Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika a volný čas (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SOP113 Základy axiologie • 97 %
PdF:SOP114 Základy dramatické výchovy • 97 %
PdF:SOP112 Sociální pedagogika • 96 %
PdF:SOP115 Exkurze do odborných zařízení • 96 %
PdF:SOP116 Kurz 1 - seznamovací • 94 %
PdF:SOP111 Základy psychologie • 93 %
PdF:SOP117 Osobnostní příprava 1 • 93 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 89 %
PdF:SOP110 Základy pedagogiky • 79 %
2. semestr
PdF:SOP122 Výchova ve volném čase • 94 %
PdF:SOP124 Multikulturní výchova • 94 %
PdF:SOP180 Speciální pedagogika • 94 %
PdF:SOP125 Praxe průběžná volnočasová • 90 %
PdF:SOP121 Vývojová psychologie • 89 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 87 %
PdF:JVP019 Angličtina pro sociální pedagogy - A • 86 %
PdF:SOP123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit • 86 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 84 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 54 %
PdF:SOP181 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie • 52 %
PdF:SOP182 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie • 52 %
PdF:SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) • 25 %
PdF:SPP101 Neurologie • 24 %
PdF:SO514 Loutka jako nástroj komunikace • 22 %
PdF:SOP193 Herecká výchova • 21 %
PdF:SOP194 Hlasová výchova • 21 %
PdF:SOP195 Strukturovaná dramatická hra • 21 %
PdF:SOP192 Divadlo utlačovaných • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SV4BP_METS Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář) • 53 %
PdF:SV4BP_VPPR Praktikum z vývojové psychologie • 53 %
PdF:SV4BP_VPSP Vývojová psychologie pro sociální pedagogy • 53 %
PdF:SV4BP_METP Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška) • 51 %
PdF:SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (přednáška) • 50 %
PdF:SV4BP_OSP3 Osobnostní příprava 3 • 49 %
PdF:SV4BP_SPAT Úvod do sociální patologie a prevence • 49 %
PdF:SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her • 46 %
PdF:SV4BP_2AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - B • 44 %
PdF:SOP131 Sociální psychologie • 40 %
PdF:SOP133 Výchova ve volném čase 2 • 40 %
PdF:SOP134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her • 38 %
PdF:JVP020 Angličtina pro sociální pedagogy - B • 37 %
PdF:SV4BP_SPP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška) • 37 %
PdF:SV4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase) • 35 %
PdF:SOP130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 32 %
PdF:SOP137 Osobnostní příprava 3 • 32 %
PdF:SV4BP_SPOS Sociální politika (seminář) • 32 %
PdF:SV4BP_SPPS Základy speciální pedagogiky (seminář) • 32 %
PdF:SOP136 Praxe souvislá volnočasová • 31 %
PdF:SV4BP_SPOP Sociální politika (přednáška) • 31 %
PdF:SOP132 Sociální politika a sociální patologie • 25 %
PdF:SV4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální) • 25 %
PdF:SV4BP_PRC2 Praktické činnosti 2 (přírodniny, papír, textil, kov) • 22 %
PdF:SOP183 Základy speciální pedagogiky 3 logopedie • 21 %
PdF:SOP184 Základy speciální pedagogiky 4 surdopedie • 21 %
PdF:SOP185 Základy speciální pedagogiky 5 oftalmopedie • 21 %
PdF:SOP188 Psychiatrie • 21 %
PdF:SO512 Divadlo ve výchově • 21 %
PdF:SV4BP_POK Pokusnictví • 21 %
PdF:SOP135 Praxe průběžná sociální • 19 %
PdF:SOP191 Divadlo v sociální akci • 19 %
PdF:SO516 Tvůrčí psaní • 19 %
PdF:SV4BP_POHV Pohybová výchova • 18 %
PdF:SV4BP_SPG Základy pedagogiky (seminář) • 18 %
PdF:SV4BP_DIV1 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru (dramatizace) • 16 %
PdF:SV4BP_PDV1 Projekty v dramatické výchově 1 • 16 %
PdF:SV4BP_PSCH Psychiatrie • 16 %
PdF:SV4BP_DLIT Práce s textem, literatura pro děti a mládež • 15 %
PdF:SV4BP_MTDV Divadlo Fórum • 15 %
PdF:SV4BP_TVPS Tvůrčí psaní • 15 %
PdF:SV4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 - logopedie • 15 %
PdF:SV4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 surdopedie • 15 %
PdF:SV4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 oftalmopedie • 15 %
PdF:SV4BP_NEU Neurologie • 13 %
PdF:SV4BP_ZPG Základy pedagogiky (přednáška) • 12 %
4. semestr
PdF:SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní) • 50 %
PdF:SV4BP_PPSP Psychopatologie (přednáška) • 48 %
PdF:SV4BP_SPRS Sociální práce (seminář) • 48 %
PdF:SV4BP_PPSS Psychopatologie (seminář) • 47 %
PdF:SV4BP_SPSS Sociální psychologie (seminář) • 47 %
PdF:SV4BP_SPSP Sociální psychologie (přednáška) • 45 %
PdF:SV4BP_SOPG Sociální pedagogika (přednáška) • 44 %
PdF:SV4BP_SPRP Sociální práce (přednáška) • 42 %
PdF:SV4BP_SPGS Sociální pedagogika (seminář) • 41 %
PdF:BPP_SO Bakalářska práce - Projekt • 38 %
PdF:SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase 2 (přednáška) • 38 %
PdF:SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit • 38 %
PdF:SOPP146 Kurz metodiky rozvoje osobnostní a sociální výchovy • 35 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 33 %
PdF:SOP140 Andragogika a projektování • 32 %
PdF:SOP141 Psychopatologie • 32 %
PdF:SOP143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů • 32 %
PdF:SOP146 Metodický kurz • 32 %
PdF:SOP147 Sociální práce a sociální patologie • 32 %
PdF:SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) • 32 %
PdF:SOP142 Školská a sociální legislativa • 30 %
PdF:SO_BPP Bakalářska práce - Projekt • 29 %
PdF:SV4BP_HPGP Dějiny sociální pedagogiky (přednáška) • 24 %
PdF:SV4BP_HPGS Dějiny sociální pedagogiky (seminář) • 21 %
PdF:SV4BP_DPRC Didaktika praktických činností • 17 %
PdF:SOP186 Základy speciální pedagogiky 6 specifické poruchy učení • 15 %
PdF:SOP187 Základy speciální pedagogiky 7 etopedie • 15 %
PdF:SOP189 Funkční vidění • 15 %
PdF:SOP192 Divadlo utlačovaných • 15 %
PdF:SOP197 Specializace 1: Psychopedie • 15 %
PdF:SV4BP_HRL2 Žonglování • 15 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 14 %
PdF:SV4BP_ENPR Environmentální praktikum • 14 %
PdF:SV4BP_HRL1 Hra s loutkou 1 • 14 %
PdF:SV4BP_PDV2 Projekty v dramatické výchově 2 • 14 %
PdF:SV4BP_SSP1 Specializace 1 Psychopedie • 14 %
PdF:SV4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení • 14 %
PdF:SV4BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 - etopedie • 14 %
PdF:SO514 Loutka jako nástroj komunikace • 12 %
PdF:SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj • 12 %
PdF:SV4BP_DIV2 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru 2 • 12 %
PdF:SV4BP_MSP Funkční vidění • 12 %
PdF:SV4BP_KDV Kurz dramatické výchovy • 11 %
PdF:SV4BP_TDV Teorie dramatické výchovy • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SV4BP_FIVS Filozofie výchovy (seminář) • 93 %
PdF:SV4BP_KPAP Sociální a pedagogická antropologie (přednáška) • 93 %
PdF:SV4BP_KPAS Sociální a pedagogická antropologie (seminář) • 93 %
PdF:SV4BP_EKOP Environmentální edukace v sociální pedagogice • 91 %
PdF:SV4BP_FIV Filozofie výchovy (přednáška) • 91 %
PdF:SV4BP_SOCS Sociologie (seminář) • 91 %
PdF:SV4BP_SOCP Sociologie (přednáška) • 90 %
PdF:SV4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová) • 72 %
PdF:SV4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální) • 55 %
PdF:SV4BP_SPOS Sociální politika (seminář) • 52 %
PdF:SV4BP_SPOP Sociální politika (přednáška) • 50 %
PdF:BP_SO Bakalářska práce • 47 %
PdF:SV4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase) • 47 %
PdF:BPP_SO Bakalářska práce - Projekt • 38 %
PdF:SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) • 29 %
PdF:SV4BP_OSP3 Osobnostní příprava 3 • 28 %
PdF:SV4BP_PXSS Praxe v střední škole (průběžná) • 26 %
PdF:SV4BP_SPPS Základy speciální pedagogiky (seminář) • 22 %
PdF:SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her • 22 %
PdF:SV4BP_DEDI Dějiny divadla • 21 %
PdF:SV4BP_PPSP Psychopatologie (přednáška) • 21 %
PdF:SV4BP_SPGS Sociální pedagogika (seminář) • 21 %
PdF:SV4BP_ANDP Andragogika (přednáška) • 19 %
PdF:SV4BP_ANDS Andragogika (seminář) • 19 %
PdF:SV4BP_DSA Divadlo v sociální akci • 19 %
PdF:SV4BP_METP Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška) • 19 %
PdF:SV4BP_PDGS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář) • 19 %
PdF:SV4BP_PPDG Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška) • 19 %
PdF:SV4BP_ZPRP Základy práva (přednáška) • 19 %
PdF:SV4BP_ZPRS Základy práva (seminář) • 19 %
PdF:SV4BP_METS Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář) • 17 %
PdF:SV4BP_PROJ Závěrečný projekt a jeho realizace • 17 %
PdF:SV4BP_PXVC Praxe ve volnočasovém zařízení • 17 %
PdF:SV4BP_SPAT Úvod do sociální patologie a prevence • 17 %
PdF:SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit • 17 %
PdF:SV4BP_ISPD Inkluzivní speciální pedagogika • 14 %
PdF:SV4BP_SOPG Sociální pedagogika (přednáška) • 14 %
PdF:SV4BP_SPRP Sociální práce (přednáška) • 14 %
PdF:SV4BP_SP2A Specializace 2a - etopedie • 14 %
PdF:SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (přednáška) • 14 %
PdF:SV4BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika • 12 %
PdF:SV4BP_SPP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška) • 12 %
PdF:SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase 2 (přednáška) • 12 %
6. semestr
PdF:SV4BP_ANDP Andragogika (přednáška) • 76 %
PdF:SV4BP_ANDS Andragogika (seminář) • 76 %
PdF:SV4BP_PDGS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář) • 76 %
PdF:SV4BP_ZPRP Základy práva (přednáška) • 76 %
PdF:SV4BP_ZPRS Základy práva (seminář) • 76 %
PdF:SV4BP_PPDG Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška) • 75 %
PdF:BPD_SO Bakalářska práce - Dokončení • 47 %
PdF:SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) • 25 %
PdF:BP_SO Bakalářska práce • 18 %
PdF:SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase 2 (přednáška) • 14 %
PdF:SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit • 12 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty