Jak byly údaje získány.

Speciální pedagogika (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:DPP_IVIV Diplomová práce - Projekt • 100 %
PdF:SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 100 %
PdF:SP6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SP7MP_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 • 100 %
PdF:SP7MP_S4E2 Specializace S4e2: Edukace žáků s těžším mentálním postižením • 100 %
4. semestr
PdF:SOK113 Speciální pedagogika • 50 %
PdF:SPM_VPX3 Učitelská praxe 3 • 50 %
PdF:SPSMK_S4H2 Specializace: Edukace žáků v riziku problémů / poruch chování a s mentálním postižením 2 • 50 %
PdF:SP7MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 • 50 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 50 %
PdF:SZ7MP_PPPS Pedagogická psychologie • 50 %
PdF:XX0001 Zahraniční pracovní pobyt • 50 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty