Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SOK211 Psychologické teorie osobnosti • 100 %
PdF:SOK210 Andragogika a gerontagogika • 95 %
PdF:SOK212 Sociologie výchovy • 95 %
PdF:SOK215 Příprava rozvojových projektů • 77 %
PdF:SOK214 Aplikované drama • 68 %
PdF:JVK016 Angličtina pro sociální pedagogy II • 49 %
PdF:JVK036 Němčina pro sociální pedagogy II • 17 %
PdF:JVK044 Ruština pro sociální pedagogy II • 13 %
2. semestr
PdF:SOK228 Leadership a managementship v NNO • 92 %
PdF:SOK221 Pedagogicko-psychologická diagnostika • 88 %
PdF:SOK227 Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu • 87 %
PdF:SOK222 Sociálně pedagogické teorie • 83 %
PdF:SOK220 Filozofické aspekty sociálních věd • 78 %
PdF:SO_DPP Diplomová práce - Projekt • 73 %
PdF:SOK226 Divadlo utlačovaných • 73 %
PdF:SOK225 Zpracování a realizace rozvojových projektů • 68 %
PdF:DPP_SO Diplomová práce - Projekt • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SC4MK_PSVL Psychologie vedení lidí • 61 %
PdF:SC4MK_SUVI Supervize v pomáhajících profesích • 61 %
PdF:SC4MK_MAN2 Management neziskových organizací • 59 %
PdF:SC4MK_SPR2 Teorie a metody sociální práce • 56 %
PdF:SC4MK_APPR Aplikované právo • 54 %
PdF:SC4MK_ANDR Andragogika a gerontagogika • 52 %
PdF:DP_SO Diplomová práce • 41 %
PdF:SC4MK_INVZ Inkluzivní vzdělávání • 36 %
PdF:SOK231 Psychologické aspekty socio-kulturně odlišných prostředí • 36 %
PdF:SOK230 Aplikované právo • 34 %
PdF:SOK232 Metody a techniky terapií • 34 %
PdF:SOK233 Terénní výzkum sociálních jevů • 34 %
PdF:SOK235 Pedagogická a badatelská praxe • 33 %
PdF:SO_DP Diplomová práce • 28 %
PdF:SC4MK_MAPX Management sociální prevence v praxi • 23 %
PdF:SC4MK_TEOS Analýza sociálně pedagogických teorií • 20 %
4. semestr
PdF:SC4MK_PPX Badatelská pedagogická praxe • 46 %
PdF:SC4MK_IOP Integrující otázky pedagogiky • 42 %
PdF:SOK240 Repetitorium sociální pedagogiky • 37 %
PdF:DPD_SO Diplomová práce - Dokončení • 23 %
PdF:DP_SO Diplomová práce • 19 %
PdF:SO_DPD Diplomová práce - Dokončení • 17 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty