Jak byly údaje získány.

Učitelství přírodopisu pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:BIP024 Systém vyšších rostlin pro učitele • 98 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 98 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 94 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 94 %
PdF:BIP023 Didaktika přírodopisu 1 • 87 %
PdF:BIP025 Základy genetiky a buněčných dějů • 80 %
PdF:BIP036 Základy zahradnictví a pěstitelství • 67 %
PdF:RV2MP_1APV Aktuální problémy výživy člověka • 13 %
2. semestr
PdF:BIP029 Pěstitelské práce pro učitele • 92 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 92 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 92 %
PdF:BI6002 Učitelská praxe 2 • 90 %
PdF:BIP026 Didaktika přírodopisu 2 • 83 %
PdF:BIP027 Antropologie pro učitele • 83 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 63 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 62 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 31 %
PdF:BI_DPP Diplomová práce - Projekt • 27 %
PdF:BIP038 Systém a evoluce řas a hub pro učitele • 27 %
PdF:CH6002 Učitelská praxe 2 • 27 %
PdF:RV6002 Učitelská praxe 2 • 27 %
PdF:ZE6002 Učitelská praxe 2 • 23 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 21 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 19 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 17 %
PdF:MA6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 17 %
PdF:MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 15 %
PdF:CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 13 %
PdF:ZE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 92 %
PdF:BI6003 Učitelská praxe 3 • 90 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 60 %
PdF:BIP031 Neživá příroda pro učitele • 58 %
PdF:BIP032 Školní biologické pokusy • 58 %
PdF:BIP033 Integrované terénní cvičení • 56 %
PdF:BIP030 Zoologie strunatců pro učitele • 50 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 48 %
PdF:BI2MP_DPBC Didaktika učiva biologie člověka • 37 %
PdF:BI2MP_DPBO Didaktika botanického učiva • 37 %
PdF:BI2MP_DPGE Didaktika geologického učiva • 37 %
PdF:BI2MP_DPZO Didaktika zoologického učiva • 37 %
PdF:BI2MP_KCTE Komplexní cvičení v terénu • 37 %
PdF:BI2MP_SBIP Školní biologické pokusy • 37 %
PdF:SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd • 37 %
PdF:CH6003 Učitelská praxe 3 • 35 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 29 %
PdF:BI2MP_BVRL Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání • 25 %
PdF:BI2MP_BVRP Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání • 25 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 23 %
PdF:ZE6003 Učitelská praxe 3 • 21 %
PdF:CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami • 19 %
PdF:CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 19 %
PdF:RV6003 Učitelská praxe 3 • 19 %
PdF:MA6003 Učitelská praxe 3 • 15 %
PdF:BIP025 Základy genetiky a buněčných dějů • 13 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 13 %
PdF:BI_DP Diplomová práce • 12 %
4. semestr
PdF:BIP034 Zoologie bezobratlých pro učitele • 60 %
PdF:BIP035 Didaktika přírodopisu 3 • 56 %
PdF:BI2MP_BZZL Buněčné základy životních dějů • 37 %
PdF:BI2MP_ETOL Principy etologie • 37 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 27 %
PdF:BI_DPD Diplomová práce - Dokončení • 12 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 12 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty