Jak byly údaje získány.

Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:DPP_NJ Diplomová práce - Projekt • 100 %
PdF:N2MK_1LEX Lexikologie a lexikografie • 100 %
3. semestr
PdF:NJ6004 Reflexe praxe 2 • 100 %
PdF:NJ6006 Učitelská praxe 3 • 95 %
PdF:N2MK_3HIS Vývoj německého jazyka 1 • 95 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 95 %
PdF:N2MK_3DID Didaktika 3 • 90 %
PdF:N2MK_3JCV Jazyková cvičení a reálie 3 • 85 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 60 %
PdF:NJ_STY Stylistika • 45 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 40 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 40 %
PdF:DP_NJ Diplomová práce • 30 %
PdF:DPP_NJ Diplomová práce - Projekt • 25 %
PdF:SZ7MK_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II • 25 %
PdF:DP_ISV Diplomová práce • 15 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 15 %
2. ročník
4. semestr
PdF:NJ_PFOE Jazykové portfolio - evaluace • 85 %
PdF:N2MK_4DID Didaktika 4 • 85 %
PdF:N2MK_4HIS Vývoj německého jazyka 2 • 85 %
PdF:N2MK_4JCV Jazyková cvičení - závěrečná zkouška • 80 %
PdF:DP_NJ Diplomová práce • 25 %
PdF:DPD_NJ Diplomová práce - Dokončení • 20 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 15 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 15 %
PdF:DPD_ISV Diplomová práce - Dokončení • 15 %
PdF:DP_PD Diplomová práce • 15 %
PdF:NJ_TEX Textová lingvistika • 15 %
PdF:NJ_Z200 Německý film • 15 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty