Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 50 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:OV2BP_SZSV Seminář k základům státovědy • 50 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 25 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 25 %
PdF:OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 25 %
PdF:OV2BP_DF1 Dějiny filozofie 1 • 25 %
PdF:OV2BP_DK Dějiny kultury • 25 %
PdF:OV2BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1 • 25 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 25 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 25 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 25 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 25 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 91 %
PdF:OV2BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 • 91 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 91 %
PdF:OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 89 %
PdF:OV2BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 83 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 34 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 26 %
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 23 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 20 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 17 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 17 %
PdF:DE2MP_VKSD Vybrané kapitoly středověkých dějin • 17 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 14 %
PdF:OV2BP_VOCD Významné osobnosti českých dějin • 14 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 14 %
PdF:OV2BP_PTP Exkursní vyučování • 11 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 91 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 88 %
PdF:OV2BP_UKL Úvod do kulturologie • 85 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 85 %
PdF:OV2BP_DF4 Dějiny filozofie 4 • 79 %
PdF:OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 79 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 76 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 65 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 26 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 24 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 21 %
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 18 %
PdF:OV2BP_MV Mediální výchova v občanské výchově • 18 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
PdF:BPP_OV Bakalářská práce - Projekt • 15 %
PdF:CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 15 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 15 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 15 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 15 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 12 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 12 %
PdF:DE2MP_PRND Problematika raně novověkých dějin • 12 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 12 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 12 %
5. semestr
PdF:OV2BP_EI Evropská integrace • 97 %
PdF:OV2BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1 • 97 %
PdF:OV2BP_SEI Seminář k evropské integraci • 97 %
PdF:OV2BP_SL Sociologie • 97 %
PdF:OV2BP_SSL Seminář k sociologii • 97 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 53 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 52 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 52 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 47 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 29 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 28 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 26 %
PdF:BP_OV Bakalářská práce • 22 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 22 %
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 17 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 16 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 14 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 14 %
3. ročník
6. semestr
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 90 %
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 89 %
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 89 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 59 %
PdF:BPD_OV Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 25 %
PdF:OV2BP_KOP Komunální politika • 18 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 16 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 13 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 13 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty