Jak byly údaje získány.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 99 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 97 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 93 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 87 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 69 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 40 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 26 %
PdF:CJP006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě • 24 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 16 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 13 %
2. semestr
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 99 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 99 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 98 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 98 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 96 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 94 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 66 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 30 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 19 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 18 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 13 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 13 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 12 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 96 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 93 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 91 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 72 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 69 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 69 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 68 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 67 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 45 %
PdF:CJ3BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 27 %
PdF:CJ3BP_JSLA Základy slavistiky a staroslověnštiny • 26 %
PdF:CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 26 %
PdF:CJ3BP_JLEX Lexikologie současné češtiny • 25 %
PdF:CJ3BP_JKLE Kapitoly z lexikologie současné češtiny • 23 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 22 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 21 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 21 %
PdF:CJ3BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky a staroslověnštiny • 19 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:CJP025 Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 95 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 94 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 93 %
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 71 %
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 71 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 71 %
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 71 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka 1 • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 64 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 39 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 33 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 31 %
PdF:CJ3BP_JKTS Kapitoly z tvoření slov v současné češtině • 24 %
PdF:CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině • 24 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 24 %
PdF:CJ3BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 24 %
PdF:CJ3BP_L5S1 Česká literatura po roce 1945 1 • 23 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 20 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 18 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 93 %
PdF:CJ3BP_JJAT Jazyková analýza textu • 88 %
PdF:CJ3BP_OPX1 Oborová praxe 1 • 86 %
PdF:CJ3BP_JSY1 Současná česká syntax 1 • 79 %
PdF:CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 • 65 %
PdF:CJ3BP_LPMS Literatura pro mládež • 58 %
PdF:SZ3BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví • 47 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 47 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 44 %
PdF:BP_CL Bakalářská práce • 21 %
PdF:CJ3BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež • 19 %
PdF:CJ3BP_JKS1 Kapitoly ze současné české syntaxe 1 • 16 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 16 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 12 %
6. semestr
PdF:CJ3BP_JSCJ Stylistika současné češtiny • 95 %
PdF:CJ3BP_JSY2 Současná česká syntax 2 • 82 %
PdF:CJ3BP_JKS2 Kapitoly ze současné české syntaxe 2 • 79 %
PdF:CJ3BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky současné češtiny • 74 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 56 %
PdF:CJ3BP_JKHM Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka • 26 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 26 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 15 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty