Jak byly údaje získány.

Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPP200 Strategie podpory matematické gramotnosti • 97 %
PdF:SPP210 Patopsychologie 2 • 97 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 93 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 93 %
PdF:SPP208 Metodologie 2 • 90 %
PdF:SPP226 Specializace: Specifické poruchy učení • 83 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 63 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 60 %
2. semestr
PdF:SP6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 75 %
PdF:SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 63 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 58 %
PdF:SPP216 Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením 1 • 54 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 38 %
PdF:SP_DPP Diplomová práce - Projekt • 33 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 29 %
PdF:RV6002 Učitelská praxe 2 • 29 %
PdF:SPP214 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 1 • 25 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 25 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 25 %
PdF:SPP207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD • 21 %
PdF:SPP219 Specializace: Edukace žáků s problémy/poruchami chování 1 • 21 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 21 %
PdF:MA6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:SPP003 Inclusive Education • 17 %
PdF:SPP020 Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment • 17 %
PdF:SP_0002 Introduction to Special Needs Education - Online • 17 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 13 %
PdF:TE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 13 %
PdF:TE6002 Učitelská praxe 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SP6003 Učitelská praxe 3 • 94 %
PdF:SP7MP_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 • 53 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 53 %
PdF:SPP201 Strategie podpory funkční gramotnosti • 41 %
PdF:SPP204 Inkluzivní didaktika • 41 %
PdF:SPP211 Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami • 41 %
PdF:SP7MP_S4S2 Specializace: Rozvoj komunikačních schopností u žáků s mentálním postižením 2 • 41 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 35 %
PdF:SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 35 %
PdF:SP7MP_IDSP Inkluzivní didaktika • 35 %
PdF:MA6003 Učitelská praxe 3 • 29 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 29 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 24 %
PdF:MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 24 %
PdF:SPP217 Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením 2 • 24 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 24 %
PdF:SP_DP Diplomová práce • 18 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 18 %
PdF:SPP215 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 2 • 18 %
PdF:SP7MP_S4E2 Specializace S4e2: Edukace žáků s těžším mentálním postižením • 18 %
PdF:DP_SP Diplomová práce • 12 %
PdF:RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 12 %
PdF:RV6003 Učitelská praxe 3 • 12 %
PdF:SV_DP Diplomová práce • 12 %
4. semestr
PdF:SP7MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 • 50 %
PdF:SPP202 Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ • 39 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 22 %
PdF:DP_SP Diplomová práce • 17 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 17 %
PdF:SP_PSPU Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení • 11 %
PdF:SP7MP_PRST Případová studie • 11 %
PdF:SV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty