Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:SPP543 Poruchy chování 2 - poradenství, diagnostika a intervence • 100 %
PdF:SP6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:TZ_DP Diplomová práce • 100 %
PdF:VZPM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2 • 100 %
PdF:VZPM32 Problematika ochrany a podpory zdraví • 100 %
PdF:VZPM33 Podpora psychického zdraví • 100 %
PdF:VZPM34 Zátěžové, ohrožující a krizové situace • 100 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:36

Všechny obory fakulty