Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FF:US_185 Příběh Dona Juana jím samým vyprávěný • 100 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 100 %
FF:US_77 Rozpad hodnot: Musil, Broch Canetti • 100 %
FF:VH_700B Hudebně lexikografický seminář II. • 100 %
FF:VH_804A Dějiny hudby: klasicismus A • 100 %
FF:VH_804B Dějiny hudby: klasicismus B • 100 %
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 100 %
PdF:SPP104 Oftalmologie • 100 %
PdF:SPP106 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SPP107 Pediatrie • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 100 %
3. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 92 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 92 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 83 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 83 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 75 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 67 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 58 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 33 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 25 %
PdF:NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence • 25 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 25 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 17 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 17 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 17 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 17 %
2. ročník
4. semestr
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 71 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 71 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 71 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 64 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 64 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 64 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 57 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 36 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 36 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 29 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 29 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 21 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 14 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 14 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 14 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 14 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 14 %
PdF:NJ_X210 Oborová praxe pedagogického asistentství • 14 %
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 14 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 14 %
PdF:SZ6058 Základy jazykové kultury a rétoriky • 14 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 14 %
5. semestr
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 90 %
PdF:NJ_X210 Oborová praxe pedagogického asistentství • 84 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 77 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 65 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 61 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 61 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 26 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 23 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 19 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 16 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 16 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 16 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 13 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 13 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 13 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %
3. ročník
6. semestr
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 73 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 23 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 17 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty