Jak byly údaje získány.

Speciální pedagogika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPP100 Metodologie 1 • 100 %
PdF:SPP111 Základy zdravotních nauk • 100 %
PdF:SPP115 Oftalmopedie – základy oboru • 100 %
PdF:SPP317 Specifické poruchy učení – základy oboru • 100 %
PdF:SPP109 Sociologie pro speciální pedagogy • 99 %
PdF:SPP114 Logopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SPP117 Somatopedie – základy oboru • 99 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 97 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 97 %
PdF:SPP116 Psychopedie – základy oboru • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
2. semestr
PdF:SPP106 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SPP107 Pediatrie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SPP118 Surdopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 97 %
PdF:SPP113 Etopedie – základy oboru • 97 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 97 %
PdF:SPP101 Neurologie • 96 %
PdF:JVP015 Angličtina pro speciální pedagogy - A • 92 %
PdF:SPP119 Specializace: Logopedie 1 • 58 %
PdF:SPP120 Specializace: Psychopedie 1 • 39 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 29 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SPP108 Psychiatrie • 98 %
PdF:SPP112 Speciálně pedagogická diagnostika • 98 %
PdF:SPP314 Odborná praxe průběžná • 95 %
PdF:JVP016 Angličtina pro speciální pedagogy - B • 89 %
PdF:SPP124 Specializace: Surdopedie 1 • 62 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 46 %
PdF:SPP122 Specializace: Etopedie 1 • 20 %
PdF:IVP008 Special Education in International Perspectives • 19 %
PdF:SPP001 Alternativní komunikace • 14 %
PdF:SPP308 Specializace: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 1 • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
PdF:SPP015 Symptomatické poruchy řeči • 12 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 96 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 95 %
PdF:SPP315 Odborná praxe souvislá 1 • 92 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 69 %
PdF:SPP307 Specializace: Surdopedie 2 • 63 %
PdF:SPP304 Specializace: Logopedie 2 • 61 %
PdF:SPP321 Specializace: Psychopedie 2 • 35 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 26 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:SPP303 Sociální práce • 24 %
PdF:SPP305 Specializace: Etopedie 2 • 20 %
PdF:SPP309 Specializace: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 2 • 14 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 14 %
PdF:SPP030 Special Education in International Perspectives • 13 %
PdF:SPP313 Specializace: Somatopedie 2 • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 96 %
PdF:SPP102 Inkluzivní speciální pedagogika • 49 %
PdF:SP7BP_ISPD Inkluzivní speciální pedagogika • 49 %
PdF:BP_SP Bakalářská práce • 44 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 38 %
PdF:SPP301 Komunikace osob se sluchovým postižením • 32 %
PdF:SP4BP_MLPR Specializace: Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči • 32 %
PdF:SP4BP_SKOS Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením • 32 %
PdF:SPP302 Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči • 29 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 22 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 16 %
PdF:XBIP02 Práce s přírodninami 1 • 16 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 15 %
PdF:SPP300 Aplikace metod sociální práce • 12 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 11 %
PdF:IVP008 Special Education in International Perspectives • 11 %
PdF:T_TZJ1 Úvod do tlumočení znakových jazyků • 11 %
6. semestr
PdF:SPP316 Pedagogická praxe souvislá 2 • 49 %
PdF:SP4BP_OX2 Pedagogická praxe souvislá 2 • 47 %
PdF:BPD_SP Bakalářská práce - Dokončení • 41 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 39 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 38 %
PdF:SP4BP_SYPR Specializace: L, S Symptomatické poruchy řeči • 31 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 23 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty