Jak byly údaje získány.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6028 Vývojová psychologie • 33 %
PdF:SZ6029 Teorie a metodika výchovy • 33 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 33 %
PdF:VZKB22 Rodina v psychosociálním kontextu • 33 %
2. semestr
PdF:VZKB22 Rodina v psychosociálním kontextu • 100 %
PdF:SZ6028 Vývojová psychologie • 89 %
PdF:SZ6029 Teorie a metodika výchovy • 89 %
PdF:VZKB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 67 %
PdF:JVK011 Angličtina pro pedagogy I • 22 %
PdF:SPK003 Inclusive Education • 22 %
PdF:SPK103 ORL – Foniatrie • 11 %
PdF:SPK104 Oftalmologie • 11 %
PdF:SPK106 Patopsychologie 1 • 11 %
PdF:SPK107 Pediatrie • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 75 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 75 %
PdF:VZKB31 Zdravotně preventivní pohybové aktivity • 75 %
PdF:VZKB32 Krize v životě člověka • 75 %
PdF:VZKB33 Reprodukční zdraví • 75 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 58 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 25 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 25 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 25 %
PdF:VZKB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 25 %
PdF:VZKB41 Ekologie ve výchově ke zdraví • 25 %
PdF:VZKB42 Psychohygiena a psychologie zdraví • 25 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 17 %
PdF:SPK003 Inclusive Education • 17 %
PdF:SZ1048A Introduction to Medical Disciplines • 17 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 17 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
PdF:VZKB43 Výživa člověka • 17 %
PdF:VZKM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří • 17 %
4. semestr
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 90 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 85 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 85 %
PdF:VZKB41 Ekologie ve výchově ke zdraví • 85 %
PdF:VZKB42 Psychohygiena a psychologie zdraví • 85 %
PdF:VZKB43 Výživa člověka • 85 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 35 %
PdF:TZ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 35 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 30 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 30 %
PdF:SZ1048A Introduction to Medical Disciplines • 25 %
PdF:VZKB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 25 %
PdF:VZKM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří • 25 %
PdF:JVK011 Angličtina pro pedagogy I • 20 %
PdF:SZ1049A Introduction to Health Education • 15 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 15 %
3. ročník
5. semestr
PdF:VZKB53 Návykové chování a závislost • 100 %
PdF:VZKB55 Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví • 100 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 94 %
PdF:VZKB51 Zdraví člověka - aktuální témata • 94 %
PdF:VZKB54 Základy psychopatologie • 94 %
PdF:VZKB52 Genetika a zdraví • 82 %
PdF:TZ_BP Bakalářská práce • 29 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 24 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 12 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 12 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 12 %
6. semestr
PdF:VZKB61 Ochrana člověka za mimořádných událostí • 100 %
PdF:VZKB62 Programy podpory zdraví ve školním prostředí • 100 %
PdF:VZKB63 Člověk a prostředí • 100 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:JVK041 Ruština pro pedagogy I • 13 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 13 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 13 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 13 %
PdF:TZ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:TZ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:VZKB52 Genetika a zdraví • 13 %
CST:SPBSL_A Britský znakový jazyk • 13 %
CST:ZDP_PVT Příprava k vstupnímu testu z cizího jazyka pro zdravotně postižené • 13 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty