Jak byly údaje získány.

Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FJMP_DI3 Didaktika 3 • 100 %
PdF:FJMP_JS3A Jazykový seminář 3A • 100 %
PdF:FJMP_JS3B Jazykový seminář 3B • 100 %
PdF:FJMP_VJS Vývoj jazyka - seminář • 100 %
PdF:FJMP_PP1A Písemný projev 1A • 86 %
PdF:FJMP_PP1B Písemný projev 1B • 86 %
PdF:FJMP_VJ Vývoj jazyka • 86 %
PdF:FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 86 %
PdF:FJ6003 Učitelská praxe 3 • 86 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 86 %
PdF:DP_FJ Diplomová práce • 57 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 43 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 29 %
PdF:FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě • 29 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 29 %
FF:SKANSIV72 Nobelova cena ve Skandinávii (internetový kurz) • 14 %
PdF:DPD_FJ Diplomová práce - Dokončení • 14 %
PdF:DP_PD Diplomová práce • 14 %
PdF:DPP_PD Diplomová práce - Projekt • 14 %
PdF:FJMP_DI4 Didaktika 4 • 14 %
PdF:FJMP_JS4A Jazykový seminář 4A • 14 %
PdF:FJMP_JS4B Jazykový seminář 4B • 14 %
PdF:FJMP_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky • 14 %
PdF:FJM_VPX3 Učitelská praxe 3 • 14 %
PdF:FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2 • 14 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci • 14 %
PdF:FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka • 14 %
PdF:FJ3010 Didaktika literárního textu • 14 %
PdF:FJ3011 Francouzská korespondence • 14 %
PdF:FJ3012 Francouzský detektivní román • 14 %
PdF:SZ2MP_APDE Aplikace pedagogiky • 14 %
PdF:SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika • 14 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 14 %
PdF:SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II • 14 %
4. semestr
PdF:FJMP_DI4 Didaktika 4 • 100 %
PdF:FJMP_JS4A Jazykový seminář 4A • 100 %
PdF:FJMP_JS4B Jazykový seminář 4B • 100 %
PdF:FJMP_PP2A Písemný projev 2A • 100 %
PdF:FJMP_PP2B Písemný projev 2B • 100 %
PdF:FJMP_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky • 100 %
PdF:DPD_FJ Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:DP_FJ Diplomová práce • 33 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 33 %
PdF:DPD_PD Diplomová práce - Dokončení • 17 %
PdF:FJHC_OK2 Obchodní korespondence 2 • 17 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 17 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 17 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 17 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 17 %
PdF:FJ3031 Tvorba křesťanských autorů • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:XX0001 Zahraniční pracovní pobyt • 17 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty