Jak byly údaje získány.

Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:DPP_NJ Diplomová práce - Projekt • 100 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 100 %
PdF:NJ_G511 Cvičení k lingvistickým konceptům pro učitele němčiny • 100 %
PdF:NJ_G600 Textová lingvistika • 100 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 100 %
PdF:NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 100 %
PdF:NJ6004 Reflexe praxe 2 • 100 %
PdF:NJ6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:NJ6200 Náslechová oborová praxe průběžná v učitelství NJ • 100 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 100 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:37

Všechny obory fakulty