Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:RV2BP_3CP Člověk a prostředí • 50 %
PdF:RV2BP_3KZC Krize v životě člověka • 50 %
PdF:RV2BP_3RZ Reprodukční zdraví • 50 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 50 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 50 %
3. semestr
PdF:RV2BP_3RZ Reprodukční zdraví • 96 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 96 %
PdF:RV2BP_3KZC Krize v životě člověka • 93 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 93 %
PdF:RV2BP_3CP Člověk a prostředí • 81 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 67 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 63 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 11 %
PdF:SZ7BP_2NB1 Němčina pro pedagogy - B • 11 %
2. ročník
4. semestr
PdF:RV2BP_4EKO Ekologie ve výchově ke zdraví • 93 %
PdF:RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví • 93 %
PdF:RV2BP_4PZS Seminář k psychohygieně a psychologii zdraví • 93 %
PdF:RV2BP_4VC Výživa člověka • 93 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 93 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 93 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 90 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 48 %
PdF:BPP_RV Bakalářská práce - Projekt • 41 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 34 %
5. semestr
PdF:RV2BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:RV2BP_5AT1 Zdraví člověka - aktuální témata 1 • 100 %
PdF:RV2BP_5NC Návykové chování a závislost • 98 %
PdF:RV2BP_5GZ Genetika a zdraví • 96 %
PdF:RV2BP_5PS Základy psychopatologie • 96 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 48 %
PdF:BP_RV Bakalářská práce • 44 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 28 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 28 %
3. ročník
6. semestr
PdF:RV2BP_6PPZ Programy podpory zdraví ve školním prostředí • 94 %
PdF:RV2BP_6ZPA Zdravotně preventivní pohybové aktivity • 93 %
PdF:RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí • 81 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 80 %
PdF:BPD_RV Bakalářská práce - Dokončení • 46 %
PdF:BP_RV Bakalářská práce • 11 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty