Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SOK112 Sociální pedagogika • 98 %
PdF:SOK115 Metody aplikovaného dramatu v práci sociálního pedagoga • 98 %
PdF:SOK113 Speciální pedagogika • 96 %
PdF:SOK114 Multikulturní výchova • 96 %
PdF:SOK111 Základy psychologie • 95 %
PdF:SOK110 Základy pedagogiky • 93 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 78 %
2. semestr
PdF:SOK121 Vývojová psychologie • 94 %
PdF:SOK127 Sociální práce a sociální patologie • 92 %
PdF:SOK122 Pedagogika volného času • 90 %
PdF:SOK720 Krizová intervence a poradenství • 88 %
PdF:SOK120 Dějiny sociální pedagogiky • 83 %
PdF:JVK015 Angličtina pro sociální pedagogy I • 69 %
PdF:SOK721 Úvod do ekologické výchovy • 40 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SOK131 Sociální a interkulturní psychologie • 90 %
PdF:SOK139 Proměny moderní společnosti • 90 %
PdF:SOK731 Sociálně právní ochrana dětí • 83 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 81 %
PdF:SOK130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 75 %
PdF:SOK730 Environmentální vzdělávání • 52 %
PdF:SOK110 Základy pedagogiky • 13 %
PdF:SOK111 Základy psychologie • 12 %
4. semestr
PdF:SOK142 Reflektivní učení • 90 %
PdF:SOK143 Základy práva pro sociálního pedagoga • 88 %
PdF:SOK140 Filozofie vzdělávání a výchovy • 86 %
PdF:SOK141 Psychopatologie • 86 %
PdF:SOK741 Terénní a komunitní sociální práce • 76 %
PdF:SO_BPP Bakalářska práce - Projekt • 69 %
PdF:SOK740 Multikulturní výchova v praxi • 39 %
PdF:SOK120 Dějiny sociální pedagogiky • 25 %
PdF:JVK015 Angličtina pro sociální pedagogy I • 24 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SOK150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 98 %
PdF:SOK152 Techniky psychologického a interakčního výcviku • 98 %
PdF:SOK750 Mediace a probace • 94 %
PdF:SOK752 Praxe v sociální práci • 83 %
PdF:SO_BP Bakalářska práce • 60 %
PdF:SOK753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově • 54 %
PdF:SO_BPP Bakalářska práce - Projekt • 23 %
PdF:SOK130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 19 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 17 %
PdF:SOK751 Praxe v environmentální a multikulturní výchově • 13 %
6. semestr
PdF:SOK160 Repetitorium sociální pedagogiky • 93 %
PdF:SOK162 Badatelská praxe • 93 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 69 %
PdF:SO_BP Bakalářska práce • 29 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty