Jak byly údaje získány.

Vizuální tvorba (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:VI8MP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1 • 100 %
PdF:VI8MP_TVY1 Tvorba výstav 1 • 100 %
PdF:VV_DPP Diplomová práce - Projekt • 100 %
PdF:VVM001 Seminář k dějinám umění 1 • 100 %
3. semestr
PdF:VI8MP_VSE3 Výběrový seminář 3 • 100 %
PdF:VI6003 Učitelská praxe 3 • 92 %
PdF:VI8MP_TVY3 Tvorba výstav 3 • 92 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 83 %
PdF:VV6003 Učitelská praxe 3 • 75 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 67 %
PdF:VV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 58 %
PdF:VV_DP Diplomová práce • 50 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 25 %
PdF:DPP_VV Diplomová práce - Projekt • 17 %
PdF:SZ6647 School Management • 17 %
PdF:VV_DPP Diplomová práce - Projekt • 17 %
2. ročník
4. semestr
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 31 %
FF:US_179 Mysterium opery • 15 %
FF:US_41 Uměnovědný biograf II. • 15 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 15 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 15 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 15 %
PdF:VIM005 Autorská prezentace 1 • 15 %
PdF:VVM022 Tvorba výstav 2 • 15 %
PdF:VVM030 Reflexivní seminář • 15 %
PdF:VV_SART1 Socio-art 1 • 15 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty