Jak byly údaje získány.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:VVB004 Kresba • 99 %
PdF:VVB003 Dějiny umění 1 • 98 %
PdF:VVB001 Malba 1 • 96 %
PdF:VVB002 Současné umění 1 • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 90 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 89 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 69 %
PdF:VIB002 Ateliér kresby • 44 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 96 %
PdF:VVB006 Grafika • 96 %
PdF:VVB005 Dějiny umění 2 • 95 %
PdF:VVB007 Malba 2 • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 93 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 72 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 17 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 93 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 90 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 87 %
PdF:VVB009 Prostorová tvorba 1 • 55 %
PdF:VVB008 Dějiny umění 3 • 54 %
PdF:VVB010 Grafický design • 54 %
PdF:VV8BP_PT2 Prostorová tvorba 2 • 44 %
PdF:VV8BP_DU3 Dějiny umění 3 • 43 %
PdF:VV8BP_EXP Výtvarný experiment • 43 %
PdF:VV8BP_GD Grafický design • 43 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 41 %
PdF:VV8BP_NM Nová média • 41 %
PdF:VV8BP_GR2 Grafika 2 • 39 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 21 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 15 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 13 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 11 %
PdF:CJ3BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 11 %
PdF:CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 11 %
PdF:VV_GDZS Grafický design a životní styl • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 96 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 94 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 87 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 73 %
PdF:VVB011 Dějiny umění 4 • 56 %
PdF:VVB013 Nová média • 55 %
PdF:VVB012 Prostorová tvorba 2 • 49 %
PdF:VV8BP_AT1 Ateliér 1 • 37 %
PdF:VV8BP_DU4 Dějiny umění 4 • 35 %
PdF:BPP_VV Bakalářska práce - Projekt • 34 %
PdF:VV8BP_F Foto • 24 %
PdF:VV_BPP Bakalářska práce - Projekt • 23 %
PdF:VV1BP_VVKT Keramická tvorba • 13 %
PdF:VV8BP_GD2 Grafický design 2 • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:VV8BP_SOU2 Současné výtvarné umění 2 • 91 %
PdF:VV8BP_ZU1 Zprostředkování umění 1 • 91 %
PdF:VV8BP_AT2 Ateliér 2 • 81 %
PdF:VV8BP_OPX Oborová praxe výtvarné výchovy • 76 %
PdF:BP_VV Bakalářska práce • 52 %
PdF:SZ3BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví • 41 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 41 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 41 %
PdF:CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 26 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 22 %
PdF:BPP_VV Bakalářska práce - Projekt • 11 %
6. semestr
PdF:VV8BP_ZU2 Zprostředkování umění 2 • 96 %
PdF:VV8BP_EXK Exkurze • 92 %
PdF:VV8BP_ZTVV Základy teorie vv • 90 %
PdF:VV_ZKT Závěrečná zkouška - test • 69 %
PdF:BPD_VV Bakalářska práce - Dokončení • 57 %
PdF:BP_VV Bakalářska práce • 24 %
PdF:VV8BP_AT1 Ateliér 1 • 12 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty