Jak byly údaje získány.

Učitelství chemie pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:FC4009 Industrial Chemistry • 100 %
PdF:FC4010 Teorie chemické vazby • 100 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 88 %
PdF:FC4108 Integrovaná terénní výuka • 88 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 25 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 13 %
PdF:VZINTER Nutrition and nutrition education • 13 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 11:36

Všechny obory fakulty