Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:CJP401 Fonetika češtiny pro cizince • 100 %
PdF:CJP419 Mluvená čeština • 100 %
PdF:CJP420 Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu • 100 %
PdF:CJP421 Česká literatura 19. století a její recepce jiných národů • 100 %
PdF:CJP423 Žák s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému • 100 %
PdF:CJ6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:36

Všechny obory fakulty