Jak byly údaje získány.

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:MA0001 Základy matematiky • 100 %
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 100 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 100 %
PdF:SZ7BP_JC1 Jednočipové mikrokontroléry 1 • 100 %
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 87 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 77 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 77 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 75 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 68 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 57 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 15 %
2. ročník
4. semestr
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 88 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 73 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 71 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 69 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 54 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 27 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 27 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 13 %
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 87 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 83 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 72 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 19 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 12 %
PdF:MA0005 Algebra 2 • 12 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 12 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 11 %
3. ročník
6. semestr
PdF:MA0011 Algebra 3 • 89 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 89 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 81 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 40 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 24 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 19 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty