Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:CJ2BP_JSLA Základy slavistiky • 100 %
PdF:CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 100 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 100 %
PdF:CJ2BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky • 50 %
PdF:CJ2BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 50 %
PdF:CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
5. semestr
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 91 %
PdF:CJ2BP_JJAT Jazyková analýza textu • 88 %
PdF:CJ2BP_JSY1 Syntax českého jazyka 1 • 85 %
PdF:CJ2BP_OPX1 Oborová praxe • 82 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 56 %
PdF:CJ2BP_L5S2 Česká literatura po r. 1945 2 • 44 %
PdF:CJ2BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 32 %
PdF:CJ2BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež • 29 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 29 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 29 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 26 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 26 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 26 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 24 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 21 %
PdF:CJ2BP_JKS1 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1 • 18 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 18 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 15 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 15 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 15 %
PdF:CJ2BP_JSLA Základy slavistiky • 12 %
PdF:CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 12 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 12 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 12 %
2. ročník
6. semestr
PdF:CJ2BP_JSCJ Stylistika českého jazyka • 87 %
PdF:CJ2BP_JSY2 Syntax českého jazyka 2 • 83 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 67 %
PdF:CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 • 60 %
PdF:CJ2BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky českého jazyka • 50 %
PdF:CJ2BP_JKS2 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2 • 37 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 27 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 23 %
PdF:BP_CJ Bakalářská práce • 23 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 23 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 20 %
PdF:BP_PD Bakalářská práce • 13 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 13 %
PdF:CJ2BP_L5S2 Česká literatura po r. 1945 2 • 13 %
PdF:CJ3BP_LEXK Literárněvědná exkurze • 13 %

Údaje byly předpočítány: 1. 8. 2020 11:52

Všechny obory fakulty