Jak byly údaje získány.

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 98 %
PdF:MA0001 Základy matematiky • 97 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 76 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 76 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 59 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 51 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 11 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 86 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 81 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 76 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 73 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 56 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 15 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 14 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 85 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 78 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 73 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 69 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 68 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 54 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 13 %
4. semestr
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 95 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 93 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 75 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 74 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 74 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 61 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 26 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 25 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 15 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 77 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 71 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 71 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 23 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 19 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 16 %
PdF:MA0005 Algebra 2 • 16 %
PdF:MA0011 Algebra 3 • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
6. semestr
PdF:MA0011 Algebra 3 • 88 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 88 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 88 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 23 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 23 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 12 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 12 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %

Údaje byly předpočítány: 1. 8. 2020 11:52

Všechny obory fakulty