Jak byly údaje získány.

Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP402 Stylistika v teorii a praxi • 100 %
PdF:CJP403 Vývoj spisovné češtiny • 100 %
PdF:CJP404 Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 1 • 100 %
PdF:CJP405 Didaktika literární výchovy pro žáky s odlišným mateřským jazykem • 100 %
PdF:CJP406 Kapitoly z didaktiky literární výchovy • 100 %
PdF:CJP401 Fonetika češtiny pro cizince • 96 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 92 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 92 %
PdF:CJP407 Alternativní metody výuky českého jazyka 1 • 88 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 88 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 67 %
PdF:CJP408 Literární komparatistika • 25 %
PdF:CJP503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura • 21 %
PdF:JVP033 Němčina pro pedagogy - C • 17 %
PdF:JVP043 Ruština pro pedagogy - C • 13 %
2. semestr
PdF:CJP409 Komunikace s cizincem • 100 %
PdF:CJP412 Mluvený projev a přednes v pedagogické praxi • 100 %
PdF:CJP413 Literatura v kontextu náboženství • 100 %
PdF:CJP414 Seminář z literatury v kontextu náboženství • 100 %
PdF:CJP505 Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež • 100 %
PdF:CJP517 Světová literatura 20. století • 100 %
PdF:CJ6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:CJP410 Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 2 • 95 %
PdF:CJP411 Učebnice, výukové materiály a autentické texty ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem • 95 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 95 %
PdF:CJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 82 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 68 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 64 %
PdF:CJP415 Alternativní metody výuky českého jazyka 2 • 55 %
PdF:CJP427 Základy dialektologie • 45 %
PdF:CJP503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura • 32 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 27 %
PdF:CJP504 Kapitoly ze starší české literatury • 23 %
PdF:CJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 23 %
PdF:JVP034 Němčina pro pedagogy - D • 18 %
PdF:JVP044 Ruština pro pedagogy - D • 14 %
PdF:PD_DPP Diplomová práce - Projekt • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJ_DP Diplomová práce • 100 %
PdF:CJP419 Mluvená čeština • 100 %
PdF:CJP420 Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu • 100 %
PdF:CJP421 Česká literatura 19. století a její recepce jiných národů • 100 %
PdF:CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 100 %
PdF:CJ6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 91 %
PdF:CJP503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura • 82 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 82 %
PdF:CJP422 Testování a hodnocení jedinců s odlišným mateřským jazykem • 64 %
PdF:CJP424 Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro dospělé • 64 %
PdF:CJP423 Žák s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému • 55 %
PdF:CJP521 An Introduction to Narratology • 55 %
PdF:CJP426 Literární místopis • 18 %
PdF:CJP519 Reflexe zahraniční stáže • 18 %
PdF:CJP520 Zahraniční stáž a její evaluace • 18 %
PdF:OVP111 Kulturní antropologie • 18 %
PdF:OVP117 Ústavní pořádek ČR • 18 %
4. semestr
PdF:CJP516 Průvodce dějinami české literatury • 100 %
PdF:CJ_DPD Diplomová práce - Dokončení • 82 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 18 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty