Animátor sportovních aktivit (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP2103 Psychomotorika • 100 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 100 %
FSpS:BP2120 Netradiční hry • 100 %
FSpS:BP2278 Zkouška ze sportovních her • 100 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 50 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 50 %
FSpS:BP2098 Úvodní praxe průběžná II • 50 %
FSpS:BP2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení • 50 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 50 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 50 %
FSpS:BP4052 Technika cvičení • 50 %
6. semestr
FSpS:BP2120 Netradiční hry • 93 %
FSpS:BP2278 Zkouška ze sportovních her • 90 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 87 %
FSpS:BP2103 Psychomotorika • 77 %
FSpS:BP2098 Úvodní praxe průběžná II • 27 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 13 %
FSpS:BP2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení • 13 %

Fyzioterapie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FSpS:BP1102 První pomoc • 100 %
FSpS:BP1133 Kineziologie • 100 %
FSpS:BP1147 Odborná praxe I • 100 %
FSpS:BP1148 Patologie • 100 %
FSpS:BP1264 Fyzikální terapie II • 100 %
FSpS:BP1801 Sportovní příprava • 100 %
FSpS:BP1802 Základy gymnastických a úpolových sportů • 100 %
FSpS:BP1806 Základy kinezioterapie II • 100 %
FSpS:BP1809 Plavecké sporty • 100 %
FSpS:BP1812 Základy speciální pedagogiky • 100 %
FSpS:BP1839 Anatomie II • 100 %
FSpS:BP1842 Fyziologie člověka • 100 %
FSpS:BP1843 Fyzioterapie I • 100 %
FSpS:BP1844 Chirurgie • 100 %
FSpS:BP1849 Úvod do fyzioterapie II • 100 %
FSpS:BP1850 Vyšetřovací metody II • 100 %
FSpS:BP1854 Biomechanika • 100 %
FSpS:BP1887 Biofyzika • 100 %
FSpS:BP1896 Aplikovaná fyzikální terapie II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP1146 Neurofyziologie • 100 %
FSpS:BP1172 Interní lékařství I • 100 %
FSpS:BP1174 Neurologie I • 100 %
FSpS:BP1810 Teorie sportovního tréninku • 100 %
FSpS:BP1811 Základy filosofie a etiky • 100 %
FSpS:BP1867 Administrativní práce ve zdravotnictví • 100 %
FSpS:BP1873 Klinická kineziologie I • 100 %
FSpS:BP1877 Pedagogika a psychologie • 100 %
FSpS:BP1925 Fyziologie tělesné zátěže • 100 %
FSpS:BP1169 Balneologie • 92 %
FSpS:BP1171 Fyzioterapie II • 92 %
FSpS:BP1297 Aplikovaná fyzikální terapie III • 92 %
FSpS:BP1807 Aplikovaná fyzioterapie v chirurgických oborech • 92 %
FSpS:BP1808 Tělovýchovné lékařství • 92 %
FSpS:BP1865 Fyzikální terapie III • 92 %
FSpS:BP1875 Odborná praxe II • 92 %
FSpS:BP1878 Traumatologie • 92 %
FSpS:BP1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I • 92 %
FSpS:BP1804 Zimní výcvikový kurz • 69 %
FSpS:BP4810 English For Physiotherapists • 15 %
4. semestr
FSpS:BP1170 Neurologie II • 96 %
FSpS:BP1193 Zobrazovací metody • 96 %
FSpS:BP1885 Interní lékařství II • 96 %
FSpS:BP1889 Ortopedie • 96 %
FSpS:BP1186 Klinická kineziologie II • 93 %
FSpS:BP1266 Fyzikální terapie IV • 93 %
FSpS:BP1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV • 93 %
FSpS:BP1813 Aplikovaná fyzioterapie v interním lékařství • 93 %
FSpS:BP1814 Letní výcvikový kurz • 93 %
FSpS:BP1882 Ergoterapie • 93 %
FSpS:BP1892 Zdravotní tělesná výchova • 93 %
FSpS:BP2477 Metodologie a statistika I • 93 %
FSpS:BP1184 Fyzioterapie III • 89 %
FSpS:BP1188 Odborná praxe III • 89 %
FSpS:BP1815 Sportovní fyzioterapie • 89 %
FSpS:BP1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II • 89 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP1196 Gynekologie a porodnictví • 94 %
FSpS:BP1200 Pediatrie • 94 %
FSpS:BP1816 Kompenzace a regenerace ve sportu • 94 %
FSpS:BP1817 Patofyziologie tělesné zátěže • 94 %
FSpS:BP1926 Psychiatrie • 94 %
FSpS:BP1998 Klinická psychologie • 94 %
FSpS:BP1197 Klinická kineziologie III • 88 %
FSpS:BP1894 Aplikovaná fyzioterapie v neurologii • 88 %
FSpS:BP1899 Odborná praxe IV • 85 %
FSpS:BP1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III • 85 %
FSpS:BP1995 Fyzioterapie IV • 85 %
FSpS:BP2999 Bakalářská práce I • 73 %
FSpS:BP1804 Zimní výcvikový kurz • 15 %
6. semestr
FSpS:BP1209 Farmakologie • 89 %
FSpS:BP1819 Základy sportovní výživy • 86 %
FSpS:BP1135 Lékařská etika • 83 %
FSpS:BP1205 Základy sociální a pracovní rehabilitace • 81 %
FSpS:BP1211 Právo ve zdravotnictví • 81 %
FSpS:BP1818 Základy psychologie sportu a zdraví • 81 %
FSpS:BP1912 Protetika a ortetika • 81 %
FSpS:BP1190 Vývojová neurologie • 78 %
FSpS:BP1210 Fyzioterapie V • 78 %
FSpS:BP1914 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu IV • 78 %
FSpS:BP2919 Bakalářská práce II • 75 %
FSpS:BP2999 Bakalářská práce I • 17 %
FSpS:BP1184 Fyzioterapie III • 14 %
FSpS:BP1188 Odborná praxe III • 14 %
FSpS:BP1193 Zobrazovací metody • 14 %
FSpS:BP1266 Fyzikální terapie IV • 14 %
FSpS:BP1815 Sportovní fyzioterapie • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
FSpS:BP1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV • 11 %
FSpS:BP1882 Ergoterapie • 11 %
FSpS:BP1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II • 11 %

Fyzioterapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4800 Biologie • 100 %
FSpS:BP4801 Histologie • 100 %
FSpS:BP4802 Základy hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie • 100 %
FSpS:BP4803 Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 1 • 100 %
FSpS:BP4804 Sportovní příprava • 100 %
FSpS:BP4806 Propedeutika v rehabilitaci a základy fyzioterapie 1 • 100 %
FSpS:BP4807 Plavecké sporty • 100 %
FSpS:BP4808 Anatomie 1 • 100 %
FSpS:BP4809 Latina, lékařská terminologie • 100 %
FSpS:BP4810 English For Physiotherapists • 100 %
FSpS:BP4811 Biochemie • 100 %
FSpS:BP4812 Fyzikální terapie 1 • 100 %

Management sportu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP2087 Psychologie sportu • 50 %
FSpS:BP2088 Týmové dovednosti • 50 %
FSpS:BP2101 Teorie sportovního tréninku I • 50 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 50 %
FSpS:BP2345 Řízení lidských zdrojů ve sportu • 50 %
FSpS:BP2447 Marketing sportu • 50 %
FSpS:BP2477 Metodologie a statistika I • 50 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 50 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 50 %
6. semestr
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 95 %
FSpS:BP2101 Teorie sportovního tréninku I • 90 %
FSpS:BP2345 Řízení lidských zdrojů ve sportu • 90 %
FSpS:BP2088 Týmové dovednosti • 85 %
FSpS:BP2087 Psychologie sportu • 60 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 25 %
FSpS:BP2099 Bakalářská práce I • 15 %
FSpS:BP4240 Management sportu • 15 %

Management sportu (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 99 %
FSpS:BP4210 Základy matematiky a pravděpodobnosti • 94 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 92 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 92 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 90 %
FSpS:BP4003 English • 88 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 87 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 72 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 72 %
2. semestr
FSpS:BP4005 Pedagogika • 100 %
FSpS:BP4012 Informační technologie • 100 %
FSpS:BP4220 Team Skills • 100 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 98 %
FSpS:BP4008 Anatomie • 95 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 93 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 93 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 88 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 81 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 79 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 74 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 74 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 48 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 93 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 91 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 85 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 83 %
ESF:BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy • 80 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 61 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 57 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 48 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 43 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 24 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 15 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 13 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 11 %
4. semestr
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 98 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 98 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 95 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 90 %
FSpS:B4030 Praxe • 83 %
FSpS:BP4240 Management sportu • 78 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 68 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 54 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 46 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 29 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 27 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 22 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 20 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 20 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 17 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 15 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 15 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 15 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 15 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 12 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 12 %
FSpS:BP4250 Marketing sportu • 12 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 12 %
FSpS:B4251 Odborná praxe • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 97 %
FSpS:BP4250 Marketing sportu • 97 %
FSpS:B4251 Odborná praxe • 97 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 94 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 94 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 91 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 91 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 85 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 79 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 74 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 35 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 32 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 24 %
FSpS:B4030 Praxe • 18 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 15 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 12 %
6. semestr
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 88 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 88 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 76 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 71 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 65 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 59 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 24 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 24 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 12 %

Osobní a kondiční trenér (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4010 Volejbal • 95 %
FSpS:BP4008 Anatomie • 92 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 89 %
FSpS:BP4063 Fyziologie výživy • 89 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 87 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 87 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 85 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 76 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 73 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 63 %
2. semestr
FSpS:BP4053 Úvod do kondičního tréninku • 96 %
FSpS:BP4064 Kineziologie • 96 %
FSpS:BP4052 Technika cvičení • 94 %
FSpS:BP4012 Informační technologie • 92 %
FSpS:BP4003 English • 90 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 87 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 81 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 73 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 69 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 65 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 56 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 48 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 23 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 21 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 17 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 15 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 15 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 15 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 15 %
FSpS:BP4054 Klasická masáž • 15 %
FSpS:BP4061 Patofyziologie zátěže • 15 %
FSpS:BP4062 Výživa • 13 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4001 Metodologie • 89 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 87 %
FSpS:BP4054 Klasická masáž • 87 %
FSpS:BP4062 Výživa • 87 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 83 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 83 %
FSpS:BP4061 Patofyziologie zátěže • 80 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 48 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 33 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 30 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 22 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 11 %
4. semestr
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 95 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 95 %
FSpS:BP4340 Periodizace a plánování tréninku • 95 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 91 %
FSpS:BP4059 Sportovní diagnostika • 91 %
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 86 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 86 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 86 %
FSpS:BP4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 86 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 82 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 77 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 73 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 59 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 32 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 32 %
FSpS:BP4350 Kondiční trénink v individuálních sportech • 32 %
FSpS:BP4351 Olympic Weightlifting • 32 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 27 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 27 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 27 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 27 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 27 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 23 %
FSpS:B4030 Praxe • 23 %
FSpS:V2016 Windsurfing • 23 %
FSpS:BP4061 Patofyziologie zátěže • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4029 Didaktika • 87 %
FSpS:BP4351 Olympic Weightlifting • 87 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 80 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 80 %
FSpS:BP4350 Kondiční trénink v individuálních sportech • 80 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 80 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 73 %
FSpS:B4030 Praxe • 73 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 20 %
6. semestr
FSpS:BP4033 Sociologie • 100 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 100 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 100 %
FSpS:BP4362 Kondiční trénink v týmových sportech • 100 %
FSpS:B4360 Trenérsko-metodická praxe • 100 %
FSpS:B4361 Vysokohorský trénink • 100 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 92 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 67 %
FSpS:B4030 Praxe • 25 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 17 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 17 %

Regenerace a výživa ve sportu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 50 %
FSpS:BP2111 Regenerace ve sportu pro RVS • 50 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 50 %
FSpS:BP2122 Výživa ve sportu • 50 %
FSpS:BP2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS • 50 %
FSpS:BP2224 Praxe RVS III • 50 %
FSpS:BP2228 Praxe RVS IV • 50 %
FSpS:BP2230 Programy s využitím netradičního náčiní • 50 %
FSpS:BP2242 Fitness - posilovna • 50 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 50 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 50 %
FSpS:BP4062 Výživa • 50 %
FSpS:EI002 Ergonomics and Its Anatomical Basis • 50 %
6. semestr
FSpS:BP2111 Regenerace ve sportu pro RVS • 95 %
FSpS:BP2122 Výživa ve sportu • 95 %
FSpS:BP2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS • 95 %
FSpS:BP2224 Praxe RVS III • 95 %
FSpS:BP2228 Praxe RVS IV • 95 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 90 %
FSpS:BP2230 Programy s využitím netradičního náčiní • 85 %
FSpS:BP2242 Fitness - posilovna • 70 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 20 %

Regenerace a výživa ve sportu (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4008 Anatomie • 96 %
FSpS:BP4012 Informační technologie • 96 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 96 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 96 %
FSpS:BP4063 Fyziologie výživy • 96 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 94 %
FSpS:BP4003 English • 87 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 82 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 70 %
2. semestr
FSpS:BP4064 Kineziologie • 100 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 97 %
FSpS:BP4053 Úvod do kondičního tréninku • 95 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 93 %
FSpS:BP4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 91 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 90 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 86 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 86 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 86 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 78 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 78 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 41 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 91 %
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 89 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 89 %
FSpS:BP4054 Klasická masáž • 89 %
FSpS:BP4430 Kompenzační cvičení • 89 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 87 %
FSpS:BP4062 Výživa • 83 %
FSpS:BP4061 Patofyziologie zátěže • 81 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 76 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 57 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 54 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 37 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 15 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 13 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 11 %
4. semestr
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 94 %
FSpS:BP4440 Primární prevence chronických neinfekčních onemocnění • 94 %
FSpS:BP4441 Sportovní masáž • 94 %
FSpS:BP4442 Výživové programování • 94 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 91 %
FSpS:B4030 Praxe • 91 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 85 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 48 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 42 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 39 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 33 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 27 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 15 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 15 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 15 %
FSpS:BP4450 Výživové programování ve sportu • 15 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 12 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 12 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 12 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 12 %
FSpS:V2016 Windsurfing • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 100 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 97 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 97 %
FSpS:BP4450 Výživové programování ve sportu • 97 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 97 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 93 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 93 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 90 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 86 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 62 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 41 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 21 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 17 %
FSpS:BP4061 Patofyziologie zátěže • 14 %
FSpS:BP4062 Výživa • 14 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 14 %
6. semestr
FSpS:BP4010 Volejbal • 100 %
FSpS:BP4460 Regenerace ve sportu • 100 %
FSpS:B4461 Praxe • 100 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 93 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 93 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 87 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 87 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 67 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 33 %

Rozhodčí kolektivních her (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4010 Volejbal • 95 %
FSpS:BP4050 Pohybové hry • 95 %
FSpS:BP4012 Informační technologie • 90 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 90 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 90 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 90 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 85 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 85 %
FSpS:B4511 Pravidla kolektivních her • 85 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 80 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 80 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 65 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 30 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 15 %
2. semestr
FSpS:BP4053 Úvod do kondičního tréninku • 97 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 91 %
FSpS:BP4008 Anatomie • 84 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 84 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 81 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 81 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 78 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 75 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 66 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 63 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 63 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 63 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 63 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 63 %
FSpS:BP4050 Pohybové hry • 63 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 59 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 59 %
FSpS:B4520 Praxe rozhodčího 1 • 47 %
FSpS:BP4003 English • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4058 Netradiční hry • 100 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 96 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 96 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 96 %
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 92 %
FSpS:B4530 Praxe rozhodčího 2 • 75 %
FSpS:BP4003 English • 71 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 67 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 63 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 54 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 50 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 46 %
FSpS:B4531A Management řízení utkání - technika řízení utkání ve fotbalu • 46 %
FSpS:B4531C Management řízení utkání - technika řízení utkání v ledním hokeji • 25 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 21 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 21 %
FSpS:B4531B Management řízení utkání - technika řízení utkání ve florbalu • 17 %
4. semestr
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 95 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 95 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 91 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 77 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 64 %
FSpS:B4030 Praxe • 59 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 55 %
FSpS:B4520 Praxe rozhodčího 1 • 50 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 45 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 41 %
FSpS:BP4058 Netradiční hry • 41 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 23 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 23 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 23 %
FSpS:B4540 Praxe rozhodčího 3 • 23 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 18 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 18 %
FSpS:BP4056 Právo ve sportu • 18 %
FSpS:BP4552 Management a marketing ve sportu • 18 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 18 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 18 %
FSpS:B4550 Praxe rozhodčího 4 • 18 %
FSpS:B4551 Management řízení utkání 2 - strategie a taktika řízení utkání • 18 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 14 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 14 %
FSpS:B4530 Praxe rozhodčího 2 • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4056 Právo ve sportu • 86 %
FSpS:BP4552 Management a marketing ve sportu • 86 %
FSpS:B4551 Management řízení utkání 2 - strategie a taktika řízení utkání • 86 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 81 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 81 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 81 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 62 %
FSpS:B4550 Praxe rozhodčího 4 • 57 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 48 %
FSpS:B4530 Praxe rozhodčího 2 • 48 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 38 %
FSpS:B4030 Praxe • 38 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 33 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 29 %
6. semestr
FSpS:BP4029 Didaktika • 100 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 100 %
FSpS:BP4055 Výživa a regenerace ve sportu • 100 %
FSpS:BP4057 Teorie sportovního tréninku 2 • 100 %
FSpS:BP4059 Sportovní diagnostika • 100 %
FSpS:B4540 Praxe rozhodčího 3 • 100 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 44 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 44 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 33 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 33 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 33 %
FSpS:V2016 Windsurfing • 33 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 22 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 11 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 11 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 11 %

Speciální edukace bezpečnostních složek (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP2117 Teorie a didaktika úpolů SEBS • 60 %
FSpS:BP2126 Odborná praxe • 60 %
FSpS:BP2099 Bakalářská práce I • 40 %
FSpS:BP2106 Kultura projevu a komunikace • 40 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 40 %
FSpS:BP2128 Sebeobrana II • 40 %
FSpS:BP2029 Zkouška z anglického jazyka • 20 %
FSpS:BP2073 Průpravná cvičení v sebeobraně • 20 %
FSpS:BP2087 Psychologie sportu • 20 %
FSpS:BP2101 Teorie sportovního tréninku I • 20 %
FSpS:BP2165 První pomoc • 20 %
FSpS:BP2477 Metodologie a statistika I • 20 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 20 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 20 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 20 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 20 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 20 %
FSpS:BP4710 Propedeutika úpolů • 20 %
FSpS:BP4711 Box • 20 %
FSpS:BP4721 Zápas • 20 %
FSpS:BP4740 Aikidó • 20 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 20 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 20 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 20 %
6. semestr
FSpS:BP2106 Kultura projevu a komunikace • 96 %
FSpS:BP2117 Teorie a didaktika úpolů SEBS • 96 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 96 %
FSpS:BP2126 Odborná praxe • 96 %
FSpS:BP2128 Sebeobrana II • 96 %
FSpS:BP2165 První pomoc • 61 %

Speciální edukace bezpečnostních složek (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4711 Box • 93 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 91 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 91 %
FSpS:BP4710 Propedeutika úpolů • 88 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 86 %
FSpS:BP4012 Informační technologie • 79 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 79 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 78 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 67 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 57 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 19 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 17 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 15 %
FSpS:BP4720 Právo pro bezpečnostní složky • 15 %
FSpS:BP4721 Zápas • 15 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 15 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 14 %
FSpS:BP4008 Anatomie • 14 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 14 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 12 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 12 %
2. semestr
FSpS:BP4005 Pedagogika • 91 %
FSpS:BP4008 Anatomie • 89 %
FSpS:BP4721 Zápas • 86 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 83 %
FSpS:BP4720 Právo pro bezpečnostní složky • 80 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 77 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 77 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 77 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 74 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 49 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 29 %
FSpS:BP4710 Propedeutika úpolů • 23 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 20 %
FSpS:BP4711 Box • 20 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 20 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 17 %
FSpS:V2016 Windsurfing • 17 %
FSpS:V2006 Doplňky stravy ve sportu • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 93 %
FSpS:BP4730 Karate • 93 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 89 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 87 %
FSpS:BP4003 English • 80 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 78 %
FSpS:BP4731 Džúdó • 70 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 65 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 52 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 37 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 37 %
FSpS:V2006 Doplňky stravy ve sportu • 15 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 11 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 11 %
FSpS:BP4740 Aikidó • 11 %
4. semestr
FSpS:B4030 Praxe • 93 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 90 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 85 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 83 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 83 %
FSpS:BP4740 Aikidó • 76 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 66 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 54 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 44 %
FSpS:BP4730 Karate • 41 %
FSpS:BP4003 English • 15 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 15 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 15 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 12 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4751 Sebeobrana 1 • 100 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 97 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 97 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 97 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 95 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 92 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 92 %
FSpS:B4752 Odborná praxe • 92 %
FSpS:BP4731 Džúdó • 73 %
FSpS:BP4750 Bojová umění • 51 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 24 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 24 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 19 %
FSpS:BP4730 Karate • 11 %
FSpS:B4030 Praxe • 11 %
6. semestr
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 100 %
FSpS:BP4760 Teorie a didaktika úpolů • 100 %
FSpS:BP4761 Sebeobrana 2 • 100 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 95 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 95 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 95 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 89 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 58 %
FSpS:BP4740 Aikidó • 16 %

Tělesná výchova a sport (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP2120 Netradiční hry • 30 %
FSpS:BP2123 Teorie sportovního tréninku II • 30 %
FSpS:BP2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport • 20 %
FSpS:BP2076 Základy pedagogiky a didaktiky • 20 %
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 20 %
FSpS:BP2270 Gymnastická příprava • 20 %
FSpS:BP2377 Etika a standardy chování ve sportu • 20 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 20 %
6. semestr
FSpS:BP2119 Bakalářská práce II • 98 %
FSpS:BP2120 Netradiční hry • 98 %
FSpS:BP2123 Teorie sportovního tréninku II • 98 %
FSpS:BP2270 Gymnastická příprava • 57 %
FSpS:BP2377 Etika a standardy chování ve sportu • 55 %
FSpS:BP2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport • 53 %
FSpS:BP2076 Základy pedagogiky a didaktiky • 53 %
FSpS:BP2305 Regenerace a sportovní masáž • 50 %
FSpS:BP2106 Kultura projevu a komunikace • 40 %
FSpS:BP2307 Sportovní hry • 38 %
FSpS:BP2386 Praxe rozhodčího ledního hokeje V • 28 %
FSpS:BP2385 Praxe rozhodčího fotbalu V • 25 %
FSpS:SBP2257 Specializace III - Fitness • 15 %

Tělesná výchova a sport (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4008 Anatomie • 96 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 94 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 91 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 89 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 82 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 80 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 68 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 57 %
FSpS:BP4003 English • 15 %
2. semestr
FSpS:BP4012 Informační technologie • 92 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 85 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 84 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 84 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 83 %
FSpS:BP4003 English • 77 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 72 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 68 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 48 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 42 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 38 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4001 Metodologie • 86 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 86 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 84 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 82 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 81 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 53 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 53 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 38 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 20 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 18 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 16 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 15 %
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 13 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 12 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 12 %
4. semestr
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 89 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 88 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 88 %
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 87 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 85 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 82 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 78 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 76 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 51 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 48 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 45 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4029 Didaktika • 95 %
FSpS:B4030 Praxe • 93 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 89 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 86 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 86 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 23 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 18 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 13 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 11 %
6. semestr
FSpS:NP4123 Didaktika gymnastiky • 95 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 91 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 91 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 86 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 80 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 11 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 11 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 11 %

Tělesná výchova a sport (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 77 %
FSpS:BP4008 Anatomie • 77 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 77 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 69 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 69 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 69 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 69 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 62 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 46 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 23 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 23 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 23 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 23 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 23 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 15 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 15 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 15 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 15 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 15 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 15 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 15 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 15 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 100 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 100 %
PřF:M1712 Rovnoběžná promítání • 100 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 100 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 100 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 100 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 100 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 100 %
4. semestr
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 100 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 100 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 100 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 100 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 100 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 100 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 100 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 100 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 100 %
PřF:MUC51 Pravděpodobnost a statistika • 100 %
PdF:TI9012 Praxe ve volnočasových centrech • 100 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 100 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 100 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 100 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 100 %

Trenérství (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BP4008 Anatomie • 96 %
FSpS:BP4012 Informační technologie • 94 %
FSpS:BP4050 Pohybové hry • 94 %
FSpS:BP4024 Manažerské minimum ve sportu • 92 %
FSpS:BP4005 Pedagogika • 89 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 87 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 84 %
FSpS:BP4006 Filozofie • 83 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 81 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 72 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 69 %
FSpS:B4621A Specializace trenérství 1 - Fotbal • 19 %
FSpS:BP4003 English • 14 %
FSpS:B4613A Specializace trenérství 1 - Atletika • 14 %
2. semestr
FSpS:BP4053 Úvod do kondičního tréninku • 97 %
FSpS:BP4052 Technika cvičení • 89 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 89 %
FSpS:BP4003 English • 83 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 81 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 78 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 72 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 69 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 61 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 56 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 47 %
FSpS:BP4010 Volejbal • 44 %
FSpS:BP4015 Basketbal • 44 %
FSpS:BP4050 Pohybové hry • 42 %
FSpS:B4628B Specializace trenérství 2 - Lední hokej • 31 %
FSpS:B4621B Specializace trenérství 2 - Fotbal • 22 %
FSpS:B4613B Specializace trenérství 2 - Atletika • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 91 %
FSpS:BP4018 Antropomotorika a biomechanika • 86 %
FSpS:BP4001 Metodologie • 83 %
FSpS:BP4032 Teorie sportovního tréninku • 83 %
FSpS:BP4029 Didaktika • 80 %
FSpS:BP4054 Klasická masáž • 80 %
FSpS:B4630 Trenérsko-metodická praxe 1 • 80 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 71 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 43 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 34 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 26 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 20 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 20 %
FSpS:BP4007 Základní a rytmická gymnastika • 17 %
FSpS:BP4013 Fyziologie • 17 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 14 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 14 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 14 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 14 %
FSpS:BP4055 Výživa a regenerace ve sportu • 14 %
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 11 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 11 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 11 %
FSpS:B4640 Trenérsko-metodická praxe 2 • 11 %
4. semestr
FSpS:BP4022 Kultura projevu a akademické psaní • 97 %
FSpS:BP4026 Atletika 2 • 97 %
FSpS:BP4021 Bruslení • 94 %
FSpS:BP4023 Příprava k praxi • 91 %
FSpS:BP4025 Pohyb a zdraví • 91 %
FSpS:BP4027 Průpravné úpoly • 91 %
FSpS:BP4055 Výživa a regenerace ve sportu • 88 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 82 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 76 %
FSpS:B4640 Trenérsko-metodická praxe 2 • 64 %
FSpS:BP4020 Atletika 1 • 48 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 45 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 42 %
FSpS:BP4051 Fyziologie zátěže • 42 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 21 %
FSpS:BP4056 Právo ve sportu • 21 %
FSpS:BP4651 Psychologie sportu a koučování • 21 %
FSpS:BP4652 Sportovní traumatologie • 21 %
FSpS:B4030 Praxe • 21 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 18 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 15 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BP4651 Psychologie sportu a koučování • 96 %
FSpS:BP4652 Sportovní traumatologie • 96 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 96 %
FSpS:BP4031 Zdravotní tělesná výchova • 93 %
FSpS:BP4056 Právo ve sportu • 93 %
FSpS:B4030 Praxe • 93 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 54 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 50 %
FSpS:B4628C Specializace trenérství 3 - Lední hokej • 32 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 29 %
FSpS:BP4058 Netradiční hry • 29 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 25 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 21 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 21 %
FSpS:BP4017 Psychologie • 18 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 18 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 18 %
FSpS:BP4037 Gymnastická příprava • 14 %
FSpS:BP4057 Teorie sportovního tréninku 2 • 14 %
FSpS:B4621C Specializace trenérství 3 - Fotbal • 14 %
FSpS:BP4059 Sportovní diagnostika • 11 %
FSpS:B4640 Trenérsko-metodická praxe 2 • 11 %
6. semestr
FSpS:BP4057 Teorie sportovního tréninku 2 • 86 %
FSpS:BP4058 Netradiční hry • 86 %
FSpS:BP4059 Sportovní diagnostika • 86 %
FSpS:BP4033 Sociologie • 79 %
FSpS:BP4036 Selected Topics in Sport Science • 79 %
FSpS:BP4035 Dějiny sportu • 71 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 71 %
FSpS:BP4038 První pomoc • 57 %
FSpS:BP4034 Florbal a softbal • 43 %

Aplikovaná kineziologie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NP4050 Kondiční trénink 1 • 96 %
FSpS:NP4053 Zátěžová diagnostika • 96 %
FSpS:NP4412 Výživa v ontogenezi člověka • 96 %
FSpS:NP4413 Aplikovaná kinezioterapie • 96 %
FSpS:NP4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi • 93 %
FSpS:NP4052 Aplikovaná kineziologie • 93 %
FSpS:NP4410 Neurofyziologie a neuropatologie • 93 %
FSpS:NP4411 Vývojová psychologie • 93 %
FSpS:N4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách • 91 %
2. semestr
FSpS:NP4001 Metodologie • 100 %
FSpS:NP4423 Pohybové regenerační techniky • 100 %
FSpS:NP4055 Kondiční trénink 2 • 96 %
FSpS:NP4056 Věda a sport • 96 %
FSpS:N4003 English • 96 %
FSpS:NP4420 Výživa v prevenci a nemoci • 92 %
FSpS:NP4421 Kondiční trénink v oblasti zdraví a nemoci • 92 %
FSpS:NP4424 Pedagogika volného času • 92 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NP4057 Sociálni psychologie ve sportu • 96 %
FSpS:NP4430 Intervenční preventivní programy • 92 %
FSpS:NP4431 Aplikované pohybové aktivity • 92 %
FSpS:NP4433 Psychologie zdraví a patopsychologie • 92 %
FSpS:NP4058 Výživové poradenství • 88 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 88 %
FSpS:N4432 Praxe 1 • 88 %
FSpS:N4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách • 40 %
FSpS:V2006 Doplňky stravy ve sportu • 16 %
4. semestr
FSpS:NP4059 Podnikání ve sportu • 93 %
FSpS:NP4060 Alternative trends in regeneration • 93 %
FSpS:NP4440 Ergonomie • 93 %
FSpS:NP4441 Wellness koncept • 93 %
FSpS:NP4443 Biologie stárnutí • 93 %
FSpS:N4442 Praxe 2 • 93 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 87 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 20 %

Kondiční trénink (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NP4312 Specifická silová cvičení • 96 %
FSpS:NP4050 Kondiční trénink 1 • 88 %
FSpS:NP4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi • 88 %
FSpS:NP4052 Aplikovaná kineziologie • 88 %
FSpS:NP4053 Zátěžová diagnostika • 88 %
FSpS:NP4310 Sálové lekce • 86 %
FSpS:NP4311 Biomechanika ve sportu • 86 %
FSpS:N4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách • 84 %
2. semestr
FSpS:NP4055 Kondiční trénink 2 • 96 %
FSpS:NP4056 Věda a sport • 96 %
FSpS:NP4320 Výživa ve sportu a doping • 96 %
FSpS:NP4321 Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností • 96 %
FSpS:NP4001 Metodologie • 93 %
FSpS:NP4323 Kondiční příprava ve vodních sportech • 93 %
FSpS:NP4322 Specifická cvičení vytrvalostního charakteru • 89 %
FSpS:N4003 English • 82 %
FSpS:NP4312 Specifická silová cvičení • 36 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 88 %
FSpS:NP4057 Sociálni psychologie ve sportu • 79 %
FSpS:NP4058 Výživové poradenství • 79 %
FSpS:NP4331 Kondiční připrava v bezpečnostních složkách • 79 %
FSpS:NP4333 Pohybová aktivita seniorů • 79 %
FSpS:NP4330 Regenerace a rehabilitace ve sportovní praxi • 76 %
FSpS:N4332 Trenérsko-metodická praxe 1 • 76 %
FSpS:N4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách • 21 %
FSpS:NP4041 Etika a společenská odpovědnost • 12 %
FSpS:NP4060 Alternative trends in regeneration • 12 %
FSpS:NP4343 Kondiční trénink specifických skupin • 12 %
4. semestr
FSpS:NP4041 Etika a společenská odpovědnost • 88 %
FSpS:NP4059 Podnikání ve sportu • 88 %
FSpS:NP4060 Alternative trends in regeneration • 88 %
FSpS:NP4342 Specifické formy tréninku • 88 %
FSpS:NP4343 Kondiční trénink specifických skupin • 88 %
FSpS:N4340 Trenérsko-metodická praxe 2 • 88 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 79 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 21 %

Management sportu (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NP4210 Psychologie sportu a koučování • 96 %
FSpS:N4212 Odborná praxe 1 • 93 %
FSpS:BP4056 Právo ve sportu • 91 %
FSpS:NP4215 Management a marketing sportovních akcí a klubů • 91 %
FSpS:N4003 English • 91 %
FSpS:NP4001 Metodologie • 84 %
ESF:MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 84 %
FSpS:NP4233 Společenské aspekty ve sportu • 16 %
2. semestr
FSpS:NP4220 Projektový management ve sportu • 97 %
FSpS:N4221 Odborná praxe 2 • 91 %
FSpS:N4222 Teambulding kurz • 88 %
ESF:MPV_EKSP Ekonomika sportu • 84 %
FSpS:BP4055 Výživa a regenerace ve sportu • 81 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 69 %
FSpS:NP4041 Etika a společenská odpovědnost • 16 %
FSpS:NP4240 Vybrané kapitoly z olympismu • 16 %
FSpS:NP4242 Management ve sportu hendikepovaných • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NP4223 Teambuilding • 93 %
FSpS:NP4230 Evropská unie, mezinárodní organizace a sport • 93 %
FSpS:NP4234 Problematika profesionálních sportovních klubů • 93 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 93 %
FSpS:NP4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 90 %
FSpS:NP4232 Zásady organizace outdoorových aktivit • 83 %
FSpS:NP4233 Společenské aspekty ve sportu • 79 %
4. semestr
FSpS:NP4041 Etika a společenská odpovědnost • 100 %
FSpS:NP4242 Management ve sportu hendikepovaných • 100 %
FSpS:NP4243 Propagace a média • 100 %
FSpS:NP4240 Vybrané kapitoly z olympismu • 96 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 96 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 72 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 28 %
FSpS:N4222 Teambulding kurz • 16 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 12 %

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NP4111 Úvod do pedagogické praxe • 93 %
FSpS:NP4113 Psychologie pro učitele • 93 %
FSpS:NP4115 Didaktika tělesné výchovy • 93 %
FSpS:NP4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 93 %
FSpS:NP4112 Školní pedagogika • 91 %
FSpS:NP4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 91 %
FSpS:NP4118 Filozofie sportu • 88 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 70 %
FSpS:NP4117 Didaktika plaveckých sportů • 67 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 56 %
FSpS:NP4052 Aplikovaná kineziologie • 35 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 21 %
FSpS:NP4053 Zátěžová diagnostika • 21 %
FSpS:NP4232 Zásady organizace outdoorových aktivit • 21 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 19 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 12 %
FSpS:NP4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 12 %
FSpS:NP4223 Teambuilding • 12 %
2. semestr
FSpS:NP4123 Didaktika gymnastiky • 95 %
FSpS:NP4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení • 95 %
FSpS:NP4001 Metodologie • 90 %
FSpS:NP4121 Reflexe praxe 1 • 90 %
FSpS:NP4124 Didaktika atletiky • 90 %
FSpS:N4120 Pedagogická praxe 1 • 90 %
FSpS:NP4122 Osobnostně sociální rozvoj • 85 %
FSpS:NP4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 70 %
FSpS:NP4423 Pohybové regenerační techniky • 50 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 45 %
FSpS:NP4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 30 %
FSpS:NP4117 Didaktika plaveckých sportů • 30 %
FSpS:NP4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 30 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 25 %
FSpS:NK4128 Výživa ve sportu a doping • 20 %
FSpS:NP4320 Výživa ve sportu a doping • 15 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NP4133 Integrativní speciální pedagogika • 86 %
FSpS:NP4136 Pedagogika sportu • 86 %
FSpS:NP4210 Psychologie sportu a koučování • 86 %
FSpS:N4131 Pedagogická praxe 3 • 86 %
FSpS:NP4138 Didaktika úpolů • 82 %
FSpS:N4130 Pedagogická praxe 2 • 82 %
FSpS:N4135 Snowboarding • 82 %
FSpS:N4003 English • 77 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 77 %
FSpS:N4132 Reflexe praxe 2 • 77 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 73 %
FSpS:NP4223 Teambuilding • 45 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 45 %
FSpS:NP4117 Didaktika plaveckých sportů • 36 %
FSpS:BP4014 Plavání 2 • 14 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 14 %
4. semestr
FSpS:NP4140 Školní management a poradenství • 94 %
FSpS:NP4141 Psychomotorika • 94 %
FSpS:NP4144 Sociologie sportu • 94 %
FSpS:NP4145 Didaktika aplikované tělesné výchovy • 94 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 94 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 63 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 38 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 38 %
FSpS:NP4041 Etika a společenská odpovědnost • 31 %
FSpS:NP4423 Pohybové regenerační techniky • 19 %

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (navazující prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NP4112 Školní pedagogika • 98 %
FSpS:NP4113 Psychologie pro učitele • 98 %
FSpS:NP4115 Didaktika tělesné výchovy • 98 %
FSpS:NP4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 98 %
FSpS:NP4117 Didaktika plaveckých sportů • 98 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 98 %
FSpS:NP4111 Úvod do pedagogické praxe • 96 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 88 %
FSpS:NP4136 Pedagogika sportu • 12 %
2. semestr
FSpS:NP4001 Metodologie • 96 %
FSpS:NP4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 96 %
FSpS:NP4123 Didaktika gymnastiky • 96 %
FSpS:NP4124 Didaktika atletiky • 96 %
FSpS:N4120 Pedagogická praxe 1 • 96 %
FSpS:NP4122 Osobnostně sociální rozvoj • 92 %
FSpS:NP4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení • 92 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 23 %
PdF:BI6002 Učitelská praxe 2 • 19 %
PdF:MA6002 Učitelská praxe 2 • 15 %
FSpS:NP4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 15 %
FSpS:NP4117 Didaktika plaveckých sportů • 15 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 12 %
FSpS:NP4141 Psychomotorika • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NP4133 Integrativní speciální pedagogika • 96 %
FSpS:NP4136 Pedagogika sportu • 96 %
FSpS:NP4233 Společenské aspekty ve sportu • 96 %
FSpS:N4130 Pedagogická praxe 2 • 96 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 92 %
FSpS:N4003 English • 92 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 36 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 24 %
FSpS:N4135 Snowboarding • 20 %
PdF:MA6003 Učitelská praxe 3 • 16 %
4. semestr
FSpS:NP4140 Školní management a poradenství • 100 %
FSpS:NP4141 Psychomotorika • 100 %
FSpS:NP4145 Didaktika aplikované tělesné výchovy • 100 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 100 %

Kinantropologie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
FSpS:DC4001 Kinantropologie • 74 %
FSpS:DC4002 Metodologie kvantitativního výzkumu • 48 %
FSpS:DC4003 Metodologie kvalitativního výzkumu • 29 %
FSpS:DC4902 Limitující faktory pohybového výkonu • 19 %
FSpS:D4301 English 1 • 16 %
2. semestr
FSpS:DC4004 Aplikovaná matematická statistika • 91 %
FSpS:DC4003 Metodologie kvalitativního výzkumu • 61 %
FSpS:DC4002 Metodologie kvantitativního výzkumu • 35 %
FSpS:D4302 English 2 • 30 %
FSpS:D4101 Příprava disertační práce 1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:D4101 Příprava disertační práce 1 • 78 %
FSpS:D4201 Spolupráce při výuce • 39 %
FSpS:D4301 English 1 • 39 %
FSpS:DC4905 Informatika a vědecké databáze • 22 %
FSpS:DC4902 Limitující faktory pohybového výkonu • 17 %
FSpS:DC4908 Psychologie sportu • 17 %
FSpS:DC4904 Biomechanika člověka • 11 %
FSpS:D4102 Příprava disertační práce 2 • 11 %
FSpS:D4909 Introduction to Academic Writing in Sports Sciences • 11 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 11 %
4. semestr
FSpS:D4102 Příprava disertační práce 2 • 86 %
FSpS:D4201 Spolupráce při výuce • 57 %
FSpS:DC4913 Sportovní diagnostika • 29 %
FSpS:D4302 English 2 • 29 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
FSpS:DC4001 Kinantropologie • 14 %
FSpS:DC4901 Antropomotorika a sportovní antropologie • 14 %
FSpS:DC4914 Pohyb a zdraví dětí • 14 %
FSpS:D4005 Academic Writing • 14 %
FSpS:D4103 Příprava disertační práce 3 • 14 %
FSpS:D4401 Článek v časopise s impakt faktorem (hlavní autor) • 14 %
FSpS:D4501 Zahraniční stáž • 14 %
FSpS:V2006 Doplňky stravy ve sportu • 14 %
FSpS:V2063 Příprava výzkumných projektů • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:D4005 Academic Writing • 83 %
FSpS:D4103 Příprava disertační práce 3 • 83 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 17 %
FSpS:DC4905 Informatika a vědecké databáze • 17 %
FSpS:D4201 Spolupráce při výuce • 17 %
FSpS:D4407 Přednáška na konferenci • 17 %
FSpS:D4501 Zahraniční stáž • 17 %
FSpS:D4909 Introduction to Academic Writing in Sports Sciences • 17 %

Management sportu (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FSpS:BK2054 Biomechanika • 100 %
FSpS:BK2088 Týmové dovednosti • 100 %
FSpS:BK2106 Kultura projevu a komunikace • 100 %
FSpS:BK2345 Personální management • 100 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 100 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 100 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 100 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 100 %
ESF:BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK2240 Angličtina pro manažery • 67 %
FSpS:BK2306 Smluvní vztahy ve sportu • 67 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 67 %
FSpS:B4251 Odborná praxe • 67 %
ESF:BKH_ZMAN Základy managementu • 67 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 33 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 33 %
FSpS:BK4210 Základy matematiky a pravděpodobnosti • 33 %
FSpS:BK4240 Management sportu • 33 %
FSpS:BP1804 Zimní výcvikový kurz • 33 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 33 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 33 %
6. semestr
FSpS:BK2088 Týmové dovednosti • 86 %
FSpS:BK2101 Teorie sportovního tréninku I • 86 %
FSpS:BK2345 Personální management • 86 %
ESF:BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 86 %
FSpS:BK2087 Psychologie sportu • 79 %
FSpS:BK2119 Bakalářská práce II • 79 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 21 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 21 %
FSpS:BK2099 Bakalářská práce I • 14 %
FSpS:BK2309 Vodní turistika • 14 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 14 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 14 %
FSpS:BK4058 Netradiční hry • 14 %

Management sportu (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BK4012 Informační technologie • 75 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 75 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 75 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 50 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 50 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 50 %
2. semestr
FSpS:BK4005 Pedagogika • 100 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 100 %
FSpS:BK4220 Team Skills • 100 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 100 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 90 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 90 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 90 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 80 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 80 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 70 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 70 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 60 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 60 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 100 %
FSpS:BK4240 Management sportu • 100 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 89 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 89 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 67 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 67 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 67 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 56 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 56 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 44 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 44 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 44 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 33 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 33 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 33 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 33 %
FSpS:BK4003 English • 22 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 22 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 22 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 22 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 22 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 22 %
FSpS:B4030 Praxe • 22 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 22 %
ESF:BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy • 22 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 11 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 11 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 11 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 11 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 11 %
FSpS:V2045 Informační výchova • 11 %
4. semestr
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 91 %
ESF:BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy • 82 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 64 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 55 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 55 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 45 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 45 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 45 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 45 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 45 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 45 %
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 45 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 45 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 45 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 45 %
FSpS:BK4240 Management sportu • 45 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 36 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 36 %
FSpS:B4030 Praxe • 36 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 27 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 18 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:B4251 Odborná praxe • 100 %
FSpS:BK4250 Marketing sportu • 92 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 92 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 58 %
FSpS:B4030 Praxe • 58 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 50 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 50 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 50 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 42 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 42 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 33 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 25 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 25 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 17 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 17 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 17 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 17 %
6. semestr
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 100 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 86 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 86 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 86 %
ESF:BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 86 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 71 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 29 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 29 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 14 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 14 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 14 %
FSpS:BP4009 Plavání 1 • 14 %
FSpS:BP4019 Sportovní gymnastika • 14 %
FSpS:BP4028 Fotbal • 14 %
FSpS:BP4250 Marketing sportu • 14 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 14 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 14 %
FSpS:B4251 Odborná praxe • 14 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 14 %

Osobní a kondiční trenér (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BK4010 Volejbal • 91 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 89 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 89 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 83 %
FSpS:BK4005 Pedagogika • 81 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 79 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 77 %
FSpS:BK4063 Fyziologie výživy • 70 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 51 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 47 %
FSpS:BK4012 Informační technologie • 23 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 21 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 21 %
FSpS:BK4053 Úvod do kondičního tréninku • 21 %
FSpS:BK4003 English • 19 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 19 %
FSpS:BK4052 Technika cvičení • 19 %
FSpS:BK4064 Kineziologie • 19 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 13 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 13 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 13 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 11 %
2. semestr
FSpS:BK4012 Informační technologie • 89 %
FSpS:BK4053 Úvod do kondičního tréninku • 89 %
FSpS:BK4064 Kineziologie • 89 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 86 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 86 %
FSpS:BK4052 Technika cvičení • 86 %
FSpS:BK4003 English • 82 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 75 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 71 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 71 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 68 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 57 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 57 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 50 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 25 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 21 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 14 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 14 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 14 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 14 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 11 %
FSpS:BK4061 Patofyziologie zátěže • 11 %
FSpS:BK4063 Fyziologie výživy • 11 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 87 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 83 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 77 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 73 %
FSpS:BK4061 Patofyziologie zátěže • 70 %
FSpS:BK4062 Výživa • 70 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 57 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 43 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 43 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 20 %
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 20 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 20 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 20 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 20 %
FSpS:BK4340 Periodizace a plánování tréninku • 20 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 17 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 17 %
FSpS:BK4059 Sportovní diagnostika • 17 %
FSpS:BK4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 17 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 13 %
4. semestr
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 83 %
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 83 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 83 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 79 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 79 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 79 %
FSpS:BK4059 Sportovní diagnostika • 79 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 75 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 71 %
FSpS:BK4340 Periodizace a plánování tréninku • 71 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 67 %
FSpS:BK4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 58 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 25 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 25 %
FSpS:BK4350 Kondiční trénink v individuálních sportech • 25 %
FSpS:BK4351 Olympic Weightlifting • 25 %
FSpS:B4030 Praxe • 25 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 21 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 21 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 21 %
FSpS:BK4006 Filozofie • 17 %
FSpS:BK4061 Patofyziologie zátěže • 17 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 17 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 13 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK4006 Filozofie • 82 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 82 %
FSpS:BK4350 Kondiční trénink v individuálních sportech • 82 %
FSpS:BK4351 Olympic Weightlifting • 82 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 82 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 77 %
FSpS:B4030 Praxe • 77 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 73 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 36 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 23 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 23 %
FSpS:BK4061 Patofyziologie zátěže • 18 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 14 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 14 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 14 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 14 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 14 %
FSpS:BK4362 Kondiční trénink v týmových sportech • 14 %
FSpS:B4360 Trenérsko-metodická praxe • 14 %
FSpS:B4361 Vysokohorský trénink • 14 %
6. semestr
FSpS:BK4033 Sociologie • 100 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 100 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 100 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 100 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 80 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 80 %
FSpS:BK4362 Kondiční trénink v týmových sportech • 80 %
FSpS:B4360 Trenérsko-metodická praxe • 80 %
FSpS:B4361 Vysokohorský trénink • 80 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 20 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 20 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 20 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 20 %
FSpS:B4030 Praxe • 20 %
FSpS:V2045 Informační výchova • 20 %
FSpS:V2062 Výživa v podpoře zdraví a sportovní výkonnosti • 20 %

Regenerace a výživa ve sportu (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FSpS:BK4005 Pedagogika • 100 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 100 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 100 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 100 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 100 %
FSpS:BK4053 Úvod do kondičního tréninku • 100 %
FSpS:BK4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 100 %
FSpS:BK4064 Kineziologie • 100 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 100 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK2067 Fyzikální terapie • 50 %
FSpS:BK2163 Pohybová terapie • 50 %
FSpS:BK2226 Kineziologie • 50 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 50 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 50 %
FSpS:BK4061 Patofyziologie zátěže • 50 %
FSpS:BK4450 Výživové programování ve sportu • 50 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 50 %
6. semestr
FSpS:BK2111 Regenerace ve sportu pro RVS • 100 %
FSpS:BK2119 Bakalářská práce II • 100 %
FSpS:BK2122 Výživa ve sportu • 100 %
FSpS:BK2129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS • 100 %
FSpS:BK2224 Praxe RVS III • 100 %
FSpS:BK2228 Praxe RVS IV • 100 %
FSpS:BK2230 Programy s využitím netradičního náčiní • 100 %
FSpS:BK2242 Fitness - posilovna • 100 %
FSpS:BK2101 Teorie sportovního tréninku I • 17 %
FSpS:BP1814 Letní výcvikový kurz • 17 %

Regenerace a výživa ve sportu (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BK4003 English • 89 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 89 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 86 %
FSpS:BK4012 Informační technologie • 84 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 84 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 82 %
FSpS:BK4063 Fyziologie výživy • 79 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 74 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 63 %
FSpS:BK4005 Pedagogika • 11 %
FSpS:BK4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 11 %
FSpS:BK4064 Kineziologie • 11 %
2. semestr
FSpS:BK4005 Pedagogika • 90 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 90 %
FSpS:BK4053 Úvod do kondičního tréninku • 90 %
FSpS:BK4060 Psychologie sportu a práce s klientem • 90 %
FSpS:BK4064 Kineziologie • 90 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 86 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 86 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 76 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 76 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 67 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 62 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 48 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 90 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 86 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 86 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 83 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 83 %
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 76 %
FSpS:BK4062 Výživa • 72 %
FSpS:BK4430 Kompenzační cvičení • 72 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 69 %
FSpS:BK4061 Patofyziologie zátěže • 66 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 45 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 34 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 28 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 28 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 24 %
FSpS:BK4440 Primární prevence chronických neinfekčních onemocnění • 24 %
FSpS:BK4441 Sportovní masáž • 24 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 24 %
FSpS:B4030 Praxe • 24 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 21 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 21 %
FSpS:BK4442 Výživové programování • 17 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 14 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 14 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 14 %
FSpS:BK4063 Fyziologie výživy • 14 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 14 %
4. semestr
FSpS:BK4001 Metodologie • 86 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 86 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 86 %
FSpS:BK4441 Sportovní masáž • 86 %
FSpS:B4030 Praxe • 86 %
FSpS:BK4440 Primární prevence chronických neinfekčních onemocnění • 82 %
FSpS:BK4442 Výživové programování • 77 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 50 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 50 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 50 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 45 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 45 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 27 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 27 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 27 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 27 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 23 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 18 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 18 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 18 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 18 %
FSpS:BK4450 Výživové programování ve sportu • 18 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 18 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 14 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 14 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 14 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 86 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 86 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 86 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 86 %
FSpS:BK4450 Výživové programování ve sportu • 86 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 86 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 81 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 76 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 76 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 71 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 19 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 19 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 19 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 19 %
FSpS:BK4442 Výživové programování • 14 %
FSpS:BK4460 Regenerace ve sportu • 14 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 14 %
FSpS:B4461 Praxe • 14 %
6. semestr
FSpS:BK4015 Basketbal • 100 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 100 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 100 %
FSpS:BK4460 Regenerace ve sportu • 100 %
FSpS:B4461 Praxe • 100 %
FSpS:BK4006 Filozofie • 89 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 89 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 78 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 56 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 44 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 22 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 22 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 11 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 11 %
FSpS:BK4442 Výživové programování • 11 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 11 %

Rozhodčí kolektivních her (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BK4005 Pedagogika • 100 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 100 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 100 %
FSpS:BK4012 Informační technologie • 100 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 100 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 100 %
FSpS:BK4050 Pohybové hry • 100 %

Speciální edukace bezpečnostních složek (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK2101 Teorie sportovního tréninku I • 33 %
FSpS:BK2106 Kultura projevu a komunikace • 33 %
FSpS:BK2117 Teorie a didaktika úpolů SEBS • 33 %
FSpS:BK2119 Bakalářská práce II • 33 %
FSpS:BK2126 Odborná praxe • 33 %
FSpS:BK2128 Sebeobrana II • 33 %
FSpS:BK2165 První pomoc • 33 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 33 %
FSpS:BK4720 Právo pro bezpečnostní složky • 33 %
6. semestr
FSpS:BK2106 Kultura projevu a komunikace • 100 %
FSpS:BK2117 Teorie a didaktika úpolů SEBS • 100 %
FSpS:BK2119 Bakalářská práce II • 100 %
FSpS:BK2126 Odborná praxe • 100 %
FSpS:BK2128 Sebeobrana II • 100 %
FSpS:BK2165 První pomoc • 100 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 38 %

Speciální edukace bezpečnostních složek (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BK4711 Box • 93 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 89 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 89 %
FSpS:BK4710 Propedeutika úpolů • 88 %
FSpS:BK4012 Informační technologie • 80 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 80 %
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 79 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 71 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 61 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 41 %
FSpS:BK4005 Pedagogika • 16 %
FSpS:BK4720 Právo pro bezpečnostní složky • 16 %
FSpS:BK4721 Zápas • 16 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 16 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 14 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 13 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 13 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 13 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 11 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 11 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 11 %
2. semestr
FSpS:BK4005 Pedagogika • 83 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 83 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 78 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 74 %
FSpS:BK4720 Právo pro bezpečnostní složky • 74 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 70 %
FSpS:BK4721 Zápas • 65 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 61 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 61 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 61 %
FSpS:BK4710 Propedeutika úpolů • 35 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 30 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 30 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 30 %
FSpS:BK4711 Box • 22 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 22 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 100 %
FSpS:BK4730 Karate • 100 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 94 %
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 94 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 89 %
FSpS:BK4731 Džúdó • 83 %
FSpS:BK4003 English • 78 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 78 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 61 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 39 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 22 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 11 %
4. semestr
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 94 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 89 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 89 %
FSpS:BK4740 Aikidó • 83 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 78 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 61 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 61 %
FSpS:BK4730 Karate • 61 %
FSpS:B4030 Praxe • 61 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 39 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 28 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 28 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 28 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 28 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 28 %
FSpS:BK4751 Sebeobrana 1 • 28 %
FSpS:B4752 Odborná praxe • 28 %
FSpS:BK4003 English • 22 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 22 %
FSpS:BK4731 Džúdó • 22 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 22 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 22 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 93 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 93 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 93 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 93 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 93 %
FSpS:BK4751 Sebeobrana 1 • 93 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 86 %
FSpS:B4752 Odborná praxe • 86 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 64 %
FSpS:BK4731 Džúdó • 57 %
FSpS:BK4750 Bojová umění • 50 %
FSpS:B4030 Praxe • 50 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 43 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 21 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 14 %
6. semestr
FSpS:BK4006 Filozofie • 100 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 100 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 100 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 100 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 100 %
FSpS:BK4760 Teorie a didaktika úpolů • 100 %
FSpS:BK4761 Sebeobrana 2 • 100 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 67 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 22 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 11 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 11 %

Tělesná výchova a sport (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK2106 Kultura projevu a komunikace • 40 %
FSpS:BK2120 Netradiční hry • 40 %
FSpS:BK2123 Teorie sportovního tréninku II • 40 %
FSpS:BK2305 Regenerace a sportovní masáž • 40 %
FSpS:BK2307 Sportovní hry • 40 %
FSpS:BK2054 Biomechanika • 20 %
FSpS:BK2099 Bakalářská práce I • 20 %
FSpS:BK2101 Teorie sportovního tréninku I • 20 %
FSpS:BK2119 Bakalářská práce II • 20 %
FSpS:BK2165 První pomoc • 20 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 20 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 20 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 20 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 20 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 20 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 20 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 20 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 20 %
FSpS:B4640 Trenérsko-metodická praxe 2 • 20 %
FSpS:SBK2233 Specializace III - Outdoorové sporty • 20 %
FSpS:SBK2257 Specializace III - Fitness • 20 %
FSpS:V2025 Florbal • 20 %
6. semestr
FSpS:BK2307 Sportovní hry • 92 %
FSpS:BK2106 Kultura projevu a komunikace • 83 %
FSpS:BK2120 Netradiční hry • 83 %
FSpS:BK2123 Teorie sportovního tréninku II • 83 %
FSpS:BK2305 Regenerace a sportovní masáž • 83 %
FSpS:BK2119 Bakalářská práce II • 75 %
FSpS:SBK2257 Specializace III - Fitness • 67 %
FSpS:BK2105 Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení • 25 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 25 %
FSpS:BK4055 Výživa a regenerace ve sportu • 17 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 17 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 17 %

Trenérství (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:BK4005 Pedagogika • 90 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 90 %
FSpS:BK4012 Informační technologie • 90 %
FSpS:BK4024 Manažerské minimum ve sportu • 90 %
FSpS:BK4008 Anatomie • 87 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 87 %
FSpS:BK4050 Pohybové hry • 85 %
FSpS:BK4006 Filozofie • 74 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 74 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 59 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 56 %
FSpS:B4621A Specializace trenérství 1 - Fotbal • 23 %
FSpS:B4628A Specializace trenérství 1 - Lední hokej • 21 %
2. semestr
FSpS:BK4007 Základní a rytmická gymnastika • 96 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 96 %
FSpS:BK4053 Úvod do kondičního tréninku • 88 %
FSpS:BK4052 Technika cvičení • 79 %
FSpS:BK4003 English • 71 %
FSpS:BK4050 Pohybové hry • 71 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 71 %
FSpS:BK4010 Volejbal • 67 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 67 %
FSpS:BK4009 Plavání 1 • 63 %
FSpS:BK4015 Basketbal • 63 %
FSpS:B4016 Turistika a sporty v přírodě • 63 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 54 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 50 %
FSpS:B4626B Specializace trenérství 2 - Volejbal • 21 %
FSpS:B4613B Specializace trenérství 2 - Atletika • 17 %
FSpS:B4621B Specializace trenérství 2 - Fotbal • 17 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 13 %
FSpS:B4618B Specializace trenérství 2 - Box • 13 %
FSpS:B4624B Specializace trenérství 2 - Plavání • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 85 %
FSpS:BK4001 Metodologie • 80 %
FSpS:BK4018 Antropomotorika a biomechanika • 80 %
FSpS:BK4029 Didaktika • 80 %
FSpS:BK4032 Teorie sportovního tréninku • 80 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 80 %
FSpS:B4630 Trenérsko-metodická praxe 1 • 75 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 60 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 60 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 45 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 30 %
FSpS:BK4055 Výživa a regenerace ve sportu • 30 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 30 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 25 %
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 25 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 25 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 25 %
FSpS:B4640 Trenérsko-metodická praxe 2 • 25 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 15 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 15 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 15 %
FSpS:BK4052 Technika cvičení • 15 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 15 %
4. semestr
FSpS:BK4023 Příprava k praxi • 86 %
FSpS:BK4026 Atletika 2 • 86 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 86 %
FSpS:BK4025 Pohyb a zdraví • 79 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 79 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 71 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 71 %
FSpS:BK4055 Výživa a regenerace ve sportu • 71 %
FSpS:B4640 Trenérsko-metodická praxe 2 • 71 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 64 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 50 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 50 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 29 %
FSpS:BK4051 Fyziologie zátěže • 29 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 29 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 29 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 21 %
FSpS:BK4003 English • 14 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 14 %
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 14 %
FSpS:BK4056 Právo ve sportu • 14 %
FSpS:BK4651 Psychologie sportu a koučování • 14 %
FSpS:BK4652 Sportovní traumatologie • 14 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 14 %
FSpS:B4016S Sporty v přírodě • 14 %
FSpS:B4016V Vodní turistika • 14 %
FSpS:B4030 Praxe • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:BK4031 Zdravotní tělesná výchova • 100 %
FSpS:BK4056 Právo ve sportu • 100 %
FSpS:BK4651 Psychologie sportu a koučování • 100 %
FSpS:BK4652 Sportovní traumatologie • 100 %
FSpS:B4030 Praxe • 100 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 89 %
FSpS:BK4021 Bruslení • 56 %
FSpS:B4011S Sjezdové lyžování • 44 %
FSpS:BK4017 Psychologie • 33 %
FSpS:B4613C Specializace trenérství 3 - Atletika • 33 %
FSpS:BK4003 English • 22 %
FSpS:BK4027 Průpravné úpoly • 22 %
FSpS:BK4028 Fotbal • 22 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 22 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 22 %
FSpS:B4011B Běžecké lyžování • 22 %
FSpS:BK4014 Plavání 2 • 11 %
FSpS:BK4019 Sportovní gymnastika • 11 %
FSpS:BK4020 Atletika 1 • 11 %
FSpS:BK4022 Kultura projevu a akademické psaní • 11 %
FSpS:BK4033 Sociologie • 11 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 11 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 11 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 11 %
FSpS:BK4054 Klasická masáž • 11 %
FSpS:BK4057 Teorie sportovního tréninku 2 • 11 %
FSpS:BK4058 Netradiční hry • 11 %
FSpS:BK4059 Sportovní diagnostika • 11 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 11 %
FSpS:B4617C Specializace trenérství 3 - Biatlon • 11 %
FSpS:B4621C Specializace trenérství 3 - Fotbal • 11 %
FSpS:B4622C Specializace trenérství 3 - Krasobruslení • 11 %
FSpS:B4626C Specializace trenérství 3 - Volejbal • 11 %
6. semestr
FSpS:BK4033 Sociologie • 100 %
FSpS:BK4034 Florbal a softbal • 100 %
FSpS:BK4035 Dějiny sportu • 100 %
FSpS:BK4036 Selected Topics in Sport Science • 100 %
FSpS:BK4038 První pomoc • 100 %
FSpS:BK4057 Teorie sportovního tréninku 2 • 100 %
FSpS:BK4058 Netradiční hry • 100 %
FSpS:BK4059 Sportovní diagnostika • 100 %
FSpS:B4004 Bakalářská práce 2 • 100 %
FSpS:BK4055 Výživa a regenerace ve sportu • 50 %
FSpS:B4002 Bakalářská práce 1 • 50 %

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FSpS:NK4723 Didaktika sebeobrany • 100 %
FSpS:NK4725 Didaktická technika v sebeobraně • 100 %
FSpS:NK4726 Psychologie pro bezpečnostní složky • 100 %
FSpS:NK4740 Kriminologie • 100 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 100 %
FSpS:NK4744 Projekty profesní sebeobrany • 100 %
FSpS:N4732 Odborná praxe 1 • 100 %
FSpS:N4741 Odborná praxe 2 • 100 %

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NK4712 Osobní sebeobrana • 98 %
FSpS:NK4713 Teorie a didaktika úpolových sportů 1 • 98 %
FSpS:NK4717 Průpravná cvičení v sebeobraně • 98 %
FSpS:NK4710 Speciální pedagogika • 96 %
FSpS:NK4711 Teorie sebeobrany • 96 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 96 %
FSpS:NK4716 Biomechanika pro bezpečnostní složky • 96 %
FSpS:NK4715 Fyziologie pro bezpečnostní složky • 94 %
2. semestr
FSpS:NK4723 Didaktika sebeobrany • 100 %
FSpS:NK4725 Didaktická technika v sebeobraně • 100 %
FSpS:NK4720 Teorie a didaktika úpolových sportů 2 • 96 %
FSpS:NK4721 Technické prostředky v sebeobraně • 96 %
FSpS:NK4724 Androdidaktika • 96 %
FSpS:NK4727 Sebeobrana specifických skupin • 96 %
FSpS:NK4726 Psychologie pro bezpečnostní složky • 93 %
FSpS:NK4722 Teorie a didaktika horolezectví • 63 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 37 %
FSpS:NK4717 Průpravná cvičení v sebeobraně • 37 %
FSpS:NK4712 Osobní sebeobrana • 22 %
FSpS:NK4713 Teorie a didaktika úpolových sportů 1 • 22 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NK4730 Tělesná příprava v bezpečnostních složkách • 89 %
FSpS:NK4733 Modelové situace v sebeobraně • 89 %
FSpS:NK4734 Ochrana osob • 89 %
FSpS:NK4735 Donucovací prostředky • 89 %
FSpS:N4732 Odborná praxe 1 • 89 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 86 %
FSpS:NK4731 Teorie a didaktika plávání • 82 %
FSpS:NK4001 Metodologie • 68 %
FSpS:NK4722 Teorie a didaktika horolezectví • 29 %
FSpS:N4003 English • 29 %
FSpS:NK4712 Osobní sebeobrana • 14 %
FSpS:NK4713 Teorie a didaktika úpolových sportů 1 • 11 %
4. semestr
FSpS:NK4740 Kriminologie • 89 %
FSpS:NK4742 Management a marketing pro bezpečnostní složky • 89 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 89 %
FSpS:NK4744 Projekty profesní sebeobrany • 89 %
FSpS:N4741 Odborná praxe 2 • 89 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 78 %
FSpS:N4732 Odborná praxe 1 • 63 %
FSpS:N4003 English • 41 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 26 %
FSpS:NK4712 Osobní sebeobrana • 15 %
FSpS:V2045 Informační výchova • 15 %
FSpS:V2006 Doplňky stravy ve sportu • 11 %
FSpS:V2031 Žonglování • 11 %

Kondiční trenér (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FSpS:NK2508 Komunikační dovednosti a práce s klientem • 100 %
FSpS:NK2526 Právo a administrativa • 100 %
FSpS:NK4055 Kondiční trénink 2 • 100 %
FSpS:NK4056 Věda a sport • 100 %
FSpS:NK4320 Výživa ve sportu a doping • 100 %
FSpS:NK4342 Specifické formy tréninku • 100 %
FSpS:NK4343 Kondiční trénink specifických skupin • 100 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 100 %
FSpS:N4340 Trenérsko-metodická praxe 2 • 100 %

Kondiční trénink (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NK4312 Specifická silová cvičení • 98 %
FSpS:NK4053 Zátěžová diagnostika • 96 %
FSpS:NK4050 Kondiční trénink 1 • 94 %
FSpS:NK4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi • 94 %
FSpS:NK4311 Biomechanika ve sportu • 94 %
FSpS:NK4310 Sálové lekce • 92 %
FSpS:NK4052 Aplikovaná kineziologie • 90 %
FSpS:N4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách • 88 %
2. semestr
FSpS:NK4055 Kondiční trénink 2 • 100 %
FSpS:NK4056 Věda a sport • 100 %
FSpS:NK4320 Výživa ve sportu a doping • 100 %
FSpS:NK4321 Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností • 100 %
FSpS:NK4323 Kondiční příprava ve vodních sportech • 100 %
FSpS:NK4322 Specifická cvičení vytrvalostního charakteru • 96 %
FSpS:N4003 English • 96 %
FSpS:NK4001 Metodologie • 91 %
FSpS:NK4312 Specifická silová cvičení • 48 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 80 %
FSpS:NK4057 Sociálni psychologie ve sportu • 77 %
FSpS:NK4058 Výživové poradenství • 77 %
FSpS:NK4331 Kondiční připrava v bezpečnostních složkách • 77 %
FSpS:NK4330 Regenerace a rehabilitace ve sportovní praxi • 73 %
FSpS:NK4333 Pohybová aktivita seniorů • 73 %
FSpS:N4332 Trenérsko-metodická praxe 1 • 73 %
FSpS:N4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách • 23 %
4. semestr
FSpS:NK4041 Etika a společenská odpovědnost • 97 %
FSpS:NK4059 Podnikání ve sportu • 97 %
FSpS:NK4342 Specifické formy tréninku • 97 %
FSpS:NK4343 Kondiční trénink specifických skupin • 94 %
FSpS:N4340 Trenérsko-metodická praxe 2 • 94 %
FSpS:NK4060 Alternative trends in regeneration • 91 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 86 %

Management sportu (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FSpS:NK4041 Etika a společenská odpovědnost • 100 %
FSpS:NK4240 Vybrané kapitoly z olympismu • 100 %
FSpS:NK4242 Management ve sportu hendikepovaných • 100 %
FSpS:NK4243 Propagace a média • 100 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 100 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 100 %
ESF:MKV_EKSP Ekonomika sportu • 100 %

Management sportu (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:N4003 English • 98 %
FSpS:NK4210 Psychologie sportu a koučování • 93 %
FSpS:N4212 Odborná praxe 1 • 93 %
ESF:MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 91 %
FSpS:BK4056 Právo ve sportu • 89 %
FSpS:NK4001 Metodologie • 89 %
ESF:BKV_VEF1 Veřejné finance 1 • 80 %
FSpS:V2044 Příprava na zkoušku z anglického jazyka I. • 13 %
2. semestr
FSpS:NK4220 Projektový management ve sportu • 100 %
FSpS:BK4055 Výživa a regenerace ve sportu • 96 %
FSpS:NK4215 Management a marketing sportovních akcí a klubů • 96 %
FSpS:N4222 Teambulding kurz • 96 %
ESF:MKV_EKSP Ekonomika sportu • 96 %
FSpS:N4221 Odborná praxe 2 • 93 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NK4223 Teambuilding • 96 %
FSpS:NK4230 Evropská unie, mezinárodní organizace a sport • 96 %
FSpS:NK4233 Společenské aspekty ve sportu • 96 %
FSpS:NK4234 Problematika profesionálních sportovních klubů • 96 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 96 %
FSpS:NK4232 Zásady organizace outdoorových aktivit • 93 %
FSpS:NK4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 89 %
4. semestr
FSpS:NK4242 Management ve sportu hendikepovaných • 100 %
FSpS:NK4041 Etika a společenská odpovědnost • 96 %
FSpS:NK4240 Vybrané kapitoly z olympismu • 96 %
FSpS:NK4243 Propagace a média • 96 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 93 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 89 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 18 %
ESF:MKV_EKSP Ekonomika sportu • 14 %

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FSpS:NK4053 Zátěžová diagnostika • 100 %
FSpS:NK4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 100 %
FSpS:NK4133 Integrativní speciální pedagogika • 100 %
FSpS:NK4136 Pedagogika sportu • 100 %
FSpS:NK4210 Psychologie sportu a koučování • 100 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 100 %
FSpS:N4130 Pedagogická praxe 2 • 100 %
4. semestr
FSpS:NK4041 Etika a společenská odpovědnost • 67 %
FSpS:NK4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 67 %
FSpS:NK4122 Osobnostně sociální rozvoj • 67 %
FSpS:NK4124 Didaktika atletiky • 67 %
FSpS:NK4140 Školní management a poradenství • 67 %
FSpS:NK4145 Didaktika aplikované tělesné výchovy • 67 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 67 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 67 %
FSpS:BK4013 Fyziologie • 33 %
FSpS:BK4037 Gymnastická příprava • 33 %
FSpS:E018 Fitness • 33 %
FSpS:NK4001 Metodologie • 33 %
FSpS:NK4053 Zátěžová diagnostika • 33 %
FSpS:NK4115 Didaktika tělesné výchovy • 33 %
FSpS:NK4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení • 33 %
FSpS:NK4210 Psychologie sportu a koučování • 33 %
FSpS:NK4232 Zásady organizace outdoorových aktivit • 33 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 33 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 33 %
FSpS:N4131 Pedagogická praxe 3 • 33 %
FSpS:N4135 Snowboarding • 33 %

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSpS:NK4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 92 %
FSpS:NK4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 90 %
FSpS:NK4117 Didaktika plaveckých sportů • 81 %
FSpS:NK4118 Filozofie sportu • 81 %
FSpS:NK4111 Úvod do pedagogické praxe • 79 %
FSpS:NK4112 Školní pedagogika • 79 %
FSpS:NK4113 Psychologie pro učitele • 79 %
FSpS:NK4115 Didaktika tělesné výchovy • 79 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 65 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 60 %
FSpS:NK4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 19 %
FSpS:NK4122 Osobnostně sociální rozvoj • 17 %
FSpS:NK4001 Metodologie • 15 %
FSpS:NK4123 Didaktika gymnastiky • 15 %
FSpS:NK4124 Didaktika atletiky • 15 %
FSpS:NK4121 Reflexe praxe 1 • 13 %
FSpS:NK4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení • 13 %
FSpS:NK4232 Zásady organizace outdoorových aktivit • 13 %
FSpS:N4120 Pedagogická praxe 1 • 13 %
2. semestr
FSpS:NK4121 Reflexe praxe 1 • 94 %
FSpS:NK4124 Didaktika atletiky • 94 %
FSpS:N4120 Pedagogická praxe 1 • 94 %
FSpS:NK4001 Metodologie • 89 %
FSpS:NK4005 Výzkumné trendy v kinantropologii • 89 %
FSpS:NK4122 Osobnostně sociální rozvoj • 89 %
FSpS:NK4123 Didaktika gymnastiky • 89 %
FSpS:NK4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení • 83 %
FSpS:NK4423 Pohybové regenerační techniky • 78 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 56 %
FSpS:NK4128 Výživa ve sportu a doping • 33 %
FSpS:NK4041 Etika a společenská odpovědnost • 22 %
FSpS:NK4117 Didaktika plaveckých sportů • 17 %
FSpS:NK4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 17 %
FSpS:NK4320 Výživa ve sportu a doping • 17 %
FSpS:NK4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:NK4133 Integrativní speciální pedagogika • 79 %
FSpS:NK4136 Pedagogika sportu • 75 %
FSpS:NK4138 Didaktika úpolů • 75 %
FSpS:N4003 English • 75 %
FSpS:N4130 Pedagogická praxe 2 • 71 %
FSpS:N4131 Pedagogická praxe 3 • 71 %
FSpS:N4135 Snowboarding • 71 %
FSpS:NK4210 Psychologie sportu a koučování • 68 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 68 %
FSpS:N4132 Reflexe praxe 2 • 68 %
FSpS:N4114S Sjezdové lyžování • 43 %
FSpS:N4114B Běžecké lyžování • 32 %
FSpS:NK4223 Teambuilding • 21 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 18 %
FSpS:NK4053 Zátěžová diagnostika • 14 %
FSpS:NK4232 Zásady organizace outdoorových aktivit • 14 %
FSpS:NK4052 Aplikovaná kineziologie • 11 %
FSpS:NK4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu • 11 %
FSpS:NK4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 11 %
FSpS:NK4140 Školní management a poradenství • 11 %
FSpS:NK4141 Psychomotorika • 11 %
FSpS:NK4144 Sociologie sportu • 11 %
FSpS:NK4145 Didaktika aplikované tělesné výchovy • 11 %
FSpS:NK4423 Pohybové regenerační techniky • 11 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 11 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 11 %
4. semestr
FSpS:NK4140 Školní management a poradenství • 96 %
FSpS:NK4144 Sociologie sportu • 96 %
FSpS:NK4145 Didaktika aplikované tělesné výchovy • 96 %
FSpS:NK4141 Psychomotorika • 92 %
FSpS:N4004 Magisterská práce 2 • 84 %
FSpS:NK4423 Pohybové regenerační techniky • 44 %
FSpS:NK4743 Integrovaný záchranný systém • 40 %
FSpS:N4002 Magisterská práce 1 • 40 %
FSpS:NK4041 Etika a společenská odpovědnost • 32 %
FSpS:NK4714 Horolezectví • 20 %
FSpS:NK4320 Výživa ve sportu a doping • 16 %
FSpS:NK4119 Didaktika florbalu a netradičních her • 12 %

Kinantropologie (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
FSpS:DC4001 Kinantropologie • 67 %
FSpS:DC4003 Metodologie kvalitativního výzkumu • 67 %
FSpS:D4101 Příprava disertační práce 1 • 67 %
FSpS:DC4908 Psychologie sportu • 33 %
CST:IGA_CJV_PS Project Skills in English • 33 %
2. semestr
FSpS:DC4002 Metodologie kvantitativního výzkumu • 67 %
FSpS:D4102 Příprava disertační práce 2 • 67 %
FSpS:DC4004 Aplikovaná matematická statistika • 33 %
FSpS:DC4901 Antropomotorika a sportovní antropologie • 33 %
FSpS:DC4910 Experiment v biomechanice • 33 %
FSpS:DC4911 Sociologie sportu • 33 %
FSpS:DC4913 Sportovní diagnostika • 33 %
FSpS:DC4915 Filozofie sportu • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSpS:DC4002 Metodologie kvantitativního výzkumu • 50 %
FSpS:DC4905 Informatika a vědecké databáze • 25 %
FSpS:DC4907 Sportovní trénink • 25 %
FSpS:DC4910 Experiment v biomechanice • 25 %
FSpS:D4102 Příprava disertační práce 2 • 25 %
FSpS:D4103 Příprava disertační práce 3 • 25 %
FSpS:D4301 English 1 • 25 %
FSpS:D4302 English 2 • 25 %
4. semestr
FSpS:D4103 Příprava disertační práce 3 • 50 %
FSpS:DC4004 Aplikovaná matematická statistika • 25 %
FSpS:DC4907 Sportovní trénink • 25 %
FSpS:D4005 Academic Writing • 25 %
FSpS:D4102 Příprava disertační práce 2 • 25 %
FSpS:D4104 Příprava disertační práce 4 • 25 %
FSpS:D4301 English 1 • 25 %
FSpS:D4302 English 2 • 25 %
FSpS:D4404 Článek ve Web of Science (spoluautor) • 25 %
FSpS:D4501 Zahraniční stáž • 25 %
3. ročník
5. semestr
FSpS:D4005 Academic Writing • 50 %
FSpS:D4104 Příprava disertační práce 4 • 50 %
FSpS:D4103 Příprava disertační práce 3 • 25 %
FSpS:D4302 English 2 • 25 %
FSpS:D4401 Článek v časopise s impakt faktorem (hlavní autor) • 25 %
FSpS:D4501 Zahraniční stáž • 25 %
FSpS:D4503 Jiná forma mezinárodní spolupráce • 25 %
6. semestr
FSpS:D4105 Příprava disertační práce 5 • 100 %
FSpS:D4201 Spolupráce při výuce • 100 %
FSpS:D4005 Academic Writing • 50 %
FSpS:D4304 Přednáška na konferenci cizojazyčná • 50 %
FSpS:D4405 Recenzovaný článek (hlavní autor) • 50 %
FSpS:D4406 Recenzovaný článek (spoluautor) • 50 %
FSpS:D4407 Přednáška na konferenci • 50 %

Údaje byly předpočítány: 28. 1. 2023 11:35