Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika a volný čas (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:JVP019 Angličtina pro sociální pedagogy - A • 100 %
PdF:SOP121 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SOP125 Praxe průběžná volnočasová • 100 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 100 %
PdF:SOP180 Speciální pedagogika • 100 %
PdF:SOP122 Výchova ve volném čase • 75 %
PdF:SOP123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit • 75 %
PdF:SOP124 Multikulturní výchova • 75 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 75 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 50 %
PdF:SOP181 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie • 50 %
PdF:SOP182 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie • 50 %
PdF:SOP192 Divadlo utlačovaných • 50 %
PdF:SO514 Loutka jako nástroj komunikace • 25 %
PdF:SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) • 25 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 25 %
2. semestr
PdF:SOP123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit • 94 %
PdF:SOP124 Multikulturní výchova • 94 %
PdF:SOP125 Praxe průběžná volnočasová • 94 %
PdF:SOP180 Speciální pedagogika • 94 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 91 %
PdF:JVP019 Angličtina pro sociální pedagogy - A • 88 %
PdF:SOP121 Vývojová psychologie • 88 %
PdF:SOP122 Výchova ve volném čase • 88 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 88 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 78 %
PdF:SOP181 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie • 53 %
PdF:SOP182 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie • 53 %
PdF:SO514 Loutka jako nástroj komunikace • 44 %
PdF:SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) • 38 %
PdF:SOP192 Divadlo utlačovaných • 34 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:JVP020 Angličtina pro sociální pedagogy - B • 78 %
PdF:SOP131 Sociální psychologie • 78 %
PdF:SOP133 Výchova ve volném čase 2 • 75 %
PdF:SOP136 Praxe souvislá volnočasová • 72 %
PdF:SOP137 Osobnostní příprava 3 • 72 %
PdF:SOP134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her • 69 %
PdF:SOP130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 67 %
PdF:SOP135 Praxe průběžná sociální • 64 %
PdF:SOP132 Sociální politika a sociální patologie • 50 %
PdF:SOP183 Základy speciální pedagogiky 3 logopedie • 44 %
PdF:SOP184 Základy speciální pedagogiky 4 surdopedie • 44 %
PdF:SOP185 Základy speciální pedagogiky 5 oftalmopedie • 44 %
PdF:SOP188 Psychiatrie • 39 %
PdF:SOP196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou • 36 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 28 %
PdF:SOP140 Andragogika a projektování • 28 %
PdF:SOP141 Psychopatologie • 28 %
PdF:SOP143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů • 28 %
PdF:SOP146 Metodický kurz • 28 %
PdF:SOP147 Sociální práce a sociální patologie • 28 %
PdF:SOP142 Školská a sociální legislativa • 22 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 22 %
PdF:SOPP146 Kurz metodiky rozvoje osobnostní a sociální výchovy • 19 %
PdF:SOP186 Základy speciální pedagogiky 6 specifické poruchy učení • 17 %
PdF:SOP187 Základy speciální pedagogiky 7 etopedie • 17 %
PdF:SOP189 Funkční vidění • 17 %
PdF:SOP197 Specializace 1: Psychopedie • 17 %
PdF:SO513 Kurz dramatické výchovy • 17 %
PdF:SOP110 Základy pedagogiky • 14 %
PdF:SOP192 Divadlo utlačovaných • 14 %
PdF:SO_BPP Bakalářska práce - Projekt • 11 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
4. semestr
PdF:SOPP146 Kurz metodiky rozvoje osobnostní a sociální výchovy • 79 %
PdF:SO_BPP Bakalářska práce - Projekt • 78 %
PdF:SOP140 Andragogika a projektování • 78 %
PdF:SOP143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů • 76 %
PdF:SOP146 Metodický kurz • 76 %
PdF:SOP141 Psychopatologie • 74 %
PdF:SOP142 Školská a sociální legislativa • 74 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 74 %
PdF:SOP147 Sociální práce a sociální patologie • 74 %
PdF:SOP186 Základy speciální pedagogiky 6 specifické poruchy učení • 36 %
PdF:SOP187 Základy speciální pedagogiky 7 etopedie • 36 %
PdF:SOP189 Funkční vidění • 36 %
PdF:SOP197 Specializace 1: Psychopedie • 36 %
PdF:SOP193 Herecká výchova • 22 %
PdF:SOP195 Strukturovaná dramatická hra • 22 %
PdF:SOP194 Hlasová výchova • 21 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 19 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 17 %
PdF:SOP192 Divadlo utlačovaných • 17 %
PdF:SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj • 16 %
PdF:SOP603 Artefiletika • 14 %
PdF:SO514 Loutka jako nástroj komunikace • 14 %
PdF:SC4BK_SPS Školní psychologie • 12 %
PdF:SOP132 Sociální politika a sociální patologie • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SOP150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 81 %
PdF:SOP151 Interkulturní psychologie • 81 %
PdF:SOP153 Proměny moderní společnosti • 81 %
PdF:SOP155 Praxe výběrová • 81 %
PdF:SO_BP Bakalářska práce • 69 %
PdF:SOP179 Inkluzivní speciální pedagogika • 41 %
PdF:SOP199 Specializace 3 somatopedie • 36 %
PdF:SOP132 Sociální politika a sociální patologie • 27 %
PdF:SOP135 Praxe průběžná sociální • 27 %
PdF:SOP198 Specializace 2 Etopedie • 24 %
PdF:SOP196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou • 22 %
PdF:SOP191 Divadlo v sociální akci • 19 %
PdF:SO513 Kurz dramatické výchovy • 19 %
PdF:SPP101 Neurologie • 19 %
PdF:SO515 Playback divadlo • 15 %
PdF:SOP130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 14 %
PdF:SOP136 Praxe souvislá volnočasová • 14 %
6. semestr
PdF:SOP161 Internacionalizace • 46 %
PdF:SV4BP_ZPRP Základy práva (přednáška) • 46 %
PdF:SV4BP_ZPRS Základy práva (seminář) • 46 %
PdF:SOP160 Repetitorium sociální pedagogiky • 44 %
PdF:SV4BP_ANDP Andragogika (přednáška) • 42 %
PdF:SV4BP_ANDS Andragogika (seminář) • 42 %
PdF:SV4BP_PDGS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář) • 42 %
PdF:SV4BP_PPDG Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška) • 42 %
PdF:SO_BPD Bakalářska práce - Dokončení • 41 %
PdF:BPD_SO Bakalářska práce - Dokončení • 31 %
PdF:SOP190 Absolventský projekt • 22 %
PdF:PS_0013 Mental Illness in Movies • 19 %
PdF:BP_SO Bakalářska práce • 12 %
PdF:SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) • 12 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty