Jak byly údaje získány.

Učitelství chemie pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC4001 Toxikologie • 100 %
PdF:FC4002 Didaktika chemie 1 • 100 %
PdF:FC4003 Školní chemické pokusy 1 • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:CH2MP_VIS Vizualizace v chemii • 78 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 67 %
PdF:BIP023 Didaktika přírodopisu 1 • 44 %
PdF:BIP024 Systém vyšších rostlin pro učitele • 44 %
PdF:BIP025 Základy genetiky a buněčných dějů • 33 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 22 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 11 %
PdF:FC3810 Angličtina pro chemiky • 11 %
PdF:FC4007 Průmyslová chemie • 11 %
PdF:FC4008 Speciální chemické praktikum • 11 %
PdF:FC4102 Historie chemie • 11 %
PdF:FC4103 Integrované přírodovědné pokusy • 11 %
PdF:CH2MP_3W1S Compendium of Chemistry • 11 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 11 %
PdF:JVP043 Ruština pro pedagogy - C • 11 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 11 %
2. semestr
PdF:FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu • 100 %
PdF:FC4005 Didaktika chemie 2 • 100 %
PdF:FC4006 Školní chemické pokusy 2 • 100 %
PdF:CH6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 96 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 83 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 70 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 61 %
PdF:BIP026 Didaktika přírodopisu 2 • 57 %
PdF:BIP029 Pěstitelské práce pro učitele • 57 %
PdF:BI6002 Učitelská praxe 2 • 57 %
PdF:BIP027 Antropologie pro učitele • 52 %
PdF:CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 48 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 43 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 35 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 30 %
PdF:BIP038 Systém a evoluce řas a hub pro učitele • 13 %
PdF:RV6002 Učitelská praxe 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC4007 Průmyslová chemie • 95 %
PdF:FC4008 Speciální chemické praktikum • 95 %
PdF:CH6003 Učitelská praxe 3 • 95 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 86 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 81 %
PdF:FC4801 Práce v chemické laboratoři • 76 %
PdF:FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři • 76 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 76 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 67 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 62 %
PdF:FC4103 Integrované přírodovědné pokusy • 62 %
PdF:BI6003 Učitelská praxe 3 • 57 %
PdF:CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 48 %
PdF:BIP030 Zoologie strunatců pro učitele • 43 %
PdF:BIP031 Neživá příroda pro učitele • 43 %
PdF:BIP032 Školní biologické pokusy • 43 %
PdF:BIP033 Integrované terénní cvičení • 43 %
PdF:CH2MP_VIS Vizualizace v chemii • 33 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 29 %
PdF:FC4101 Chemie a archeologie • 29 %
PdF:FC4105 Chemie a udržitelný rozvoj • 29 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 24 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 19 %
PdF:BIP003 Biologická technika • 14 %
PdF:FC4102 Historie chemie • 14 %
4. semestr
PdF:FC4009 Industrial Chemistry • 48 %
PdF:FC4010 Teorie chemické vazby • 48 %
PdF:CH2MP_2W4L Chemická informatika • 45 %
PdF:CH2MP_2W4S Projektová výuka na ZŠ • 45 %
PdF:CH2MP_4POS Chemický oborový seminář • 45 %
PdF:CH2MP_4P1S Chemické profesní repetitorium • 45 %
PdF:BIP034 Zoologie bezobratlých pro učitele • 34 %
PdF:BIP035 Didaktika přírodopisu 3 • 34 %
PdF:FC4107 Výzkum učitele chemie na ZŠ • 34 %
PdF:DPD_CH Diplomová práce - Dokončení • 28 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 24 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 21 %
PdF:FC4106 Chemie mikrosvěta • 21 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 14 %

Údaje byly předpočítány: 16. 11. 2019 11:21

Všechny obory fakulty