Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 97 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 93 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 87 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 68 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 67 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 34 %
2. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 96 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 90 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 80 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 65 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 65 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 95 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 78 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 77 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 67 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 66 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 63 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 15 %
4. semestr
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 94 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 91 %
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 85 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 84 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 74 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 70 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 70 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 63 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 21 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 15 %
PdF:AJ0213 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 13 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 98 %
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 96 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 90 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 86 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 80 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 78 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 20 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 18 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 18 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 14 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 14 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:AJ0107 Prezentační dovednosti a základy rétoriky pro budoucí učitele 1 • 12 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 12 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 12 %
2. semestr
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 94 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 88 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 85 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 85 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 82 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 30 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 30 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 24 %
PdF:SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi • 18 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 18 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 18 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 15 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 15 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 15 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 15 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 12 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 12 %
PdF:SZ6623 Gifted Student's Education • 12 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:AJ1406 Náslechová oborová praxe A • 89 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 83 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 78 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 72 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 44 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 28 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:SZ6606 Research in the Educational Practice • 22 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 17 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 17 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 11 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 11 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
4. semestr
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 100 %
PdF:AJ1407 Náslechová oborová praxe B • 100 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 94 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 94 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 94 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 94 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 83 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 83 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 78 %
PdF:AJ1210 Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 78 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 72 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 72 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 67 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 17 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 17 %
PdF:SZ6607 Practice Teaching Assistant • 17 %
PdF:SZ6610 Basis of Educational-psychology Diagnostics • 17 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 11 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 11 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.) (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 100 %
PdF:SZ6600 The Introduction into Education and Psychology • 100 %
PdF:SZ6601 The Introduction into Education and Psychology Exercise • 100 %
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 80 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 80 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 80 %
PdF:CJMPE_CREN Czech life and culture • 60 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 40 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 40 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 40 %
PdF:SZ6622 Values Education in Teaching Practice • 40 %
FF:JAP520 Japanese Media Culture • 20 %
FF:MED41 Římské právo a jeho dědictví v mediteránní oblasti (římské právo po roce 476 n. l.) • 20 %
FF:PG_IMP_ENG Improvisation workshop • 20 %
FF:PSX_111 Stress management, coping (theory & practice) • 20 %
PrF:BZ305ZK Základy civilního procesu • 20 %
PdF:AJ0102 Intenzivní jazykový kurz • 20 %
PdF:AJ0204 Akademické dovednosti: psaní • 20 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 20 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 20 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 20 %
PdF:AJ0314 Kultura, společnost a tolerance • 20 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 20 %
PdF:AJ0323 Individualismus a kolektivismus v americké literatuře a historii • 20 %
PdF:AJ0401 Dramatická improvizace v AJ • 20 %
PdF:AJ0408 Literatura ve výuce AJ na ZŠ • 20 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 20 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 20 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 20 %
PdF:AJ5303 Nový Zéland • 20 %
PdF:AJ5409 Výuka mladších žáků: výměna zkušeností • 20 %
PdF:FJB_JC5 Jazyková cvičení 5 • 20 %
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:HL3BP_IRP Interpretace romantické písně • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 20 %
PdF:PDZ004 International Teaching Practice • 20 %
PdF:PDZ005 History of Education and Introduction to Education • 20 %
PdF:R2BK_KLP1 Klasická ruská literatura 1 • 20 %
PdF:SP_0002 Introduction to Special Needs Education - Online • 20 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 20 %
PdF:SZ6623 Gifted Student's Education • 20 %
PdF:SZ6626 The Introduction into Education and Psychology • 20 %
FSpS:P923 Tělesná výchova - Body Fit Power • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 20 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness jóga • 20 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 20 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 20 %
FSpS:P9904 Physical Education - Rollpilates • 20 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 20 %
CST:CJVCZ01 Barevná čeština pro cizince 1 • 20 %
2. semestr
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 50 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 50 %
FF:PSX_111 Stress management, coping (theory & practice) • 50 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 50 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 50 %
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 50 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 50 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 50 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 50 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 50 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 50 %
PdF:FC9003 Skill Sharing 2 • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:PDZ002 Effective Educational Communication • 50 %
PdF:R2BK_RMP1 Ruská moderní a postmoderní literatura 1 • 50 %
PdF:SOIML Intercultural Mentoring and Leadership • 50 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 50 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 50 %
CST:CJVCZ02 Barevná čeština pro cizince 2 • 50 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 99 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 97 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 93 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 87 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 69 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 40 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 26 %
PdF:CJP006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě • 24 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 16 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 13 %
2. semestr
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 99 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 99 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 98 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 98 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 96 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 94 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 66 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 30 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 19 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 18 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 13 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 13 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 12 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 96 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 93 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 91 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 72 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 69 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 69 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 68 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 67 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 45 %
PdF:CJ3BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 27 %
PdF:CJ3BP_JSLA Základy slavistiky a staroslověnštiny • 26 %
PdF:CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 26 %
PdF:CJ3BP_JLEX Lexikologie současné češtiny • 25 %
PdF:CJ3BP_JKLE Kapitoly z lexikologie současné češtiny • 23 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 22 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 21 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 21 %
PdF:CJ3BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky a staroslověnštiny • 19 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:CJP025 Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 95 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 94 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 93 %
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 71 %
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 71 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 71 %
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 68 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka 1 • 67 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 42 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 33 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 31 %
PdF:CJ3BP_JKTS Kapitoly z tvoření slov v současné češtině • 24 %
PdF:CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině • 24 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 24 %
PdF:CJ3BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 24 %
PdF:CJ3BP_L5S1 Česká literatura po roce 1945 1 • 23 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 20 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 18 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 93 %
PdF:CJ3BP_JJAT Jazyková analýza textu • 88 %
PdF:CJ3BP_OPX1 Oborová praxe 1 • 88 %
PdF:CJ3BP_JSY1 Současná česká syntax 1 • 79 %
PdF:CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 • 79 %
PdF:CJ3BP_LPMS Literatura pro mládež • 60 %
PdF:SZ3BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví • 47 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 47 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 44 %
PdF:BP_CL Bakalářská práce • 21 %
PdF:CJ3BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež • 19 %
PdF:CJ3BP_JKS1 Kapitoly ze současné české syntaxe 1 • 16 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 16 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 12 %
6. semestr
PdF:CJ3BP_JSCJ Stylistika současné češtiny • 95 %
PdF:CJ3BP_JSY2 Současná česká syntax 2 • 82 %
PdF:CJ3BP_JKS2 Kapitoly ze současné české syntaxe 2 • 79 %
PdF:CJ3BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky současné češtiny • 74 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 56 %
PdF:CJ3BP_JKHM Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka • 26 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 26 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 15 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 95 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 82 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 77 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 71 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 69 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 62 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 18 %
2. semestr
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 89 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 74 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 73 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 57 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 43 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 24 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %
PdF:DEP12P Archeologická praxe • 13 %
PdF:DE2MP_CRVN Církevní řády v novověku • 12 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 93 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 82 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 78 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 72 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 69 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 43 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 26 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 22 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 21 %
PdF:DEP35P Exkurze Praha 2 • 18 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 13 %
4. semestr
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 96 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 78 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 78 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 76 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 67 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 36 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 16 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 15 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 11 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FJHC_DKF Dějiny a kultura Francie • 100 %
PdF:FJHC_OJ1 Odborný jazyk 1 • 100 %
PdF:FJHC_OK1 Obchodní korespondence 1 • 100 %
PdF:FJHC_SY1 Syntax 1 • 100 %
PdF:FJHC_SY1S Syntax 1 - seminář • 100 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 63 %
PdF:FJHC_GFS Geografie Francie - seminář • 50 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 50 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 50 %
PdF:FJHC_FF Fonetika a fonologie • 25 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 25 %
FF:BAX301 Estonština I pro nebaltisty • 13 %
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě • 13 %
PdF:FJHC_MO1S Morfologie 1 - seminář • 13 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 13 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 13 %
PdF:RJ2BP_REP1 Reálie 1 • 13 %
PdF:RJ2BP_RES1 Seminář z reálií 1 • 13 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 13 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 13 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 13 %
4. semestr
PdF:FJHC_LKF Literatura a kultura Francie • 67 %
PdF:FJHC_OJ2 Odborný jazyk 2 • 67 %
PdF:FJHC_OK2 Obchodní korespondence 2 • 67 %
PdF:FJHC_SY2 Syntax 2 • 67 %
PdF:FJHC_SY2S Syntax 2 - seminář • 67 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 50 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 50 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 33 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %
PdF:FJHC_GFZS Geografie frankofonních zemí - seminář • 17 %
PdF:FJHC_POT1 Překlad odborného textu 1 • 17 %
PdF:FJHC_UPP1 Ústní a písemný projev 1 • 17 %
PdF:FJHC_UPT1 Úvod do překladu odborného textu 1 • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 17 %
2. ročník
5. semestr
PdF:FJHC_POT1 Překlad odborného textu 1 • 78 %
PdF:FJHC_UPP1 Ústní a písemný projev 1 • 78 %
PdF:FJHC_UPT1 Úvod do překladu odborného textu 1 • 78 %
PdF:FJHC_OJ3 Odborný jazyk 3 • 72 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 22 %
PdF:FJHC_DKF Dějiny a kultura Francie • 17 %
PdF:FJHC_OJ1 Odborný jazyk 1 • 17 %
PdF:FJHC_OK1 Obchodní korespondence 1 • 17 %
PdF:FJHC_SY1 Syntax 1 • 17 %
PdF:FJHC_SY1S Syntax 1 - seminář • 17 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 17 %
PdF:FJHC_POT2 Překlad odborného textu 2 • 11 %
PdF:FJHC_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 11 %
PdF:FJHC_UPT2 Úvod do překladu odborného textu 2 • 11 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 11 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 11 %
6. semestr
PdF:FJHC_POT2 Překlad odborného textu 2 • 72 %
PdF:FJHC_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 72 %
PdF:FJHC_UPT2 Úvod do překladu odborného textu 2 • 72 %
PdF:FJHC_OJ4 Odborný jazyk 4 • 61 %
PdF:FJHC_LKF Literatura a kultura Francie • 17 %
PdF:FJHC_OJ2 Odborný jazyk 2 • 17 %
PdF:FJHC_OK2 Obchodní korespondence 2 • 17 %
PdF:FJHC_SY2 Syntax 2 • 17 %
PdF:FJHC_SY2S Syntax 2 - seminář • 17 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 11 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 11 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2003 Geografie Francie • 95 %
PdF:FJ2004 Geografie Francie - seminář • 95 %
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení 1 • 95 %
PdF:FJ2010 Morfologie 1 • 95 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 90 %
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 90 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 86 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie • 71 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 48 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika • 48 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 43 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 14 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 14 %
2. semestr
PdF:FJ2005 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2006 Geografie frankofonních zemí - seminář • 100 %
PdF:FJ2008 Jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:FJ2011 Morfologie 2 • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 94 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 82 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 53 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 47 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 29 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 24 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 24 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 18 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 18 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 12 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 12 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 12 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence 1 • 100 %
PdF:FJ2020 Odborný jazyk 1 • 100 %
PdF:FJ2027 Syntax 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 75 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 75 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie • 50 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 50 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
4. semestr
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence 2 • 100 %
PdF:FJ2021 Odborný jazyk 2 • 100 %
PdF:FJ2028 Syntax 2 • 100 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 75 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 50 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 25 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 25 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 25 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 25 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 25 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 25 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 25 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 25 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení 1 • 100 %
PdF:FJ1034 Morfologie 1 - seminář • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:FJ1015 Jazyková cvičení 1V • 89 %
PdF:FJ1048 Úvod do teorie jazyka a literatury • 89 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 89 %
PdF:FJ1010 Fonetika 1 • 78 %
PdF:FJ1033 Morfologie 1 • 78 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie • 44 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 44 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 33 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 33 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 33 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace 1 • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 22 %
LF:VLAN0121P Anatomie I - přednáška • 11 %
PrF:BV502K Pojišťovnické právo • 11 %
FSS:SOC271 Fotbal a sociologie • 11 %
PdF:BIP001 Úvod do studia biologie • 11 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika • 11 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 11 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 11 %
FSpS:P926 Tělesná výchova - Bosu • 11 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 11 %
2. semestr
PdF:FJ1017 Jazyková cvičení 2V • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 100 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 80 %
PdF:FJ1040 Starší francouzská literatura • 80 %
PdF:FJ1041 Starší francouzská literatura – seminář • 80 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 80 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 80 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 60 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 40 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 40 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 40 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika • 40 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 40 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 40 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 40 %
PdF:SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi • 40 %
FF:CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině • 20 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 20 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 20 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 20 %
PdF:FC3804 Chemické výpočty • 20 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 20 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 20 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 20 %
PdF:FJ3019 Kanadská francouzština • 20 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 20 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 20 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 20 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 20 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 100 %
PdF:FJ1010 Fonetika 1 • 100 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 100 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:FJ1019 Jazyková cvičení 3V • 100 %
PdF:FJ1021 Jazyková cvičení 4V • 100 %
PdF:FJ1029 Literatura 17.-19. století • 100 %
PdF:FJ1030 Literatura 17.-19. století – seminář • 100 %
PdF:FJ1036 Náslechová oborová praxe 1 • 100 %
PdF:FJ1037 Náslechová oborová praxe 2 • 100 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev 1 • 100 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJ1048 Úvod do teorie jazyka a literatury • 100 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1078 Výběrový seminář - francouzské a české osobnosti • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 100 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 100 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1033 Morfologie 1 • 95 %
PdF:FJ1034 Morfologie 1 - seminář • 95 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení 1 • 92 %
PdF:FJ1048 Úvod do teorie jazyka a literatury • 92 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 78 %
PdF:FJ1015 Jazyková cvičení 1V • 73 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 68 %
PdF:FJ1010 Fonetika 1 • 38 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika • 38 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 30 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 19 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 16 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 11 %
2. semestr
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 94 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 88 %
PdF:FJ1041 Starší francouzská literatura – seminář • 88 %
PdF:FJ1040 Starší francouzská literatura • 75 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 75 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 72 %
PdF:FJ1017 Jazyková cvičení 2V • 59 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 47 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 31 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 22 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 13 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 13 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 100 %
PdF:FJ1036 Náslechová oborová praxe 1 • 100 %
PdF:FJ1043 Syntax 1 - seminář • 100 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev 1 • 89 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 89 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 89 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 89 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení 3 • 78 %
PdF:FJ1042 Syntax 1 • 78 %
PdF:FJ1010 Fonetika 1 • 67 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:FJ1019 Jazyková cvičení 3V • 22 %
PdF:SZ6699 Histoire de l enseignement scolaire • 22 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 11 %
PdF:FJ1041 Starší francouzská literatura – seminář • 11 %
PdF:FJ1048 Úvod do teorie jazyka a literatury • 11 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 11 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj • 11 %
PdF:SO531 Le théatre francais dans l enseignement • 11 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 11 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 11 %
FSpS:P908 Physical Education - Badminton • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 11 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova - Funkční trénink • 11 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 11 %
4. semestr
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 100 %
PdF:FJ1030 Literatura 17.-19. století – seminář • 100 %
PdF:FJ1045 Syntax 2 - seminář • 100 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení 4 • 75 %
PdF:FJ1044 Syntax 2 • 75 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 75 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 75 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 75 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 50 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 38 %
PdF:FJ1029 Literatura 17.-19. století • 38 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 38 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:FJ1021 Jazyková cvičení 4V • 13 %
PdF:HV53 Collegium musicum • 13 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 97 %
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 94 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 79 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 79 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 76 %
PdF:FY2BP_EXK1 Fyzikální exkurze 1 • 36 %
PdF:FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1 • 18 %
PdF:STUD1000 Rady a tipy pro úspěšné studium • 12 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 100 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 96 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 92 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 88 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 84 %
PdF:FY2BP_EXK2 Fyzikální exkurze 2 • 40 %
PdF:FY2BP_TER2 Terénní cvičení (jaro) • 40 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 32 %
PdF:FY6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 24 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 16 %
PdF:FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 • 12 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 12 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 12 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 100 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 100 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 100 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 100 %
PdF:FC1802 Seminář k fyzikálnímu měření 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 91 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 91 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 91 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 82 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 18 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 18 %
PdF:CH2MP_VIS Vizualizace v chemii • 18 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 18 %
4. semestr
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 100 %
PdF:FC1011 Optika • 100 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 91 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 91 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 82 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 82 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 73 %
PdF:FC1806 Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 73 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 73 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 64 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 55 %
PdF:FY6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 36 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 27 %

Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:KL01 Hra na klavír 1 • 100 %
PdF:KL03 Úvod do studia klavírní literatury • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:KL05 Hra na klavír 2 • 50 %
PdF:KL09 Dobře temperovaný klavír • 50 %
PdF:KL19 Historie a literatura klavíru 2 • 50 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 50 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 50 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 50 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 50 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 50 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 50 %
2. semestr
PdF:KL02 Improvizace • 100 %
PdF:KL04 Hra z listu • 100 %
PdF:KL05 Hra na klavír 2 • 100 %
PdF:KL06 Klavírní doprovod • 100 %
PdF:KL07 Klavírní seminář • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV054 Interpretační seminář • 100 %
PdF:HV055 Komorní hra • 100 %
PdF:KL08 Hra na klavír 3 • 100 %
PdF:KL15 Historie a literatura klavíru 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
4. semestr
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:KL13 Hra na klavír 4 • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 100 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 100 %
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 100 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 100 %
PdF:HV026 Hra na nástroj 1 • 100 %
PdF:HV031 Hlasová výchova 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 63 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 63 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 15 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 97 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 97 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 97 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 94 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 92 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 86 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 61 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 19 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 17 %
PdF:HV53 Collegium musicum • 11 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 70 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 67 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 67 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 56 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 52 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 52 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 52 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 37 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 37 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 33 %
PdF:HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie • 30 %
PdF:HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3 • 30 %
PdF:HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3 • 30 %
PdF:HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 • 30 %
PdF:HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3 • 30 %
PdF:HV7BP_HA2 Harmonie 2 • 26 %
PdF:HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3 • 26 %
PdF:CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 • 15 %
PdF:CJ3BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 15 %
PdF:CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 15 %
PdF:CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 • 15 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 15 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 11 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 96 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 96 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 93 %
PdF:HV009 Hudební software • 64 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 64 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 64 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 64 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 64 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 61 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 61 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 61 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 46 %
PdF:HV3BP_ES Etnomuzikologický seminář • 32 %
PdF:HV3BP_ZSB1 Základy sbormistrovství 1 • 32 %
PdF:HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 • 32 %
PdF:HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 • 32 %
PdF:HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4 • 29 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 29 %
PdF:HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4 • 25 %
PdF:HV3BP_ZTUE Základy teorie umění a hudební estetiky • 21 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 21 %
PdF:CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 14 %
PdF:CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 14 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 14 %
PdF:BPP_HV Bakalářská práce - Projekt • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:HV3BP_HSF Hudební software • 96 %
PdF:HV3BP_OPX1 Oborová praxe • 96 %
PdF:HV3BP_ZSB2 Základy sbormistrovství 2 • 96 %
PdF:HV7BP_HAN1 Hudební analýza 1 • 96 %
PdF:HV7BP_HV5 Hlasová výchova 5 • 96 %
PdF:HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích • 92 %
PdF:HV7BP_HNN5 Hra na nástroj 5 • 85 %
PdF:SZ3BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví • 65 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 65 %
PdF:BP_HV Bakalářská práce • 50 %
PdF:CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 46 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 15 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 12 %
6. semestr
PdF:HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2 • 87 %
PdF:BPD_HV Bakalářské práce - Dokončení • 43 %
PdF:BP_HV Bakalářská práce • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 100 %
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 100 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 100 %
PdF:HV026 Hra na nástroj 1 • 100 %
PdF:HV031 Hlasová výchova 1 • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 75 %
PřF:JTEST Diagnostický test • 50 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 50 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 50 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 25 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 25 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 25 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 100 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 75 %
PdF:HV7BP_ISA1 Intonace a sluchová analýza 1 • 25 %
PdF:HV8BP_CM Collegium musicum • 25 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 25 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 67 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 67 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 67 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 67 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 67 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 33 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 33 %
PdF:HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3 • 33 %
PdF:HV7BP_HA2 Harmonie 2 • 33 %
PdF:HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3 • 33 %
PdF:HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3 • 33 %
PdF:HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 • 33 %
PdF:HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3 • 33 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 33 %
4. semestr
PdF:HV009 Hudební software • 67 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 67 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 67 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 67 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 67 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 67 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 33 %
PdF:HV3BP_ES Etnomuzikologický seminář • 33 %
PdF:HV3BP_ZSB1 Základy sbormistrovství 1 • 33 %
PdF:HV3BP_ZTUE Základy teorie umění a hudební estetiky • 33 %
PdF:HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 • 33 %
PdF:HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4 • 33 %
PdF:HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4 • 33 %
PdF:HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 • 33 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 33 %
PdF:ZS1BP_OVDK Dějiny kultury • 33 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 33 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 33 %
3. ročník
5. semestr
PdF:BP_HV Bakalářská práce • 100 %
PdF:HV3BP_HSF Hudební software • 100 %
PdF:HV3BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:HV3BP_ZSB2 Základy sbormistrovství 2 • 100 %
PdF:HV7BP_HAN1 Hudební analýza 1 • 100 %
PdF:HV7BP_HNN5 Hra na nástroj 5 • 100 %
PdF:HV7BP_HV5 Hlasová výchova 5 • 100 %
PdF:HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích • 100 %
6. semestr
PdF:BPD_HV Bakalářské práce - Dokončení • 100 %
PdF:HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2 • 100 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 98 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 88 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 86 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 86 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 81 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 72 %
PdF:BIP001 Úvod do studia biologie • 49 %
PdF:BIP002 Neživá příroda 1 • 49 %
PdF:BIP003 Biologická technika • 47 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 40 %
PdF:CH2BP_1P6S Repetitorium názvosloví anorganické chemie • 21 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 19 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 12 %
2. semestr
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 94 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 88 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 88 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 88 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 88 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 85 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 62 %
PdF:FC3807 Seminář z anorganické chemie • 62 %
PdF:FC3804 Chemické výpočty • 50 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 44 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 44 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 44 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 41 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 21 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 18 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 18 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 12 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 90 %
PdF:CH2MP_VIS Vizualizace v chemii • 80 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 80 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 70 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 70 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 60 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 60 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 50 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 40 %
PdF:BIP008 Základy systému a evoluce řas a hub • 20 %
PdF:BIP009 Základy zoologie bezobratlých • 20 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 20 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 20 %
4. semestr
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 100 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 100 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 88 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 75 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 63 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 63 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 38 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 38 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 38 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 25 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců • 25 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 25 %
PdF:BIP013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 25 %
PdF:BIP039 Obratlovci České republiky • 25 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 25 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 13 %
PdF:FC8005 Jak pracuje věda • 13 %
PdF:FY6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 13 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 13 %
PdF:SZ6611 Self-experience Preparation for the Profession II • 13 %
PdF:TI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
FSpS:P937 Tělesná výchova - Nordic walking • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P986 Tělesná výchova - Karate • 13 %

Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 92 %
PdF:A2BP_DRVB Dějiny Velké Británie • 69 %
PdF:A2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A • 69 %
PdF:A2BP_SALI Starší anglická literatura • 69 %
PdF:A2BP_SYNA Syntax A • 69 %
PdF:A2BP_ZAD1 Základy didaktiky angličtiny 1 • 69 %
PdF:A2BP_NOPA Náslechová oborová praxe průběžná A • 62 %
PdF:AJ0310 Vztahy mezi kulturami • 31 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 23 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 15 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I • 15 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 15 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 15 %
PdF:AJ0102 Intenzivní jazykový kurz • 15 %
PdF:AJ0203 Akademické dovednosti: poslech • 15 %
PdF:AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2 • 15 %
PdF:A2BP_FF1A Fonetika a fonologie A • 15 %
PdF:A2BP_GR1A Gramatika A • 15 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 15 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 15 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 15 %
PdF:SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání • 15 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 15 %
FSpS:P959 Tělesná výchova - Aerobik-mix • 15 %
FSpS:P982 Tělesná výchova - Squash • 15 %
4. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 92 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 92 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 92 %
PdF:A2BP_SYNB Syntax B • 83 %
PdF:A2BP_ZPBP Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 83 %
PdF:A2BP_AM19 Americká literatura do konce 19. století • 75 %
PdF:A2BP_DUSA Dějiny USA 1 • 75 %
PdF:A2BP_NALI Anglická literatura 19. století • 75 %
PdF:A2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 75 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 75 %
PdF:A2BP_NOPB Náslechová oborová praxe průběžná B • 67 %
PdF:A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2 • 67 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:AJ0204 Akademické dovednosti: psaní • 25 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 25 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 25 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 17 %
PdF:AJ0113 Angličtina ve vizuálních médiích • 17 %
PdF:AJ0208 Akademické dovednosti: mluvení • 17 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 17 %
PdF:AJ5502 Kurz zahraničního lektora • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
2. ročník
5. semestr
PdF:A2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 100 %
PdF:A2BP_ZAD3 Základy didaktiky angličtiny 3 • 100 %
PdF:A2BP_AM20 Moderní americká literatura • 94 %
PdF:A2BP_DUSA2 Dějiny USA 2 • 94 %
PdF:A2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 94 %
PdF:A2BP_LEPS Lektorská praxe souvislá • 94 %
PdF:A2BP_VMKA Vztahy mezi kulturami A • 94 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 50 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 50 %
PdF:SZ7BP_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 44 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 39 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 28 %
PdF:AJ0203 Akademické dovednosti: poslech • 17 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 17 %
PdF:A2BP_SYNA Syntax A • 17 %
PdF:SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 • 17 %
PdF:AJ0205 Překladatelská cvičení B • 11 %
PdF:A2BP_NOPA Náslechová oborová praxe průběžná A • 11 %
PdF:A2BP_SALI Starší anglická literatura • 11 %
PdF:SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky • 11 %
PdF:SZ7BP_SSPS Seminář k sociální psychologii • 11 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness jóga • 11 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 11 %
6. semestr
PdF:A2BP_BR20 Moderní britská literatura • 94 %
PdF:A2BP_LEXI Základy lexikologie • 94 %
PdF:A2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 94 %
PdF:A2BP_VMKB Vztahy mezi kulturami B • 94 %
PdF:A2BP_ZAD4 Základy didaktiky angličtiny 4 • 94 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 65 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 53 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 29 %
PdF:AJ0211 Překladatelská cvičení C • 24 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 12 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 12 %
PdF:A2BP_AM19 Americká literatura do konce 19. století • 12 %
PdF:A2BP_DUSA Dějiny USA 1 • 12 %
PdF:A2BP_NALI Anglická literatura 19. století • 12 %
PdF:A2BP_NOPB Náslechová oborová praxe průběžná B • 12 %
PdF:A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2 • 12 %

Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FJB_DF1S Dějiny Francie 1 - seminář • 89 %
PdF:FJB_JC3 Jazyková cvičení 3 • 89 %
PdF:FJB_LI1S Starší francouzská literatura - seminář • 89 %
PdF:FJB_NP1 Náslechová oborová praxe průběžná 1 • 89 %
PdF:FJB_SY1 Syntax 1 • 89 %
PdF:FJB_SY1S Syntax 1 - seminář • 89 %
PdF:FJB_ZDF1 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 89 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 89 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 89 %
PdF:FJB_DF1 Dějiny Francie 1 • 78 %
PdF:FJB_LI1 Starší francouzská literatura • 78 %
PdF:FJB_UPP1 Ústní a písemný projev 1 • 78 %
PdF:FJB_JC3V Jazyková cvičení 3V • 67 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace 1 • 56 %
PdF:FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář • 44 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 44 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 44 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 33 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 33 %
FF:CH_01 Chorvatština pro začátečníky • 22 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie • 22 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 22 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 11 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 11 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 11 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 11 %
PdF:SZ6606 Research in the Educational Practice • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
4. semestr
PdF:FJB_DF2S Dějiny Francie 2 - seminář • 100 %
PdF:FJB_NP2 Náslechová oborová praxe průběžná 2 • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:FJB_DF2 Dějiny Francie 2 • 88 %
PdF:FJB_JC4 Jazyková cvičení 4 • 88 %
PdF:FJB_LI2S Literatura 17.-19. století - seminář • 88 %
PdF:FJB_SY2S Syntax 2 - seminář • 88 %
PdF:FJB_ZDF2 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 88 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 88 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 88 %
PdF:BPP_FJ Bakalářská práce - Projekt • 75 %
PdF:FJB_LI2 Literatura 17.-19. století • 75 %
PdF:FJB_SY2 Syntax 2 • 75 %
PdF:FJB_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 75 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 75 %
PdF:FJB_JC4V Jazyková cvičení 4V • 63 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 63 %
PdF:FJ1001 Argot v autentických dokumentech • 50 %
PdF:FJB_FO2 Fonetika 2 • 38 %
PdF:FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2 • 38 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 38 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 25 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 13 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:FJB_JC2 Jazyková cvičení 2 • 13 %
PdF:FJB_MO2 Morfologie 2 • 13 %
PdF:FJB_MO2S Morfologie 2 - seminář • 13 %
PdF:FJB_SZ Souborná zkouška • 13 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 13 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 13 %
PdF:SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I • 13 %
PdF:SZ6059 Jazyková situace v Evropské unii • 13 %
PdF:SZ6082 Zpracování a analýza kvalitativních dat pro závěrečné práce • 13 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 13 %
2. ročník
5. semestr
PdF:FJB_ZDF3 Základy didaktiky francouzštiny 3 • 94 %
PdF:FJB_JC5 Jazyková cvičení 5 • 88 %
PdF:FJB_LI3S Literatura 20. století - seminář • 88 %
PdF:FJB_UPP3 Ústní a písemný projev 3 • 88 %
PdF:FJB_LPS Lektorská praxe souvislá • 82 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 59 %
PdF:FJB_JC5V Jazyková cvičení 5V • 53 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci • 53 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 53 %
PdF:BP_FJ Bakalářská práce • 47 %
PdF:FJB_LI3 Literatura 20. století • 47 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 47 %
PdF:SZ7BP_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 41 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 29 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 24 %
PdF:FJB_FO2 Fonetika 2 • 18 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 18 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 18 %
PdF:BPP_FJ Bakalářská práce - Projekt • 12 %
PdF:FJB_JC4 Jazyková cvičení 4 • 12 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 12 %
PdF:FJ1001 Argot v autentických dokumentech • 12 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 12 %
6. semestr
PdF:FJB_JC6 Jazyková cvičení 6 • 81 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 81 %
PdF:BPD_FJ Bakalářská práce - Dokončení • 63 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 50 %
PdF:FJB_JC6V Jazyková cvičení 6V • 44 %
PdF:BP_FJ Bakalářská práce • 38 %
PdF:SO531 Le théatre francais dans l enseignement • 25 %
FF:CJBC316 Česko-francouzské literární inspirace • 19 %
PdF:FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2 • 19 %
PdF:FJ1077 Historie Francie – vybraná období • 19 %
PdF:SO530 Studio de création dans l'éducation • 19 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 13 %
PdF:SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace • 13 %

Lektorství cizího jazyka - německý jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 88 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 88 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 88 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 88 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 88 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 88 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 88 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 75 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 63 %
PdF:NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence • 50 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 50 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 38 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 38 %
PdF:NJ_D203 Repetitorium k jazykovým cvičením • 25 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 25 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 25 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 25 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 13 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 13 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 13 %
PdF:NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence • 13 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 13 %
PdF:NJ_P003 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) • 13 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 13 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
PdF:SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí • 13 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 13 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 13 %
PdF:SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky • 13 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 13 %
4. semestr
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 78 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 78 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 78 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 78 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 67 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 67 %
PdF:NJ_X120 Průběžná oborová praxe lektorství NJ • 67 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 56 %
PdF:NJ_G990 Korpusová lingvistika • 56 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 56 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 44 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 44 %
PdF:BPP_NJ Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:BPP_PS Bakalářská práce - Projekt • 22 %
PdF:NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně • 22 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 22 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 22 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 11 %
PdF:NJ_D401 Němčina v profesní komunikaci • 11 %
PdF:NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe • 11 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 11 %
PdF:NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe • 11 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 11 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 11 %
PdF:NJ_P004 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů) • 11 %
PdF:SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 • 11 %
FSpS:P912 Physical Education - Pilates • 11 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 11 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 11 %
2. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 79 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 71 %
PdF:NJ_X110 Souvislá lektorská praxe, příprava a evaluace • 71 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 57 %
PdF:SZ7BP_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 57 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 57 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 57 %
PdF:NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence • 50 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 43 %
PdF:BP_NJ Bakalářská práce • 36 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 36 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 29 %
PdF:NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně • 29 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 29 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 29 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 29 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 29 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 29 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 29 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 21 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 21 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 21 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 21 %
PdF:BPP_NJ Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 14 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 14 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 14 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 14 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 14 %
PdF:NJ_X111 Volitelná oborová praxe • 14 %
PdF:NJ_Z200 Německý film • 14 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 14 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 14 %
6. semestr
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 43 %
PdF:BPD_NJ Bakalářská práce - Dokončení • 36 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 36 %
PdF:BP_NJ Bakalářská práce • 29 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 29 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 21 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 21 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 21 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 14 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 14 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 14 %
PdF:NJ_D101 Řečové dovednosti A • 14 %
PdF:NJ_D402 Tvůrčí psaní • 14 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 14 %
PdF:NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe • 14 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 14 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 14 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 14 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 14 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 14 %

Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:R2BP_FFP1 Fonetika a fonologie 1 • 86 %
PdF:R2BP_JSS1 Jazykový seminář 1 • 86 %
PdF:R2BP_MOP1 Morfologie 1 • 86 %
PdF:R2BP_MOS1 Seminář z morfologie 1 • 86 %
PdF:R2BP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1 • 86 %
PdF:R2BP_REP1 Reálie 1 • 86 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 86 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 86 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 86 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 71 %
PdF:R2BP_FFS1 Seminář z fonetiky a fonologie 1 • 71 %
PdF:R2BP_KLP1 Klasická ruská literatura 1 • 71 %
PdF:R2BP_PGS1 Praktická gramatika 1 • 71 %
PdF:R2BP_RES1 Seminář z reálií 1 • 71 %
FF:US_186 Mozart a Salieri • 29 %
FF:VH_62 Opera - syntéza žánrů • 29 %
PdF:R2BP_KLS1 Seminář z klasické ruské literatury 1 • 29 %
FF:DSMGRB01 Dějiny antického vojenství (Přední východ, Řecko) • 14 %
FF:ROMSJIBXP Španělština I (pro nešpanělštináře) • 14 %
FF:SKANSIV72 Nobelova cena ve Skandinávii (internetový kurz) • 14 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 14 %
FI:PB002 Základy informačních technologií • 14 %
FI:PV119 Základy práva pro informatiky • 14 %
FI:VB041 Principy právního myšlení • 14 %
FI:VV031 Základy výtvarné kultury I • 14 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 14 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 14 %
PdF:ONLINE_AW Angličtina Online - Psaný projev • 14 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 14 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 14 %
PdF:R2BP_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1 • 14 %
PdF:R2BP_FCS1 Fonetická cvičení 1 • 14 %
PdF:R2BP_JSS2 Jazykový seminář 2 • 14 %
PdF:R2BP_KLP2 Klasická ruská literatura 2 • 14 %
PdF:R2BP_MOP2 Morfologie 2 • 14 %
PdF:R2BP_MOS2 Seminář z morfologie 2 • 14 %
PdF:R2BP_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2 • 14 %
PdF:R2BP_REP2 Reálie 2 • 14 %
PdF:R2BP_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1 • 14 %
PdF:R2BP_USP1 Úvod do studia ruštiny 1 • 14 %
PdF:R2BP_USS1 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1 • 14 %
PdF:R2BP_ZRC1 Cvičení ze základů ruštiny 1 • 14 %
PdF:R2BP_ZRS1 Základy ruštiny 1 • 14 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 14 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 14 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 14 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 14 %
PdF:SZ6078 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 14 %
FSpS:P959 Tělesná výchova - Aerobik-mix • 14 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 14 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
4. semestr
PdF:BPP_RJ Bakalářská práce - Projekt • 80 %
PdF:R2BP_JSS2 Jazykový seminář 2 • 80 %
PdF:R2BP_KLP2 Klasická ruská literatura 2 • 80 %
PdF:R2BP_MOP2 Morfologie 2 • 80 %
PdF:R2BP_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2 • 80 %
PdF:R2BP_REP2 Reálie 2 • 80 %
PdF:R2BP_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1 • 80 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 80 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 80 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 80 %
PdF:R2BP_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1 • 60 %
PdF:R2BP_MOS2 Seminář z morfologie 2 • 60 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 40 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 40 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 40 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 40 %
PdF:R2BP_RES2 Seminář z reálií 2 • 40 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 40 %
FF:ROMSJIBXJ Španělština II (pro nešpanělštináře) • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 20 %
PdF:R2BP_DIS1 Didaktika RJ 1 • 20 %
PdF:R2BP_JSS3 Jazykový seminář 3 • 20 %
PdF:R2BP_KLS1 Seminář z klasické ruské literatury 1 • 20 %
PdF:R2BP_KLS2 Seminář z klasické ruské literatury 2 • 20 %
PdF:R2BP_LES1 Seminář z lexikologie 1 • 20 %
PdF:R2BP_MOS3 Seminář z morfologie 3 • 20 %
PdF:R2BP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3 • 20 %
PdF:R2BP_RES1 Seminář z reálií 1 • 20 %
PdF:R2BP_SYS1 Seminář ze syntaxe 1 • 20 %
PdF:SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I • 20 %
PdF:SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída • 20 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 20 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 20 %
PdF:SZ7BP_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 20 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 20 %
FSpS:P959 Tělesná výchova - Aerobik-mix • 20 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 20 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 20 %
2. ročník
5. semestr
PdF:R2BP_DIS1 Didaktika RJ 1 • 88 %
PdF:R2BP_MOP3 Morfologie 3 • 88 %
PdF:R2BP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3 • 88 %
PdF:R2BP_RMP1 Ruská moderní a postmoderní literatura 1 • 75 %
PdF:R2BP_JSS3 Jazykový seminář 3 • 63 %
PdF:R2BP_SYP1 Syntax 1 • 63 %
PdF:BP_RJ Bakalářská práce • 50 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 50 %
PdF:R2BP_LEP1 Lexikologie 1 • 50 %
PdF:R2BP_LES1 Seminář z lexikologie 1 • 50 %
PdF:R2BP_MOS3 Seminář z morfologie 3 • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 38 %
PdF:R2BP_SYS1 Seminář ze syntaxe 1 • 38 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 38 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 38 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 38 %
FF:US_177 Od opery k muzikálu • 25 %
PdF:R2BP_KLP1 Klasická ruská literatura 1 • 25 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 25 %
FF:CJBA37 Slovenština • 13 %
FF:RJV007 Sovremennaja russkaja poezia. Ot moskovskogo konceptualizma k sovremennomu transmedijnomu tvorčestvu • 13 %
PdF:BPP_RJ Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 13 %
PdF:RJ2026 Kontrola povinné četby 3 • 13 %
PdF:R2BK_JSS4 Jazykový seminář 4 • 13 %
PdF:R2BP_DIS2 Didaktika RJ2 • 13 %
PdF:R2BP_FFP1 Fonetika a fonologie 1 • 13 %
PdF:R2BP_KLP2 Klasická ruská literatura 2 • 13 %
PdF:R2BP_MOP1 Morfologie 1 • 13 %
PdF:R2BP_OPX1 Oborová praxe • 13 %
PdF:R2BP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1 • 13 %
PdF:R2BP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4 • 13 %
PdF:R2BP_REP2 Reálie 2 • 13 %
PdF:R2BP_RES2 Seminář z reálií 2 • 13 %
PdF:R2BP_RMP2 Ruská moderní a postmoderní literatura 2 • 13 %
PdF:R2BP_RMS1 Seminář z ruské moderní a postmoderní literatury • 13 %
PdF:R2BP_SYP2 Syntax 2 • 13 %
PdF:R2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 1 • 13 %
PdF:SZ7BP_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 13 %
PdF:UK0001 Seminář informačních dovedností • 13 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 13 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 13 %
6. semestr
PdF:R2BP_RMP2 Ruská moderní a postmoderní literatura 2 • 88 %
PdF:R2BP_DIS2 Didaktika RJ2 • 75 %
PdF:R2BP_OPX1 Oborová praxe • 75 %
PdF:R2BP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4 • 75 %
PdF:R2BP_SYP2 Syntax 2 • 75 %
PdF:R2BP_STP1 Stylistika 1 • 63 %
PdF:R2BP_SYS2 Seminář ze syntaxe 2 • 63 %
PdF:R2BP_RMS1 Seminář z ruské moderní a postmoderní literatury • 50 %
PdF:R2BP_STS1 Seminář ze stylistiky 1 • 50 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 50 %
PdF:BPD_RJ Bakalářská práce - Dokončení • 38 %
PdF:BP_RJ Bakalářská práce • 25 %
PdF:R2BP_JSS4 Jazykový seminář 4 • 25 %
FF:PAN102 Řízení lidských zdrojů v praxi • 13 %
FI:VV032 Základy výtvarné kultury II • 13 %
PdF:BPD_PS Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:BPP_PS Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:BP_PS Bakalářská práce • 13 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 13 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 13 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 13 %
PdF:RJ2BP_RMS1 Seminář z ruské moderní a postmoderní literatury • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 13 %
PdF:R2BK_PGS1 Praktická gramatika 1 • 13 %
PdF:R2BP_FFP1 Fonetika a fonologie 1 • 13 %
PdF:R2BP_JSS2 Jazykový seminář 2 • 13 %
PdF:R2BP_KLP1 Klasická ruská literatura 1 • 13 %
PdF:R2BP_LEP1 Lexikologie 1 • 13 %
PdF:R2BP_MOP3 Morfologie 3 • 13 %
PdF:R2BP_RMP1 Ruská moderní a postmoderní literatura 1 • 13 %
PdF:R2BP_SYP1 Syntax 1 • 13 %
PdF:R2BP_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1 • 13 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 13 %
PdF:SZ7BP_PDPX Pedagogicko-psychologická praxe • 13 %
FSpS:P923 Tělesná výchova - Body Fit Power • 13 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 13 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0001 Základy matematiky • 98 %
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 97 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 73 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 70 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 61 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 46 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 93 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 86 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 74 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 73 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 61 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 18 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 14 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 82 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 79 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 68 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 66 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 61 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 11 %
4. semestr
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 97 %
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 97 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 74 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 74 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 74 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 74 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 26 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 24 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 21 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 18 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 18 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 93 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 89 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 89 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 85 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 81 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 78 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 41 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 37 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 30 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 15 %
PdF:NJ_D101 Řečové dovednosti A • 15 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 15 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 11 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 11 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 95 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 95 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 89 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 84 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 84 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 79 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 74 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 53 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 37 %
PdF:NJ_D102 Řečové dovednosti B • 32 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 32 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 26 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 26 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 26 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 21 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 21 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 21 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 21 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 16 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 16 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:NJ_AKTION Aktion Österreich - Tschechische Republik • 11 %
PdF:NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe • 11 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 11 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 11 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 11 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 88 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 88 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 88 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 75 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 75 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 75 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 63 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 63 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 50 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 38 %
PdF:NJ_D101 Řečové dovednosti A • 25 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 13 %
FF:KSCX03 Moderní čínština pro neoborové studenty III • 13 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 13 %
PdF:NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence • 13 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 13 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 13 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 13 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 13 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 13 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 13 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 13 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 13 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 13 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 13 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 100 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 57 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 43 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 43 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 43 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 43 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 43 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 29 %
PdF:NJ_G950 Německá nářečí • 29 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 29 %
FF:KSCX04 Moderní čínština pro neoborové studenty IV • 14 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 14 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 14 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 14 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 14 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 14 %
PdF:NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu • 14 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 14 %
FSpS:P955 Tělesná výchova - Horská kola • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 14 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 97 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 95 %
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 93 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 92 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 71 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 66 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 64 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 37 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 25 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 17 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 96 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 96 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 90 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 69 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 60 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 60 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 48 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 33 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 27 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 19 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 15 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 13 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 91 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 86 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 86 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 73 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 59 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 59 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 55 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 50 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 14 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 14 %
4. semestr
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 85 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 85 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 60 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 55 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 50 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 50 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 35 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 98 %
PdF:OVP004 Základy státovědy • 98 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 98 %
PdF:OVP001 Dějiny filozofie 1 • 96 %
PdF:OVP002 Seminář k dějinám filozofie 1 • 96 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 68 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 66 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 64 %
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 13 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 11 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 11 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 11 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 11 %
2. semestr
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 96 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 96 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 95 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 90 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 90 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 64 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 64 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 63 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 27 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 99 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 96 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 96 %
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 91 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 86 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 66 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 66 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 63 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 23 %
PdF:OVP030 Sociogeografické aspekty současného světa • 19 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 13 %
4. semestr
PdF:OVP019 Úvod do kulturologie • 100 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 97 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 95 %
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 94 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 89 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 65 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 65 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 63 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 60 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 29 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 29 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 23 %
PdF:OVP031 Aktuální politické problémy • 21 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 16 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %

Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 50 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 50 %
PdF:AJ2BP_GRAA Gramatika A • 50 %
PdF:AJ2BP_USAJ Úvod do studia anglického jazyka pro učitele • 50 %
PdF:AJ2BP_UVLI Úvod do studia literatury • 50 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 50 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 50 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 50 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 50 %
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 95 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 89 %
PdF:AJ2BP_UVLI Úvod do studia literatury • 86 %
PdF:AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A • 69 %
PdF:AJ2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A • 66 %
PdF:AJ2BP_CRRE Kritické čtení • 65 %
PdF:AJ2BP_GRAA Gramatika A • 26 %
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 24 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 16 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 15 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 15 %
PdF:AJ0102 Intenzivní jazykový kurz • 11 %
PdF:AJ0310 Vztahy mezi kulturami • 11 %
PdF:AJ2BP_FF1B Fonetika a fonologie B • 11 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 91 %
PdF:AJ2BP_BRHC Historie a kultura Velké Británie • 90 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 90 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 85 %
PdF:AJ2BP_BRLI Britská literatura • 79 %
PdF:AJ2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 72 %
PdF:AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B • 69 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 62 %
PdF:AJPV_SSAL Pojetí hrdiny ve starší anglické kultuře • 29 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 29 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 19 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 18 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 15 %
PdF:AJ2BP_FF1B Fonetika a fonologie B • 15 %
PdF:AJ2BP_GRAB Gramatika B • 15 %
PdF:AJ0213 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 13 %
PdF:AJ0214 Syntaktický rozbor • 12 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 12 %
5. semestr
PdF:AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA • 87 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 83 %
PdF:AJ2BP_OPX1 Oborová praxe • 83 %
PdF:AJ2BP_AMLI Americká literatura • 82 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 76 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 58 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 42 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 36 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 36 %
PdF:AJPV_ALMS Americká literatura: Jinými hlasy • 34 %
PdF:AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román • 29 %
PdF:AJ2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A • 19 %
PdF:AJ2BP_CRRE Kritické čtení • 18 %
PdF:AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A • 17 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 17 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 17 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 13 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 13 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 12 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 11 %
3. ročník
6. semestr
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 83 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 52 %
PdF:AJPV_LABR Proměny krajiny v britské literatuře • 20 %
PdF:AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B • 20 %
PdF:AJ2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 17 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 15 %
PdF:AJPV_SSAL Pojetí hrdiny ve starší anglické kultuře • 13 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 12 %
PdF:AJ2BP_BRLI Britská literatura • 11 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 11 %

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:CJ2BP_JKFO Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 100 %
PdF:CJ2BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky • 100 %
PdF:CJ2BP_JLEX Lexikologie českého jazyka • 100 %
PdF:CJ2BP_JSLA Základy slavistiky • 100 %
PdF:CJ2BP_JUCJ Úvod do studia českého jazyka • 100 %
PdF:CJ2BP_JUZK Úvod do korpusové lingvistiky • 100 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 100 %
PdF:CJ2BP_L9S1 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
FSpS:P923 Tělesná výchova - Body Fit Power • 100 %
3. semestr
PdF:CJ2BP_JLEX Lexikologie českého jazyka • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 95 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 93 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 88 %
PdF:CJ2BP_JSLA Základy slavistiky • 85 %
PdF:CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 83 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 68 %
PdF:CJ2BP_JKLE Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 56 %
PdF:CJ2BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky • 49 %
PdF:CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 41 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 20 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 20 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 17 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 15 %
PdF:CJ2BP_L9S1 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 15 %
PdF:SZ7BP_LZRP Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise • 15 %
PdF:CJ2BP_JFON Fonetika a fonologie českého jazyka • 12 %
PdF:CJ2BP_JTSC Tvoření slov v českém jazyce • 12 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 12 %
PdF:CJ2BP_L5S1 Česká literatura po r. 1945 1 • 12 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 12 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 12 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 12 %
2. ročník
4. semestr
PdF:CJ2BP_JTSC Tvoření slov v českém jazyce • 92 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 86 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 84 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 84 %
PdF:CJ2BP_L5S1 Česká literatura po r. 1945 1 • 81 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 65 %
PdF:CJ2BP_JKTS Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 62 %
PdF:CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 59 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 49 %
PdF:CJ2BP_LEXK Literárněvědná exkurze • 46 %
PdF:CJ2BP_JMOR Morfologie českého jazyka • 30 %
PdF:CJ2BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 30 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 27 %
PdF:BPP_CJ Bakalářská práce - Projekt • 24 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 24 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 19 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 16 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:CJ2BP_L9S2 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 14 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:CJ2BP_JRTX Lexikální a morfologický rozbor textu • 11 %
PdF:SZ6082 Zpracování a analýza kvalitativních dat pro závěrečné práce • 11 %
5. semestr
PdF:CJ2BP_JJAT Jazyková analýza textu • 92 %
PdF:CJ2BP_JSY1 Syntax českého jazyka 1 • 92 %
PdF:CJ2BP_OPX1 Oborová praxe • 89 %
PdF:CJ2BP_L5S2 Česká literatura po r. 1945 2 • 76 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 64 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 50 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 50 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 48 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 47 %
PdF:CJ2BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 32 %
PdF:CJ2BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež • 29 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 29 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 26 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 23 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 21 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 20 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 18 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 17 %
PdF:CJ2BP_JKS1 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1 • 14 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:BP_CJ Bakalářská práce • 12 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 12 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 12 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 11 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 11 %
3. ročník
6. semestr
PdF:CJ2BP_JSCJ Stylistika českého jazyka • 95 %
PdF:CJ2BP_JSY2 Syntax českého jazyka 2 • 93 %
PdF:CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 • 62 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 55 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 40 %
PdF:CJ2BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky českého jazyka • 38 %
PdF:CJ2BP_JKS2 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2 • 27 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 27 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 22 %
PdF:BP_CJ Bakalářská práce • 16 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 15 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 13 %
PdF:BPD_CJ Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 11 %

Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:DE2BP_UDPR Dějiny pravěku • 60 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 40 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 40 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 40 %
PdF:DE2BP_CAR1 Praktická cvičení z archeologie I • 30 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 30 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 30 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 20 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 20 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 20 %
PdF:ZE0066 Svět pohledem geografa • 20 %
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 90 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 82 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 74 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 62 %
PdF:DE2BP_UDPR Dějiny pravěku • 36 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 26 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 26 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 20 %
PdF:DE2BP_CAR1 Praktická cvičení z archeologie I • 20 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 20 %
PdF:DE2MP_VKSD Vybrané kapitoly středověkých dějin • 20 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 16 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 16 %
PdF:DE2BP_PVHI Pomocné vědy historické • 14 %
PdF:DEP02P Politické soudní procesy v Československu po roce 1945 • 12 %
PdF:DE2BP_DST Dějiny starověku • 12 %
PdF:DE2BP_UDSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 12 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 84 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 82 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 82 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 82 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 57 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 53 %
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 37 %
PdF:DE2BP_DST Dějiny starověku • 33 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 27 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 22 %
PdF:DE2MP_PRND Problematika raně novověkých dějin • 22 %
PdF:DE2BP_PVHI Pomocné vědy historické • 20 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 16 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 14 %
PdF:CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 12 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 12 %
5. semestr
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 91 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 91 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 80 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 76 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 55 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 43 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 43 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 43 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 32 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 27 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 22 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 19 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 19 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 18 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 16 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 16 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 15 %
PdF:AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román • 12 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 12 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
3. ročník
6. semestr
PdF:DE2BP_OD20 Dějiny 20. století • 92 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 85 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 63 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 37 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 17 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 12 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 11 %

Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FJB_DF1S Dějiny Francie 1 - seminář • 100 %
PdF:FJB_DF1 Dějiny Francie 1 • 83 %
PdF:FJB_LI1S Starší francouzská literatura - seminář • 83 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:FJB_LI1 Starší francouzská literatura • 67 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář • 50 %
PdF:FJB_JC1 Jazyková cvičení 1 • 50 %
PdF:FJB_SY1 Syntax 1 • 50 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 50 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 50 %
PdF:FJB_JC3 Jazyková cvičení 3 • 33 %
PdF:FJB_JC3V Jazyková cvičení 3V • 33 %
PdF:FJB_SY1S Syntax 1 - seminář • 33 %
PdF:FJB_UPP1 Ústní a písemný projev 1 • 33 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace 1 • 33 %
FF:RLA21 Buddhismus • 17 %
PdF:FJB_DF2 Dějiny Francie 2 • 17 %
PdF:FJB_DF2S Dějiny Francie 2 - seminář • 17 %
PdF:FJB_JC2 Jazyková cvičení 2 • 17 %
PdF:FJB_JC2V Jazyková cvičení 2V • 17 %
PdF:FJB_LI2 Literatura 17.-19. století • 17 %
PdF:FJB_SZ Souborná zkouška • 17 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 17 %
PdF:FJ1015 Jazyková cvičení 1V • 17 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 17 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 17 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 17 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 17 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 17 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 17 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 17 %
PdF:SZ6606 Research in the Educational Practice • 17 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 17 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 80 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 80 %
PdF:FJB_FO2 Fonetika 2 • 60 %
PdF:FJB_SZ Souborná zkouška • 60 %
PdF:AJ0102 Intenzivní jazykový kurz • 40 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 40 %
PdF:A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2 • 40 %
PdF:A2BP_ZPBP Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 40 %
PdF:FJB_DF2S Dějiny Francie 2 - seminář • 40 %
PdF:FJB_LI2S Literatura 17.-19. století - seminář • 40 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 40 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 20 %
PdF:A2BP_LEXI Základy lexikologie • 20 %
PdF:FJB_DF2 Dějiny Francie 2 • 20 %
PdF:FJB_JC2 Jazyková cvičení 2 • 20 %
PdF:FJB_JC4 Jazyková cvičení 4 • 20 %
PdF:FJB_JC4V Jazyková cvičení 4V • 20 %
PdF:FJB_LI1 Starší francouzská literatura • 20 %
PdF:FJB_LI1S Starší francouzská literatura - seminář • 20 %
PdF:FJB_MO2S Morfologie 2 - seminář • 20 %
PdF:FJB_SY2S Syntax 2 - seminář • 20 %
PdF:FJB_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 20 %
PdF:FJ1001 Argot v autentických dokumentech • 20 %
PdF:FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2 • 20 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I • 20 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 20 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 20 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 20 %
PdF:SZ6059 Jazyková situace v Evropské unii • 20 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 20 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 20 %
2. ročník
5. semestr
PdF:FJB_LI3S Literatura 20. století - seminář • 100 %
PdF:FJB_OPX1 Oborová praxe 1 • 100 %
PdF:FJB_UPP3 Ústní a písemný projev 3 • 100 %
PdF:FJB_JC5 Jazyková cvičení 5 • 83 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 83 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 83 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 83 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 67 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 67 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 33 %
PdF:AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román • 17 %
PdF:BP_FJ Bakalářská práce • 17 %
PdF:CJP519 Reflexe zahraniční stáže • 17 %
PdF:CJP520 Zahraniční stáž a její evaluace • 17 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 17 %
PdF:FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář • 17 %
PdF:FJB_JC3 Jazyková cvičení 3 • 17 %
PdF:FJB_JC5V Jazyková cvičení 5V • 17 %
PdF:FJB_LI3 Literatura 20. století • 17 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 17 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 17 %
PdF:SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 17 %
6. semestr
PdF:FJB_JC6 Jazyková cvičení 6 • 100 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 100 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 80 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 60 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 20 %
PdF:BPD_FJ Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:BP_PS Bakalářská práce • 20 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 20 %
PdF:FJB_JC6V Jazyková cvičení 6V • 20 %
PdF:FJ1001 Argot v autentických dokumentech • 20 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 20 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 20 %
PdF:SO530 Studio de création dans l'éducation • 20 %
PdF:SO531 Le théatre francais dans l enseignement • 20 %

Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář • 100 %
PdF:FJB_JC1 Jazyková cvičení 1 • 100 %

Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 100 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
3. semestr
PdF:FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu • 67 %
PdF:FY2BP_EXK3 Fyzikální exkurze 3 • 67 %
PdF:FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 • 67 %
PdF:FY2BP_FM1S Seminář k fyzikálnímu měření 1 • 67 %
PdF:FY2BP_F2E Elektřina a magnetismus • 67 %
PdF:FY2BP_POCF Počítače ve fyzice • 67 %
PdF:FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 -STR • 67 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 67 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 67 %
PdF:AJ0205 Překladatelská cvičení B • 33 %
PdF:FY2BP_EXK2 Fyzikální exkurze 2 • 33 %
PdF:FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 • 33 %
PdF:FY2BP_MMF Mechanika a molekulová fyzika • 33 %
PdF:SZ2BP_UFI Úvod do filosofie • 33 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 33 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 33 %
PdF:SZ6062 Virtuální třída • 33 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 33 %
FSpS:P986 Tělesná výchova - Karate • 33 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 33 %
2. ročník
4. semestr
PdF:FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny,optika • 100 %
PdF:FY2BP_EKO Ekopraktikum • 100 %
PdF:FY2BP_EXK4 Fyzikální exkurze 4 • 100 %
PdF:FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 • 100 %
PdF:FY2BP_FM2S Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 100 %
PdF:FY2BP_MMF Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 100 %
PdF:BPP_FY Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 50 %
PdF:FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky • 50 %
PdF:FY2BP_KOSM Kosmologie • 50 %
PdF:FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 • 50 %
PdF:FY2BP_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:FY2BP_TER2 Terénní cvičení (jaro) • 50 %
PdF:FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika • 50 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
FSpS:P986 Tělesná výchova - Karate • 50 %
5. semestr
PdF:FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky • 100 %
PdF:FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 • 100 %
PdF:FY2BP_FM3S Seminář k fyzikálnímu měření 3 • 100 %
PdF:FY2BP_F4A Atomová fyzika • 100 %
PdF:FY2BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika • 100 %
PdF:FY2BP_EXK3 Fyzikální exkurze 3 • 80 %
PdF:FY2BP_KOSM Kosmologie • 80 %
PdF:FY2BP_PLPX Pevné látky v praxi • 80 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 80 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 80 %
PdF:FY2BP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři • 60 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 60 %
PdF:BP_FY Bakalářská práce • 40 %
PdF:BPP_FY Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:FY2BP_KOS2 Vybrané kapitoly z kosmologie • 20 %
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 20 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 20 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 20 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 20 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 20 %
3. ročník
6. semestr
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 83 %
PdF:FY2BP_FYSE Fyzikální seminář • 83 %
PdF:FY2BP_PL Úvod do pevných látek • 83 %
PdF:FY2BP_PLVD Polovodiče • 83 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 67 %
PdF:BPD_FY Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:BP_FY Bakalářská práce • 33 %
PdF:FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika • 33 %
PdF:FY2BP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři • 33 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 17 %
PdF:FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium • 17 %
PdF:FY6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 17 %
PdF:SZ2BP_SZP2 Sebezkušenostní příprava na profesi 2 • 17 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 17 %
PdF:SZ7BP_PSDV Psychologie duševního vývoje • 17 %

Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu • 100 %
PdF:FY2BP_EXK3 Fyzikální exkurze 3 • 100 %
PdF:FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 • 100 %
PdF:FY2BP_FM1S Seminář k fyzikálnímu měření 1 • 100 %
PdF:FY2BP_F2E Elektřina a magnetismus • 100 %
PdF:FY2BP_POCF Počítače ve fyzice • 100 %
PdF:FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 -STR • 100 %
4. semestr
PdF:FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny,optika • 100 %
PdF:FY2BP_EKO Ekopraktikum • 100 %
PdF:FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 • 100 %
PdF:FY2BP_MMF Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FY2BP_TER2 Terénní cvičení (jaro) • 100 %
2. ročník
5. semestr
PdF:FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky • 100 %
PdF:FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 • 100 %
PdF:FY2BP_FM3S Seminář k fyzikálnímu měření 3 • 100 %
PdF:FY2BP_F4A Atomová fyzika • 100 %
PdF:FY2BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:FY2BP_PLPX Pevné látky v praxi • 100 %
PdF:FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika • 100 %
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 50 %
PdF:FY2BP_EXK3 Fyzikální exkurze 3 • 50 %
PdF:FY2BP_FYSE Fyzikální seminář • 50 %
PdF:FY2BP_KOSM Kosmologie • 50 %
PdF:FY2BP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři • 50 %
PdF:FY2BP_PL Úvod do pevných látek • 50 %
PdF:FY2BP_PLVD Polovodiče • 50 %
6. semestr
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium • 100 %
PdF:FY2BP_FYSE Fyzikální seminář • 100 %
PdF:FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika • 100 %
PdF:FY2BP_PL Úvod do pevných látek • 100 %
PdF:FY2BP_PLVD Polovodiče • 100 %

Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3 • 100 %
PdF:HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3 • 100 %
PdF:HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3 • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 100 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 100 %
3. semestr
PdF:HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3 • 100 %
PdF:HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3 • 93 %
PdF:HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 • 93 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 93 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 93 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 87 %
PdF:HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3 • 80 %
PdF:HV7BP_HA2 Harmonie 2 • 60 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 20 %
PdF:HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie • 20 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 13 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 13 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 13 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 13 %
PdF:HV7BP_HA1 Harmonie 1 • 13 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 13 %
2. ročník
4. semestr
PdF:HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 • 92 %
PdF:HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4 • 92 %
PdF:HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 • 92 %
PdF:HV2BP_RDS1 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 1 • 85 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 85 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 85 %
PdF:HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4 • 77 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 77 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 69 %
PdF:BPP_HV Bakalářská práce - Projekt • 38 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 38 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 23 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 23 %
PdF:HV7BP_HA1 Harmonie 1 • 15 %
PdF:HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU • 15 %
5. semestr
PdF:HV7BP_HV5 Hlasová výchova 5 • 94 %
PdF:HV2BP_OPX1 Oborová praxe 1 • 88 %
PdF:HV2BP_RDS2 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 2 • 88 %
PdF:HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích • 88 %
PdF:HV7BP_HAN1 Hudební analýza 1 • 81 %
PdF:HV7BP_HNN5 Hra na nástroj 5 • 81 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 63 %
PdF:BP_HV Bakalářská práce • 44 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 31 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 25 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 25 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 25 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 25 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 25 %
PdF:AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román • 19 %
PdF:HV7BP_HA2 Harmonie 2 • 19 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 19 %
PdF:BPP_HV Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 13 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 13 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 13 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 13 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 13 %
3. ročník
6. semestr
PdF:HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2 • 87 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 73 %
PdF:BPD_HV Bakalářské práce - Dokončení • 47 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 27 %
PdF:BP_HV Bakalářská práce • 13 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 13 %

Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie • 100 %
PdF:HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3 • 100 %
PdF:HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3 • 100 %
PdF:HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3 • 100 %
4. semestr
PdF:HV7BP_DH2 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV7BP_HA1 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4 • 100 %
2. ročník
5. semestr
PdF:HV7BP_HA2 Harmonie 2 • 100 %
PdF:HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 • 100 %
PdF:HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích • 100 %
6. semestr
PdF:HV2BP_RDS1 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 1 • 100 %
PdF:HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 • 100 %
PdF:HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4 • 100 %
PdF:HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 • 100 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 100 %

Pedagogické asistentství chemie pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:CH2BP_3P1P Anorganická chemie 2 • 100 %
PdF:CH2BP_3P2P Organická chemie 2 • 100 %
PdF:CH2BP_3P3L Laboratorní technika • 100 %
PdF:CH2BP_3W4S Seminář z anorganické chemie 2 • 100 %
PdF:CH2BP_3W6S Seminář z organické chemie 2 • 100 %
PdF:CH2BP_5W9S Počítače v chemické laboratoři • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 75 %
PdF:CH2BP_3W7S Samostatný projekt 1 • 50 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 25 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 25 %
4. semestr
PdF:CH2BP_4P1L Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 80 %
PdF:CH2BP_4P1P Analytická chemie • 80 %
PdF:CH2BP_4P2L Laboratorní cvičení z organické chemie • 80 %
PdF:CH2BP_4P2P Fyzikální chemie • 80 %
PdF:CH2BP_4W3S Seminář z analytické chemie • 80 %
PdF:CH2BP_4W4S Seminář z fyzikální chemie • 80 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 80 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 80 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 80 %
PdF:BPP_CH Bakalářská práce - Projekt • 60 %
PdF:CH2BP_4W7S Samostatný projekt 2 • 40 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 40 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 40 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 20 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 20 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 20 %
2. ročník
5. semestr
PdF:CH2BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:CH2BP_5P3P Biochemie • 100 %
PdF:CH2BP_5P7L Laboratorní cvičení z analytické chemie • 100 %
PdF:CH2BP_5W7S Seminář z biochemie • 100 %
PdF:CH2BP_5P8L Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 88 %
PdF:BP_CH Bakalářská práce • 82 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 76 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 76 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 76 %
PdF:CH2MP_1W1E Chemická exkurze • 71 %
PdF:CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami • 65 %
PdF:CH2BP_3P1P Anorganická chemie 2 • 24 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 24 %
PdF:CH2MP_VIS Vizualizace v chemii • 18 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 12 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 12 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 12 %
6. semestr
PdF:CH2BP_6P1P Toxikologie • 94 %
PdF:CH2BP_6P5L Laboratorní cvičení z biochemie • 94 %
PdF:BPD_CH Bakalářská práce - Dokončení • 67 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 61 %
PdF:CH2BP_4P1P Analytická chemie • 56 %
PdF:CH2BP_6W3S Prostorová představivost v chemii • 22 %
PdF:CH2BP_4P2P Fyzikální chemie • 11 %

Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 100 %
PdF:KV2BP_KFI Křesťanská filozofie • 100 %
PdF:KV2BP_STE1 Spirituální teologie 1. • 100 %
PdF:KV2BP_TPK Teorie a praxe církevní katecheze • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
FSpS:P923 Tělesná výchova - Body Fit Power • 100 %
3. semestr
PdF:KV2BP_KFI Křesťanská filozofie • 100 %
PdF:KV2BP_STE1 Spirituální teologie 1. • 100 %
PdF:KV2BP_TPK Teorie a praxe církevní katecheze • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
FF:RLA01 Úvod do religionistiky • 50 %
PdF:CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ • 50 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 50 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 50 %
2. ročník
4. semestr
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 67 %
PdF:KV2BP_KSUC Křesťanské sociální učení • 67 %
PdF:KV2BP_STE2 Spirituální Teologie 2 • 67 %
PdF:KV2BP_UNZ Úvod do Nového zákona • 67 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 67 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 67 %
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 33 %
PdF:DE2MP_PRND Problematika raně novověkých dějin • 33 %
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 33 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 33 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 33 %
PdF:SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 • 33 %
PdF:SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky • 33 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
5. semestr
PdF:KV2BP_OPX2 Oborová praxe • 100 %
PdF:KV2BP_PAT1 Pastorální teologie 1 • 100 %
PdF:KV2BP_ZDT Základy dogmatické teologie • 100 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 75 %
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 50 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 50 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 50 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 50 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:KV2BP_BIMO Bible a morálka • 50 %
PdF:KV2BP_PAT2 Pastorální teologie 2 • 50 %
PdF:KV2BP_ZMT Základy morální teologie • 50 %
PdF:KV2MP_CRKS Církevní řády a kláštery ve středověku • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 50 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 50 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 50 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 25 %
PdF:CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 • 25 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 25 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 25 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 25 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 25 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 25 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 25 %
PdF:SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 • 25 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 25 %
3. ročník
6. semestr
PdF:CJ3BP_LEXK Literárněvědná exkurze • 50 %
PdF:KV2BP_BIMO Bible a morálka • 50 %
PdF:KV2BP_PAT2 Pastorální teologie 2 • 50 %
PdF:KV2BP_PNAB Psychologie náboženství • 50 %
PdF:KV2BP_ZMT Základy morální teologie • 50 %

Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:MA2BP_PZMA Základy matematiky • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
3. semestr
PdF:MA2BP_CAL3 Cvičení z algebry a aritmetiky 3 • 93 %
PdF:MA2BP_PAL3 Algebra a aritmetika 3 • 93 %
PdF:MA2BP_CAN2 Cvičení z matematické analýzy 2 • 89 %
PdF:MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 • 89 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 89 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 82 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 79 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 25 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 25 %
PdF:MA2BP_PZMA Základy matematiky • 14 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 14 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 92 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 88 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 88 %
PdF:MA2BP_CKG Cvičení z konstrukční geometrie • 85 %
PdF:MA2BP_CAN3 Cvičení z matematické analýzy 3 • 77 %
PdF:MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 • 77 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 62 %
PdF:MA2BP_PKG Konstrukční geometrie • 54 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 31 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 23 %
PdF:BPP_MA Bakalářská práce - Projekt • 19 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 19 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 12 %
PdF:MA2BP_CAN1 Cvičení z matematické analýzy 1 • 12 %
PdF:MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 • 12 %
PdF:MA2BP_PAN1 Matematická analýza 1 • 12 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 12 %
5. semestr
PdF:MA2BP_CDM1 Cvičení z diskrétní matematiky 1 • 100 %
PdF:MA2BP_PDM1 Diskrétní matematika 1 • 98 %
PdF:MA2BP_OPX1 Oborová praxe • 96 %
PdF:MA2BP_CKOM Kombinatorika • 91 %
PdF:MA2BP_CGE Cvičení z geometrie • 82 %
PdF:MA2BP_PGE Geometrie • 68 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 52 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 46 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 46 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 39 %
PdF:MA2BP_CAN2 Cvičení z matematické analýzy 2 • 30 %
PdF:MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 • 30 %
PdF:BP_MA Bakalářská práce • 25 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 21 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 21 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
3. ročník
6. semestr
PdF:MA2BP_CPR1 Cvičení z pravděpodobnosti a statistiky 1 • 95 %
PdF:MA2BP_PPR1 Pravděpodobnost a statistika 1 • 95 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 50 %
PdF:MA2BP_PKG Konstrukční geometrie • 36 %
PdF:BPD_MA Bakalářská práce - Dokončení • 23 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 21 %
PdF:MA2BP_CAN3 Cvičení z matematické analýzy 3 • 16 %
PdF:MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 • 16 %
PdF:MA2BP_CKG Cvičení z konstrukční geometrie • 13 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %

Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %
PdF:MA2BP_PZMA Základy matematiky • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
FSpS:BP2065 Základy plavání • 100 %
4. semestr
PdF:MA2BP_CAL2 Cvičení z algebry a aritmetiky 2 • 100 %
PdF:MA2BP_CAN1 Cvičení z matematické analýzy 1 • 100 %
PdF:MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 • 100 %
PdF:MA2BP_PAN1 Matematická analýza 1 • 100 %
2. ročník
5. semestr
PdF:MA2BP_CAN2 Cvičení z matematické analýzy 2 • 100 %
PdF:MA2BP_CKOM Kombinatorika • 100 %
PdF:MA2BP_PAL3 Algebra a aritmetika 3 • 100 %

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FF:US_185 Příběh Dona Juana jím samým vyprávěný • 100 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 100 %
FF:US_77 Rozpad hodnot: Musil, Broch Canetti • 100 %
FF:VH_700B Hudebně lexikografický seminář II. • 100 %
FF:VH_804A Dějiny hudby: klasicismus A • 100 %
FF:VH_804B Dějiny hudby: klasicismus B • 100 %
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 100 %
PdF:SPP104 Oftalmologie • 100 %
PdF:SPP106 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SPP107 Pediatrie • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 100 %
3. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 92 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 92 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 83 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 83 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 75 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 67 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 58 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 33 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 25 %
PdF:NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence • 25 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 25 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 17 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 17 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 17 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 17 %
2. ročník
4. semestr
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 71 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 71 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 71 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 64 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 64 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 64 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 57 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 50 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 36 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 36 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 29 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 29 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 21 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 14 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 14 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 14 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 14 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 14 %
PdF:NJ_X210 Oborová praxe pedagogického asistentství • 14 %
PdF:SZ2BP_ASP Asistentská praxe • 14 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 14 %
PdF:SZ6058 Základy jazykové kultury a rétoriky • 14 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 14 %
5. semestr
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 90 %
PdF:NJ_X210 Oborová praxe pedagogického asistentství • 84 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 77 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 65 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 61 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 61 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 26 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 23 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 19 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 16 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 16 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 16 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 13 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 13 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 13 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %
3. ročník
6. semestr
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 73 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 23 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 17 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 13 %

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 50 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:OV2BP_SZSV Seminář k základům státovědy • 50 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 25 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 25 %
PdF:OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 25 %
PdF:OV2BP_DF1 Dějiny filozofie 1 • 25 %
PdF:OV2BP_DK Dějiny kultury • 25 %
PdF:OV2BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1 • 25 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 25 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 25 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 25 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 25 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 91 %
PdF:OV2BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 • 91 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 91 %
PdF:OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 89 %
PdF:OV2BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 83 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 34 %
PdF:DE2BP_ODST Dějiny středověku • 26 %
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 23 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 20 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 17 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 17 %
PdF:DE2MP_VKSD Vybrané kapitoly středověkých dějin • 17 %
PdF:CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 14 %
PdF:OV2BP_VOCD Významné osobnosti českých dějin • 14 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 14 %
PdF:OV2BP_PTP Exkursní vyučování • 11 %
2. ročník
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 91 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 88 %
PdF:OV2BP_UKL Úvod do kulturologie • 85 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 85 %
PdF:OV2BP_DF4 Dějiny filozofie 4 • 79 %
PdF:OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 79 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 76 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 65 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 26 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 24 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 21 %
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 18 %
PdF:OV2BP_MV Mediální výchova v občanské výchově • 18 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
PdF:BPP_OV Bakalářská práce - Projekt • 15 %
PdF:CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 15 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 15 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 15 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 15 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 12 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 12 %
PdF:DE2MP_PRND Problematika raně novověkých dějin • 12 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 12 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 12 %
5. semestr
PdF:OV2BP_EI Evropská integrace • 97 %
PdF:OV2BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1 • 97 %
PdF:OV2BP_SEI Seminář k evropské integraci • 97 %
PdF:OV2BP_SL Sociologie • 97 %
PdF:OV2BP_SSL Seminář k sociologii • 97 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 53 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 52 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 52 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 47 %
PdF:DE2BP_OD19 Dějiny 19. století • 29 %
PdF:DE2BP_OPX1 Oborová praxe • 28 %
PdF:DE2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1 • 26 %
PdF:BP_OV Bakalářská práce • 22 %
PdF:DE2BP_LAH1 Latina pro historiky • 22 %
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 17 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 16 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 14 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 14 %
3. ročník
6. semestr
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 90 %
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 89 %
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 89 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 57 %
PdF:BPD_OV Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 25 %
PdF:OV2BP_KOP Komunální politika • 18 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 16 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 16 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 13 %

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 100 %
3. semestr
PdF:OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 67 %
PdF:OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 • 67 %
PdF:OV2BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 • 67 %
PdF:OV2BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 50 %
PdF:OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 2 • 33 %
PdF:OV2BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2 • 33 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 17 %
PdF:OV2BP_ELCL Ekologie člověka • 17 %
PdF:OV2BP_MV Mediální výchova v občanské výchově • 17 %
PdF:OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 17 %
PdF:OV2BP_UKL Úvod do kulturologie • 17 %
FSpS:SBC2220 Specializace II - Plavání • 17 %
2. ročník
4. semestr
PdF:OV2BP_UKL Úvod do kulturologie • 100 %
PdF:OV2BP_DF4 Dějiny filozofie 4 • 75 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 75 %
PdF:OV2BP_MV Mediální výchova v občanské výchově • 75 %
PdF:OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 75 %
PdF:OV2BP_DE1 Dějiny etiky 1 • 25 %
PdF:OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 2 • 25 %
PdF:OV2BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2 • 25 %
FSpS:BC2075 Trenérsko-metodická praxe I • 25 %
5. semestr
PdF:OV2BP_EI Evropská integrace • 90 %
PdF:OV2BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1 • 90 %
PdF:OV2BP_OPX1 Oborová praxe • 90 %
PdF:OV2BP_SEI Seminář k evropské integraci • 90 %
PdF:OV2BP_SL Sociologie • 90 %
PdF:OV2BP_SSL Seminář k sociologii • 90 %
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 40 %
PdF:OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2 • 30 %
PdF:OV2BP_DF3 Dějiny filozofie 3 • 30 %
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 30 %
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 30 %
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 20 %
PdF:OV2BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 • 20 %
3. ročník
6. semestr
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 100 %
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 86 %
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 86 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 29 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:OV2BP_DF4 Dějiny filozofie 4 • 14 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 14 %
PdF:OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 14 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 14 %
FSpS:V2058 Fotbal - reprezentace MU • 14 %

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
3. semestr
PdF:BI2BP_BHNL Základy systému a evoluce řas a hub • 100 %
PdF:BI2BP_BHNP Základy systému a evoluce řas a hub • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:BI2BP_ZZBL Základy zoologie bezobratlých • 96 %
PdF:BI2BP_ZZBP Základy zoologie bezobratlých • 96 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 96 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 61 %
PdF:BI2BP_ARP1 Aranžování a úprava školních prostorů 1 • 22 %
PdF:BI2BP_DPNR Determin. praktika - sinice a řasy • 22 %
PdF:SZ7BP_2NB1 Němčina pro pedagogy - B • 13 %
2. ročník
4. semestr
PdF:BI2BP_TCBZ Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 88 %
PdF:BI2BP_ZBVL Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 88 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 88 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 88 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 88 %
PdF:BI2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání • 85 %
PdF:BI2BP_ZBVP Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 85 %
PdF:BI2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců • 85 %
PdF:BI2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců • 69 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 65 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 54 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 50 %
PdF:BPP_BI Bakalářská práce - Projekt • 31 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 31 %
PřF:BI9539 Řasy a sinice v rozmanitých limnických biotopech • 15 %
PdF:BI2BP_ZOBP Základy obecné botaniky • 15 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 15 %
PdF:BI2BP_DEVY Dendrologické vycházky • 12 %
PdF:SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída • 12 %
5. semestr
PdF:BI2BP_FYRL Fyziologie rostlin • 98 %
PdF:BI2BP_FYRP Fyziologie rostlin • 98 %
PdF:BI2BP_FYZL Fyziologie živočichů • 98 %
PdF:BI2BP_FYZP Fyziologie živočichů • 98 %
PdF:BI2BP_OPX1 Oborová praxe • 98 %
PdF:BI2BP_ZA1L Základy antropologie 1 • 98 %
PdF:BI2BP_ZA1P Základy antropologie 1 • 98 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 51 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 46 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 44 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 44 %
PdF:BP_BI Bakalářská práce • 32 %
PdF:CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami • 17 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 15 %
PdF:BI2BP_POBT Psaní odborných biologických textů • 12 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 12 %
PdF:CH2MP_1W1E Chemická exkurze • 12 %
3. ročník
6. semestr
PdF:BI2BP_ZA2L Základy antropologie 2 • 100 %
PdF:BI2BP_ZA2P Základy antropologie 2 • 100 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 83 %
PdF:BPD_BI Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 17 %
PdF:BI2BP_POBT Psaní odborných biologických textů • 17 %
PdF:BI2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců • 15 %

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:BI2BP_BHNL Základy systému a evoluce řas a hub • 89 %
PdF:BI2BP_ZZBL Základy zoologie bezobratlých • 89 %
PdF:BI2BP_ZZBP Základy zoologie bezobratlých • 89 %
PdF:BI2BP_BHNP Základy systému a evoluce řas a hub • 78 %
FF:SL_01 Slovinština pro začátečníky • 11 %
PdF:BI2BP_AEKP Úvod do studia biologie • 11 %
PdF:BI2BP_ARP1 Aranžování a úprava školních prostorů 1 • 11 %
PdF:BI2BP_NPL1 Neživá příroda 1 • 11 %
PdF:BI2BP_NPP1 Neživá příroda 1 • 11 %
4. semestr
PdF:BI2BP_TCBZ Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 100 %
PdF:BI2BP_ZBVL Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 100 %
PdF:BI2BP_ZBVP Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 88 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 63 %
PdF:BI2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání • 63 %
PdF:BI2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců • 63 %
PdF:BI2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců • 38 %
PdF:BI2BP_FYZL Fyziologie živočichů • 13 %
PdF:BI2BP_FYZP Fyziologie živočichů • 13 %
PdF:BI2BP_NPL2 Neživá příroda 2 • 13 %
PdF:BI2BP_NPP2 Neživá příroda 2 • 13 %
PdF:BI2BP_OPX1 Oborová praxe • 13 %
PdF:BI2BP_TCNP Cvičení v terénu - neživá příroda • 13 %
PdF:BI2BP_ZA1L Základy antropologie 1 • 13 %
PdF:BI2BP_ZA1P Základy antropologie 1 • 13 %
2. ročník
5. semestr
PdF:BI2BP_FYRL Fyziologie rostlin • 88 %
PdF:BI2BP_FYRP Fyziologie rostlin • 88 %
PdF:BI2BP_FYZL Fyziologie živočichů • 88 %
PdF:BI2BP_FYZP Fyziologie živočichů • 88 %
PdF:BI2BP_OPX1 Oborová praxe • 88 %
PdF:BI2BP_ZA1L Základy antropologie 1 • 88 %
PdF:BI2BP_ZA1P Základy antropologie 1 • 88 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 12 %
PdF:BI2BP_ZA2L Základy antropologie 2 • 12 %
PdF:BI2BP_ZA2P Základy antropologie 2 • 12 %
6. semestr
PdF:BI2BP_ZA2L Základy antropologie 2 • 100 %
PdF:BI2BP_ZA2P Základy antropologie 2 • 100 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 33 %
PdF:BI2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání • 27 %
PdF:BI2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců • 27 %
PdF:BI2BP_NPL2 Neživá příroda 2 • 13 %
PdF:BI2BP_NPP2 Neživá příroda 2 • 13 %
PdF:BI2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců • 13 %

Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:RJ2BP_FOP1 Fonetika a fonologie1 • 33 %
PdF:RJ2BP_FOS1 Seminář z fonetiky a fonologie 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_JSS1 Jazykový seminář 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_KLP1 Klasická ruská literatura 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_KLS1 Seminář z klasické ruské literatury 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_MOP1 Morfologie 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_MOS1 Seminář z morfologie 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_REP1 Reálie 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_RES1 Seminář z reálií 1 • 33 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 33 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 33 %
3. semestr
PdF:RJ2BP_FOP1 Fonetika a fonologie1 • 100 %
PdF:RJ2BP_MOS1 Seminář z morfologie 1 • 100 %
PdF:RJ2BP_REP1 Reálie 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:RJ2BP_JSS1 Jazykový seminář 1 • 75 %