Jak byly údaje získány.

Hra na klavír (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:DP_HV Diplomová práce • 100 %
PdF:HV6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:KL3MP_AK1 Absolventský koncert 1 • 100 %
PdF:KL3MP_MET3 Metodika klavíru 3 • 100 %
PdF:KL6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 100 %
PdF:KL6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:SZ6639 Educational Psychology • 100 %
PdF:SZ7MP_1AB2 Angličtina pro pedagogy - C • 100 %
4. semestr
PdF:DPD_HV Diplomová práce - Dokončení • 100 %
PdF:KL3MP_AK2 Absolventský koncert 2 • 100 %
PdF:KL3MP_KLS Klavírní seminář • 100 %
PdF:SZ7MP_2AB2 Angličtina pro pedagogy - D • 100 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty