Jak byly údaje získány.

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:VZPM11 Alternativní léčebné metody • 97 %
PdF:VZPM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1 • 97 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 95 %
PdF:VZPM13 Osobnostní a sociální rozvoj • 92 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 89 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi 1 • 89 %
PdF:BIP024 Systém vyšších rostlin pro učitele • 45 %
PdF:BIP023 Didaktika přírodopisu 1 • 39 %
PdF:BIP025 Základy genetiky a buněčných dějů • 39 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 26 %
PdF:RV2MP_1APV Aktuální problémy výživy člověka • 24 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 24 %
PdF:BIP036 Základy zahradnictví a pěstitelství • 21 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 11 %
2. semestr
PdF:VZPM21 První pomoc ve školním prostředí • 94 %
PdF:VZPM22 Sociálně patologické jevy • 94 %
PdF:VZPM23 Právo pro učitele výchovy ke zdraví • 94 %
PdF:RV6002 Učitelská praxe 2 • 91 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 86 %
PdF:RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 49 %
PdF:BIP027 Antropologie pro učitele • 40 %
PdF:BIP029 Pěstitelské práce pro učitele • 40 %
PdF:BI6002 Učitelská praxe 2 • 40 %
PdF:TZ_DPP Diplomová práce - Projekt • 40 %
PdF:BIP026 Didaktika přírodopisu 2 • 37 %
PdF:VZPM43 Internacionalizace ve výchově ke zdraví • 37 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 34 %
PdF:BIP038 Systém a evoluce řas a hub pro učitele • 23 %
PdF:SP6002 Učitelská praxe 2 • 20 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 17 %
PdF:MA6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 17 %
PdF:SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 14 %
PdF:DPP_RV Diplomová práce - Projekt • 11 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:RV6003 Učitelská praxe 3 • 95 %
PdF:RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 55 %
PdF:VZPM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2 • 55 %
PdF:VZPM32 Problematika ochrany a podpory zdraví • 55 %
PdF:VZPM33 Podpora psychického zdraví • 55 %
PdF:VZPM34 Zátěžové, ohrožující a krizové situace • 55 %
PdF:BI6003 Učitelská praxe 3 • 50 %
PdF:RV2MP_3DR2 Didaktika výchovy ke zdraví 2 • 45 %
PdF:RV2MP_3ZOS Zátěžové, ohrožující a krizové situace • 45 %
PdF:RV2MP_3POZ Problematika ochrany a podpory zdraví • 40 %
PdF:RV2MP_3PPZ Podpora psychického zdraví • 40 %
PdF:DP_RV Diplomová práce • 35 %
PdF:TZ_DP Diplomová práce • 35 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 30 %
PdF:BIP031 Neživá příroda pro učitele • 25 %
PdF:BIP032 Školní biologické pokusy • 25 %
PdF:BIP033 Integrované terénní cvičení • 20 %
PdF:RV2MP_1APV Aktuální problémy výživy člověka • 20 %
PdF:BIP030 Zoologie strunatců pro učitele • 15 %
PdF:MA6003 Učitelská praxe 3 • 15 %
4. semestr
PdF:VZPM41 Aktuální témata výchovy ke zdraví • 50 %
PdF:VZPM42 Didaktika výchovy ke zdraví 3 • 50 %
PdF:DPD_RV Diplomová práce - Dokončení • 41 %
PdF:RV2MP_4APZ Zdraví člověka - aktuální témata 2 • 41 %
PdF:RV2MP_4DR3 Didaktika výchovy ke zdraví 3 • 41 %
PdF:VZPM43 Internacionalizace ve výchově ke zdraví • 41 %
PdF:TZ_DPD Diplomová práce - Dokončení • 32 %
PdF:BIP034 Zoologie bezobratlých pro učitele • 23 %
PdF:BIP035 Didaktika přírodopisu 3 • 18 %
PdF:SZ1049A Introduction to Health Education • 18 %

Údaje byly předpočítány: 24. 8. 2019 11:19

Všechny obory fakulty