Jak byly údaje získány.

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:HV53 Collegium musicum • 100 %
PdF:OV3BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 100 %
PdF:OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 100 %
PdF:OV3BP_KHS Kultura a historie Slovenska • 100 %
PdF:OV3BP_ON Ontologie • 100 %
PdF:OV3BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
3. semestr
PdF:OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 94 %
PdF:OV3BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 • 94 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 89 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 89 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 78 %
PdF:CJ3BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 72 %
PdF:OV3BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 72 %
PdF:OV3BP_ON Ontologie • 72 %
PdF:CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 67 %
PdF:OV3BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 67 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 67 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 50 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 44 %
PdF:OV3BP_VOCD Významné osobnosti českých dějin • 44 %
PdF:OV3BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 33 %
PdF:OV3BP_OPX1 Oborová praxe • 28 %
PdF:OV3BP_KHS Kultura a historie Slovenska • 22 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 17 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
PdF:SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání • 11 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 89 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 83 %
PdF:OV3BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 78 %
PdF:OV3BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 78 %
PdF:OV3BP_UKL Úvod do kulturologie • 78 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 78 %
PdF:OV3BP_DF4 Dějiny filozofie 4 • 72 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 61 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 61 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 44 %
PdF:OV3BP_APP Aktuální politické problémy • 39 %
PdF:OV3BP_VEP Vybrané etické problémy • 33 %
PdF:BPP_OV Bakalářská práce - Projekt • 22 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 22 %
PdF:OV3BP_DF2 Dějiny filozofie 2 • 17 %
PdF:OV3BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2 • 17 %
PdF:SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi • 17 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 11 %
PdF:OV3BP_KOP Komunální politika • 11 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 11 %
5. semestr
PdF:OV3BP_SSL1 Seminář k sociologii 1 • 89 %
PdF:OV3BP_SL1 Sociologie 1 • 85 %
PdF:OV3BP_SSVE Seminář k sociální a vzdělávací politice v EU • 85 %
PdF:OV3BP_SVEU Sociální a vzdělávací politika v EU • 81 %
PdF:OV3BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1 • 78 %
PdF:OV3BP_CFS Česká filosofie • 70 %
PdF:OV3BP_OPX1 Oborová praxe • 56 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 48 %
PdF:CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 44 %
PdF:SZ3BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví • 44 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 44 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 15 %
PdF:BP_OV Bakalářská práce • 11 %
PdF:BPP_OV Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 11 %
PdF:OV3BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 11 %
PdF:OV3BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 11 %
PdF:OV3BP_ON Ontologie • 11 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 11 %
3. ročník
6. semestr
PdF:OV3BP_SSL2 Seminář k sociologii 2 • 92 %
PdF:OV3BP_BE Bioetika • 83 %
PdF:OV3BP_RE Religionistika • 83 %
PdF:OV3BP_SL2 Sociologie 2 • 83 %
PdF:OV3BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 79 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 25 %
PdF:BP_OV Bakalářská práce • 17 %
PdF:OV3BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 17 %
PdF:OV3BP_UKL Úvod do kulturologie • 17 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 13 %
PdF:OV3BP_APP Aktuální politické problémy • 13 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty