Sociální pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
PdF:SOK112 Sociální pedagogika • 100 %
PdF:SOK114 Multikulturní výchova • 100 %
PdF:SOK130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 100 %
PdF:SOK139 Proměny moderní společnosti • 100 %
PdF:SOK731 Sociálně právní ochrana dětí • 100 %
2. semestr
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 33 %
PdF:JVK005 Vstupní test A2 - FJk • 33 %
PdF:JVK015 Angličtina pro sociální pedagogy I • 33 %
PdF:SOK111 Základy psychologie • 33 %
PdF:SOK112 Sociální pedagogika • 33 %
PdF:SOK140 Filozofie vzdělávání a výchovy • 33 %
PdF:SOK141 Psychopatologie • 33 %
PdF:SOK142 Reflektivní učení • 33 %
PdF:SOK143 Základy práva pro sociálního pedagoga • 33 %
PdF:SOK423 Základy pedagogiky • 33 %
PdF:SO533 Gender a sexualita ve škole • 33 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SOK139 Proměny moderní společnosti • 90 %
PdF:SOK731 Sociálně právní ochrana dětí • 90 %
PdF:SOK131 Sociální a interkulturní psychologie • 86 %
PdF:SOK130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 81 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 81 %
PdF:SOK730 Environmentální vzdělávání • 48 %
4. semestr
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 83 %
PdF:SOK140 Filozofie vzdělávání a výchovy • 78 %
PdF:SOK141 Psychopatologie • 78 %
PdF:SOK741 Terénní a komunitní sociální práce • 78 %
PdF:SOK142 Reflektivní učení • 74 %
PdF:SOK143 Základy práva pro sociálního pedagoga • 74 %
PdF:SOK130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 13 %
PdF:SOK131 Sociální a interkulturní psychologie • 13 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 13 %
PdF:SOK139 Proměny moderní společnosti • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SOK150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 89 %
PdF:SOK152 Techniky psychologického a interakčního výcviku • 89 %
PdF:SOK750 Mediace a probace • 83 %
PdF:SOK752 Praxe v sociální práci • 74 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 71 %
PdF:SOK753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově • 40 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 17 %
PdF:SOK140 Filozofie vzdělávání a výchovy • 11 %
PdF:SOK142 Reflektivní učení • 11 %
PdF:SOK751 Praxe v environmentální a multikulturní výchově • 11 %
6. semestr
PdF:SOK160 Repetitorium sociální pedagogiky • 76 %
PdF:SOK162 Badatelská praxe • 68 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 59 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 24 %
PdF:SOK152 Techniky psychologického a interakčního výcviku • 14 %
PdF:SOK752 Praxe v sociální práci • 11 %

Údaje byly předpočítány: 23. 9. 2023 11:22

Všechny obory fakulty