Speciální pedagogika pro učitele (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 100 %
PdF:SPK905 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
PdF:SPK906 Speciálněpedagogická praxe diagnostická • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 2. 2023 11:34

Všechny obory fakulty