Jak byly údaje získány.

Speciální pedagogika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPK200 Strategie podpory matematické gramotnosti • 95 %
PdF:SPK208 Metodologie 2 • 93 %
PdF:SPK226 Specializace: Specifické poruchy učení • 90 %
PdF:SPK227 Statistika • 90 %
PdF:SZ6049 Pedagogická psychologie • 84 %
PdF:SPK210 Patopsychologie 2 • 75 %
PdF:JVK014 Angličtina pro speciální pedagogy II • 67 %
PdF:SPK209 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku • 56 %
PdF:SPK205 Inkluzivní vzdělávání jedinců/žáků s poruchami chování • 33 %
PdF:SPK213 Prevence a intervence závislostního chování • 30 %
PdF:SPK203 Funkční vidění • 25 %
PdF:JVK034 Němčina pro speciální pedagogy II • 16 %
2. semestr
PdF:SPK517 Speciálněpedagogická praxe diagnostická • 93 %
PdF:SPK201 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk • 91 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 91 %
PdF:SP_DPP Diplomová práce - Projekt • 72 %
PdF:SPK212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany • 53 %
PdF:SPK206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 51 %
PdF:SPK207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD • 51 %
PdF:SPK506 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1 • 35 %
PdF:SPK508 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 1 • 35 %
PdF:SPK512 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 1 • 35 %
PdF:SPK504 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 1 • 25 %
PdF:SP_IEEN Inclusive Education • 19 %
PdF:SPK012 Snoezelen • 14 %
PdF:SPK008 Případová studie • 12 %
PdF:SPP030 Special Education in International Perspectives 2 • 12 %
PdF:DPP_SP Diplomová práce - Projekt • 11 %
PdF:SPK503 Intervence jedinců s chronickým onemocněním • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 93 %
PdF:SPK204 Inkluzivní didaktika • 51 %
PdF:SPK202 Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ • 49 %
PdF:SP7MK_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 • 46 %
PdF:DP_SP Diplomová práce • 37 %
PdF:SP_DP Diplomová práce • 37 %
PdF:SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 • 30 %
PdF:SP4MK_S4A2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2 • 28 %
PdF:SP4MK_S4S2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců se sluchovým postižením 2 • 28 %
PdF:SPK509 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 2 • 21 %
PdF:SP7MK_NEPS Neuropsychologie • 21 %
PdF:SC4BK_APSD Alternativní přístupy ve školní didaktice • 16 %
PdF:SPK206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 16 %
PdF:SPK507 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s narušenou komunikační schopností 2 • 16 %
PdF:SPK513 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 2 • 16 %
PdF:IVK002 Genderově senzitivní vzdělávání • 12 %
PdF:SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá • 12 %
4. semestr
PdF:SPK516 Pedagogická praxe souvislá • 49 %
PdF:DPD_SP Diplomová práce - Dokončení • 35 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 28 %
PdF:SP4MK_SPVL Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením • 28 %
PdF:SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá • 26 %
PdF:SP7MK_NEPS Neuropsychologie • 23 %
PdF:SPK501 Diagnostické domény žáků s poruchami chování • 22 %
PdF:SPK500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením • 18 %
PdF:SP_PSPU Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení • 18 %
PdF:SP_PRST Případová studie • 14 %
PdF:SPK008 Případová studie • 11 %
PdF:SPK017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení • 11 %
PdF:SPK502 Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením • 11 %
PdF:SP4MK_SPVE Diagnostické domény žáků s poruchami chování • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty