Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 100 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 50 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 50 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 50 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 50 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:DE2MP_NSS3 Nejstarší slovanské státy • 50 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 50 %
5. semestr
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 95 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 95 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 93 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 93 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 74 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 37 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 33 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 28 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 26 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 23 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 21 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 21 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 21 %
PdF:AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román • 16 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 14 %
PdF:DE2BP_OD20 Dějiny 20. století • 14 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 14 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 12 %
2. ročník
6. semestr
PdF:DE2BP_OD20 Dějiny 20. století • 85 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 75 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 55 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 28 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 23 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 13 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 13 %

Údaje byly předpočítány: 12. 9. 2020 11:41

Všechny obory fakulty