Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FF:US_185 Příběh Dona Juana jím samým vyprávěný • 50 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 50 %
FF:US_77 Rozpad hodnot: Musil, Broch Canetti • 50 %
FF:VH_700B Hudebně lexikografický seminář II. • 50 %
FF:VH_804A Dějiny hudby: klasicismus A • 50 %
FF:VH_804B Dějiny hudby: klasicismus B • 50 %
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 50 %
PdF:SPP104 Oftalmologie • 50 %
PdF:SPP106 Patopsychologie 1 • 50 %
PdF:SPP107 Pediatrie • 50 %
PdF:SP7BP_NEU Neurologie • 50 %
PdF:SP7BP_PSCH Psychiatrie • 50 %
PdF:SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika • 50 %
PdF:SP7BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky Somatopedie • 50 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 50 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 50 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 50 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 50 %
3. semestr
PdF:SP7BP_NEU Neurologie • 100 %
PdF:SP7BP_PSCH Psychiatrie • 100 %
PdF:SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 94 %
PdF:SP7BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky Somatopedie • 88 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 29 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 24 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 24 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 12 %
PdF:SP_LGPR Logopedická prevence • 12 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 12 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SP7BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky Etopedie • 89 %
PdF:SP7BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky Surdopedie • 89 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 89 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 89 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 89 %
PdF:SP7BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky Specifické poruchy učení • 83 %
PdF:SP7BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky Logopedie • 83 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 44 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 28 %
PdF:BPP_SP Bakalářská práce - Projekt • 22 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:SP_RMO Reedukace mozkové obrny • 11 %
PdF:SP7BP_IPD Inkluzivní speciální pedagogika • 11 %
PdF:SP7BP_ODP1 Oborová praxe 1 • 11 %
PdF:SP7BP_OFTA Oftalmologie • 11 %
5. semestr
PdF:SP7BP_IPD Inkluzivní speciální pedagogika • 100 %
PdF:SP7BP_ODP1 Oborová praxe 1 • 100 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 62 %
PdF:SP7BP_SP1A Specializace 1a Logopedie • 54 %
PdF:SP7BP_SP1B Specializace 1b Psychopedie • 44 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 38 %
PdF:BP_SP Bakalářská práce • 21 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 15 %
3. ročník
6. semestr
PdF:SP7BP_INVZ Inkluzivní vzdělávání • 90 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 65 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 20 %
PdF:BPD_SP Bakalářská práce - Dokončení • 18 %
PdF:BP_SP Bakalářská práce • 13 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty