Jak byly údaje získány.

Ekonomie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
6. semestr
ESF:BPV_ZAPO Základy politologie • 100 %

Ekonomie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 80 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 80 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 80 %
FF:DISQ002 Světová moderna a avantgarda • 20 %
FF:DISQ019 Proměny tanečního projevu • 20 %
FF:DISQ020 Kritická praxe • 20 %
FF:SUS_149 Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? • 20 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 20 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 20 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
ESF:BPJ_JI3S Jazyk I/3 Španělština • 20 %
4. semestr
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 80 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 60 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 60 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 40 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 20 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 20 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 20 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 20 %
ESF:BPJ_JI4S Jazyk I/4 Španělština • 20 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 20 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 20 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 20 %
2. ročník
5. semestr
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 100 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 86 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 71 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 57 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 43 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 29 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 14 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 14 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 14 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 14 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 14 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 14 %
6. semestr
ESF:BPE_CARA Časové řady • 88 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 63 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 38 %
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 38 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 25 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 25 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 13 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 13 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 13 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 13 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 13 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 13 %

Ekonomie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 100 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 100 %
4. semestr
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 100 %
2. ročník
5. semestr
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 50 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 50 %
FF:JPNN20 Japonština pro neoborové studenty II • 50 %
FF:JPNN21 Japonské písmo pro neoborové studenty II • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 50 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 50 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 50 %
ESF:BPF_AFIC Finance (for Czech studies) • 50 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %

Ekonomie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
FF:BAX401 Maďarština I. • 33 %
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 33 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 33 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 33 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 33 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 33 %

Ekonomie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 97 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 93 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 91 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 84 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 78 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 46 %
2. semestr
ESF:BPM_MATE Matematika • 89 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 86 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 80 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 76 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 51 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 26 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 24 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 94 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 94 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 89 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 83 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 80 %
ESF:BPH_MAN1 Management 1 • 26 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 22 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 17 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 13 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 13 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 13 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 11 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 11 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 11 %
4. semestr
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 96 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 92 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 81 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 77 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 31 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 17 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 15 %

Ekonomie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 91 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 86 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 68 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 68 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 45 %
PřF:M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty • 23 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 14 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 91 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 45 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 18 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 18 %
ESF:BPJ_JI2N Jazyk I/2 - Němčina • 18 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 18 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 80 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 80 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 60 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 20 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 20 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:VIETX1 Základy vietnamštiny 1 • 20 %
FSS:POLB1099 Pracovní stáž • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 20 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 20 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 20 %
4. semestr
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 40 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 40 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 20 %
FF:HIAB05 Dějiny starověku • 20 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 20 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 20 %
FF:VIETX2 Základy vietnamštiny 2 • 20 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 20 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 20 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 20 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 20 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 20 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 20 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 20 %
ESF:MPF_USPC Účetní systémy na PC • 20 %
ESF:MPJ_PJPFD Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch • 20 %

Ekonomie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 92 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 64 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 53 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 31 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 25 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 25 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 17 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 11 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 77 %
PřF:MIN202 Numerické výpočty • 31 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 27 %
PřF:M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty • 27 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 27 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 27 %
FF:ARTS008 Argumentace a logika • 12 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 71 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 29 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 29 %
FF:ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší • 14 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 14 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 14 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 14 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 14 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 14 %
FF:KSCB065 Sociální problémy v soudobé Číně • 14 %
FF:RLBCA002 Buddhismus I • 14 %
PřF:M0160 Optimalizace • 14 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 14 %
PřF:M2130 Seminář z matematiky II • 14 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 14 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 14 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 14 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 60 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 40 %
FF:ARTS005 Život v kyberprostoru: návod k přežití • 20 %
FF:ARTS014 Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. • 20 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:PAN301 Andragogika • 20 %
FF:PG51B100 Penitenciární pedagogika • 20 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 20 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 20 %
FSpS:P952 Tělesná výchova - Žonglování • 20 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 20 %

Finance (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
ESF:BPF_FIMA Finanční matematika • 100 %
ESF:BPF_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 50 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 50 %

Finance (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 99 %
ESF:BPF_CZAF Cvičení ze základů financí • 98 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 98 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 97 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 96 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 88 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 41 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
2. semestr
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 98 %
ESF:BPP_OPR1 Obchodní právo 1 • 97 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 95 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 94 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 91 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 23 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 12 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BPF_FIMA Finanční matematika • 94 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 88 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 25 %
4. semestr
ESF:BPF_TEBP Teze bakalářské práce • 98 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 94 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 92 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 89 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 88 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 88 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 72 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 11 %

Finance a právo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
PrF:BEV501ZK Evropské mezinárodní právo soukromé • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %

Finance a právo (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PrF:BEP101ZK Právní nauka I • 100 %
PrF:BEP302ZK Veřejná správa v ČR a v Evropě • 100 %
PrF:BVV01K Veřejné finance a fiskální právo • 100 %
PrF:BVV09ZK Finanční správa • 100 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 100 %
PrF:BEP301ZK Evropské právo • 99 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 99 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 93 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 73 %
2. semestr
ESF:BPM_MATE Matematika • 98 %
PrF:BVV08K Finanční právo • 97 %
PrF:BEP401ZK Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu • 95 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 95 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 85 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 78 %
PrF:BEV802K Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v EU • 29 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 20 %
PrF:BEP601ZK Financování územních samospráv • 15 %
PrF:BVV11K Evropské finanční právo • 15 %
2. ročník
3. semestr
PrF:BEV501ZK Evropské mezinárodní právo soukromé • 100 %
PrF:BVV12ZK Základy obchodního práva • 100 %
PrF:MV913K Měnové a devizové právo • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 97 %
ESF:BPF_TFSC Transformation of the Financial System • 81 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 81 %
ESF:BPF_FIMA Finanční matematika • 47 %
PrF:MV932K Právo kapitálového trhu • 25 %
ESF:BPP_PRMO Právo mezinárodního obchodu • 16 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 13 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %
4. semestr
PrF:BEV801ZK Právo mezinárodního obchodu • 100 %
PrF:BEP601ZK Financování územních samospráv • 97 %
PrF:BEV403ZK Trestní právo v evropském prostředí • 97 %
PrF:BVV02ZK Finanční právo procesní • 97 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 97 %
ESF:BPF_TEBP Teze bakalářské práce • 97 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 91 %
PrF:BEV802K Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v EU • 84 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 84 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 81 %
PrF:BVV11K Evropské finanční právo • 47 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 16 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FF:JAP140 History and Politics of Modern East Asia • 100 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 100 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 100 %
3. semestr
ESF:MPH_PRRI Projektové řízení • 100 %
2. ročník
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 50 %
6. semestr
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 50 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 50 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 100 %
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 80 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 60 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 50 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 20 %
2. ročník
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 75 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 25 %
FSS:MVZB2040 Politics, International Relations and Popular Culture • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 13 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 13 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 13 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 13 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 13 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 13 %
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 87 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 53 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 33 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 20 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 20 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
3. ročník
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 43 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 21 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 14 %
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 14 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 14 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 14 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 14 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 100 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 100 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %
6. semestr
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 100 %
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 100 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 100 %
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 67 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 67 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 33 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 33 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 33 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 33 %
2. ročník
6. semestr
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 25 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 25 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 25 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 25 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 25 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 25 %
ESF:BPV_EUPP European Union Public Policy • 25 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 25 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 100 %
4. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPH_MAN1 Management 1 • 100 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 88 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 63 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 63 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 50 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 50 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:JSBHR210 Chorvatština pro začátečníky I • 13 %
FF:PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I • 13 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 13 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 13 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 13 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 13 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 13 %
ESF:BPF_AFIC Finance (for Czech studies) • 13 %
ESF:BPJ_JI1F Jazyk I/1 - Francouzština • 13 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 13 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 13 %
ESF:MPJ_JIIAR Jazyk II/A - Ruština • 13 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 13 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 13 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 13 %
ESF:MPJ_PJPFD Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch • 13 %
4. semestr
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 78 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 67 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 22 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 22 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:JSBHR220 Chorvatština pro začátečníky II • 11 %
FF:PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II • 11 %
FF:PJV028 Wybrane zagadnienia kultury polskiej IV • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 11 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 11 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 11 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 11 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 11 %
ESF:BPJ_JI2N Jazyk I/2 - Němčina • 11 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 11 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 11 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 11 %
2. ročník
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 70 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 20 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 20 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 20 %
6. semestr
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 22 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 11 %
FF:DSBCB025 Římské umění • 11 %
FF:KR020 Láska a sex v antickém Řecku • 11 %
FF:RLBCB273 Vývoj křesťanského kultu • 11 %
FF:SUS_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 11 %
FF:VH_15C Collegium musicum - orchestr • 11 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 11 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 11 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 11 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 11 %
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 11 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 11 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 11 %
ESF:BPJ_JI4N Jazyk I/4 - Němčina • 11 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 11 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 11 %

Hospodářská politika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 98 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 98 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 96 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 95 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 88 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 57 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 20 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 98 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 91 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 82 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 76 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 20 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 20 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 16 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 95 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 89 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 89 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 74 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 58 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 32 %
ESF:BPH_MAN1 Management 1 • 21 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 11 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 11 %
ESF:BPJ_JI3N Jazyk I/3 - Němčina • 11 %
ESF:MPM_OMVE Optimalizační metody v ekonomii • 11 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 95 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 95 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 89 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 89 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 68 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 26 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 26 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 11 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 11 %
ESF:BPJ_JI4N Jazyk I/4 - Němčina • 11 %

Hospodářská politika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 63 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 50 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 25 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 13 %
PrF:BV103ZK Základy politického systému ČR • 13 %
FSS:SPRN4473 Vedení týmů a jednotlivců • 13 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 13 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 13 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 13 %
ESF:BPJ_JI1S Jazyk I/1 Španělština • 13 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 13 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 86 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 86 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 43 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 29 %
FF:ROM1BSJ02 Španělština II (pro nešpanělštináře) • 14 %
FF:SUSK_28 Sociologie umění • 14 %
FF:SUS_08 Seminář kritiky a kulturní publicistiky • 14 %
FI:PV242 Inovace a podnikání • 14 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 14 %
PdF:PS_0006 Práce s emocemi • 14 %
PdF:PS_0013 Mental Illness in Movies • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 14 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 14 %
ESF:BPJ_JI2S Jazyk I/2 Španělština • 14 %
ESF:BPV_SEAP Sport economics and policy • 14 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 14 %
ESF:MKJ_JAZA Pomocný kurz angličtiny • 14 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 67 %
FF:ROM1BSJ03 Španělština III (pro nešpanělštináře) • 33 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 33 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 33 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 33 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 33 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 33 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 33 %
4. semestr
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 67 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 67 %
FF:ROM1BSJ04 Španělština IV (pro nešpanělštináře) • 33 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 33 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 33 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 33 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 33 %

Hospodářská politika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 75 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 80 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 86 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 86 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 71 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 29 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 14 %
FSS:ZURB1232 Český jazyk pro slovenské studenty • 14 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 14 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 14 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 14 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 14 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 57 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 57 %
FF:ARTS008 Argumentace a logika • 14 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 14 %
FF:VKOR4 Úvod do koreanistiky • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 14 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 14 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 14 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 33 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 33 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 33 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 33 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 33 %
4. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BPH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %

Podniková ekonomika a management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 99 %
ESF:BPH_ZAFI Základy filozofie • 98 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 97 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 97 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 96 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 94 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 89 %
2. semestr
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 97 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 94 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 89 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 86 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 37 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 24 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 18 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 15 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 99 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 98 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 97 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 95 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 95 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 89 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 12 %
4. semestr
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 98 %
ESF:BPH_TEBP Teze bakalářské práce • 98 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 94 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 87 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 84 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 68 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 18 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 18 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 18 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 11 %

Podniková informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPH_USPI Úvod do studia podnikové informatiky • 97 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 94 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 92 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 90 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 85 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 84 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 84 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 77 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 65 %
2. semestr
ESF:BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1 • 91 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 84 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 84 %
FI:PB152 Operační systémy • 81 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 79 %
FI:IB110 Základy informatiky • 42 %
FI:PB162 Programování v jazyce Java • 42 %
FI:PV004 UNIX • 33 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 19 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPH_PINF Podniková informatika • 100 %
ESF:BPH_PIS2 Podnikové informační systémy 2 • 100 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 94 %
FI:PB150 Architektury výpočetních systémů • 82 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 76 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 53 %
FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů • 47 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 41 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 24 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 18 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 12 %
4. semestr
ESF:BPH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
FI:PV165 Procesní řízení • 88 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 88 %
FI:PV004 UNIX • 81 %
FI:PB162 Programování v jazyce Java • 56 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 56 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 44 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity distančně • 38 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 38 %
FI:IB110 Základy informatiky • 19 %
FI:PA179 Project Management • 19 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 19 %
FI:PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET • 19 %
ESF:BPH_PRRI Základy projektového řízení • 13 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
ESF:BPR_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 99 %
ESF:BPR_CERU Cestovní ruch • 99 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 98 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 90 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 88 %
2. semestr
ESF:BPR_GECR Geografie cestovního ruchu • 97 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 96 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 95 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 95 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 87 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 86 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 80 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 16 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 97 %
ESF:BPR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 97 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 94 %
ESF:BPR_PMUR Plánování a management v územním rozvoji • 94 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 94 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 85 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 79 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 21 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 15 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 12 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 12 %
4. semestr
ESF:BPR_MGCR Management destinace cestovního ruchu • 94 %
ESF:BPR_ONPZ Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů • 94 %
ESF:BPR_TEBP Teze bakalářské práce • 94 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 79 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 65 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 44 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 32 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 21 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 21 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 18 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 15 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 15 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 15 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 77 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 62 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 54 %
ESF:BKH_ZMAN Základy managementu • 38 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 38 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 15 %
ESF:BPJ_JI3F Jazyk I/3 - Francouzština • 15 %
4. semestr
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 85 %
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 85 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 77 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 69 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 38 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 31 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 31 %
ESF:BPJ_JI4F Jazyk I/4 - Francouzština • 15 %
2. ročník
5. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 83 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 78 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 28 %
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 22 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 11 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 11 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 11 %
6. semestr
PdF:FJ_SZZ Francouzský jazyk - státní závěrečná zkouška • 71 %
ESF:BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 71 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 29 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 24 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 18 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 18 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 18 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 12 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 12 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 100 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 100 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 100 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
4. semestr
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
2. ročník
5. semestr
PrF:BEP302ZK Veřejná správa v ČR a v Evropě • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
6. semestr
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
6. semestr
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 100 %
3. semestr
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 83 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 83 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
FF:CJBA37 Slovenština • 17 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:KJ1A011 Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 • 17 %
FF:SJ1B002 Expresión oral I • 17 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 17 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 17 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 17 %
2. ročník
4. semestr
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 83 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 67 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 50 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 50 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 17 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 17 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 17 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 17 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 17 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 17 %
5. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 78 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 33 %
FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost • 11 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 11 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 11 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 11 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 11 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 11 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 11 %
3. ročník
6. semestr
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 50 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 25 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 13 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 13 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:ROM1A002 Úvod do studia literatury • 13 %
FSpS:P903 Physical Education - Volleyball • 13 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 13 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 13 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 13 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 13 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 13 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 13 %
ESF:BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 13 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 13 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 13 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 13 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 13 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
4. semestr
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
2. ročník
5. semestr
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 50 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 50 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %
6. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 50 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 100 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 98 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 95 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 93 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 82 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 25 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 12 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 12 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 12 %
ESF:BPV_ZAPO Základy politologie • 12 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 90 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 86 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 81 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 31 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 12 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 12 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 96 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 92 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 75 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 29 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 21 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 21 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 17 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 17 %
ESF:MPP_PRNO Právo neziskových organizací • 13 %
4. semestr
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 96 %
ESF:BPV_URVS Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru • 96 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 96 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 88 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 88 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 71 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 25 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 21 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 13 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 13 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 13 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 100 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 83 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 83 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 17 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 17 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 17 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 17 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 80 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 60 %
FF:CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí • 40 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 40 %
CST:CJV_F_CRIS Les crises économiques du capitalisme • 40 %
FF:IJ1B006 Italské reálie a zeměpis • 20 %
FF:JAP402 Japonsko očima Haruki Murakamiho • 20 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 20 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 20 %
ESF:BPJ_JI2F Jazyk I/2 - Francouzština • 20 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 20 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 75 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 50 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 25 %
FF:IJ1B007 Seminario del lettorato di lingua italiana (A) • 25 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 25 %
PdF:IVP018 The Art of Advanced Public Speaking • 25 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 25 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 25 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 25 %
4. semestr
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 25 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 25 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 25 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 25 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 25 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 92 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 92 %
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 92 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 63 %
2. semestr
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 57 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 40 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 34 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 31 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 31 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 26 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny • 14 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy • 94 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 17 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 11 %
4. semestr
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 44 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 33 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 17 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 17 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 11 %

Business Management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 52 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 46 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 46 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 44 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 44 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 40 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 40 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 40 %
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 32 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 32 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 30 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 26 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 24 %
ESF:MPH_CSMR Business research • 22 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 14 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 12 %
2. semestr
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 76 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 72 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 72 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 72 %
ESF:MPH_CSMR Business research • 72 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 66 %
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 59 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 48 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 28 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 24 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 24 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 24 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 21 %
ESF:MPH_ADTH Diploma thesis assignment • 21 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 14 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 89 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 43 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 39 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 39 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 32 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 25 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %
ESF:MPH_BUPM Business Process Management • 21 %
ESF:MPH_CSMR Business research • 18 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 18 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 11 %
4. semestr
ESF:MPH_ADS2 Diploma seminar 2 • 100 %
ESF:MPH_ADTH Diploma thesis assignment • 89 %
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 16 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 11 %
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 11 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 11 %

Cestovní ruch (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 66 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 66 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 66 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 64 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 41 %
ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 36 %
ESF:MPR_MVCR Metody výzkumu cestovního ruchu • 27 %
ESF:MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 27 %
ESF:MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 25 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 25 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 25 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 20 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 14 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 14 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
2. semestr
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 82 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 68 %
ESF:MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 65 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 62 %
ESF:MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 59 %
ESF:MPR_ROVE Rozvoj venkova • 41 %
ESF:MPR_RAMM Regionální a městský marketing • 32 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 29 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 26 %
ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 26 %
ESF:MPR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 26 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 15 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 12 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 12 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 72 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 44 %
ESF:MPR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 44 %
ESF:MPR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 44 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 28 %
ESF:MPR_ROVE Rozvoj venkova • 28 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 22 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 22 %
ESF:MPR_PCER Politiky cestovního ruchu • 22 %
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 22 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 17 %
ESF:BPR_AENE Environmental Economy and Sustainable Development • 17 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 17 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 17 %
ESF:MPR_RAMM Regionální a městský marketing • 17 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 17 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 11 %
PrF:BM404ZK Finance územní samosprávy • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
ESF:MKR_RAMM Regionální a městský marketing • 11 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 11 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
CST:CJV_R_ECON Obchodní ruština on-line • 11 %
4. semestr
ESF:MPR_DIS2 Diplomový seminář 2 • 75 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 38 %
ESF:MPR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 25 %
ESF:MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 25 %
ESF:MPR_RAMM Regionální a městský marketing • 25 %
ESF:MPR_ROVE Rozvoj venkova • 25 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FF:ROM1BSJ04 Španělština IV (pro nešpanělštináře) • 13 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 13 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 13 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 13 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 13 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 13 %
ESF:MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 13 %

Economics (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 100 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 100 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 100 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 100 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 100 %

Ekonomie (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 50 %
FSS:BSS469 Kybernetická bezpečnost • 50 %
PřF:BI8678 Aplikovaná analýza přežití • 50 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 50 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 50 %
PřF:M9121 Časové řady I • 50 %
FI:PV080 Information security and cryptography • 50 %
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 50 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 50 %

Ekonomie (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 74 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 58 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 58 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 53 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 37 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 32 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 26 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 21 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 21 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 16 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 11 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 11 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 11 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 11 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 11 %
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 80 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 80 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 80 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 60 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 50 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 40 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 30 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 20 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 20 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 67 %
FF:JAP128 Japonština III • 33 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 33 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 33 %
FSS:POLN4004 Koncepty v moderní politické filosofii • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
ESF:BPE_INEC Introduction to Econometrics • 33 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 33 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 33 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 33 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 33 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 33 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 33 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 33 %
ESF:MPH_DMSM Digital marketing and social media analysis • 33 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 33 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 33 %
ESF:MPH_ZNMG Znalostní management • 33 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 33 %
4. semestr
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 100 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 100 %

Ekonomie (navazující prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 50 %
PřF:M5170 Matematické programování • 25 %
PřF:M7222 Zobecněné lineární modely • 25 %
PřF:M7986 Statistická inference I • 25 %
ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza • 25 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 25 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 25 %
2. semestr
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:MF002 Stochastická analýza • 50 %
PřF:M6444 Stochastické modely markovského typu • 50 %
PřF:M8986 Statistická inference II • 50 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 50 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 50 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_INEC Introduction to Econometrics • 50 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 50 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 50 %
4. semestr
PřF:M9211 Bayesovské metody • 50 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 50 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 50 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 50 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 50 %

Ekonomie (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_INEC Introduction to Econometrics • 100 %
ESF:BPE_MIC1 Microeconomics 1 • 100 %
ESF:MPE_IEEK International economics • 100 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 100 %
ESF:MPV_APF2 Public Finance 2 • 100 %
3. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 100 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPE_AMEM Applied Macroeconomic Modelling • 100 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 100 %
ESF:MPE_ECTR Economics of Transition • 100 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 100 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 100 %
ESF:MPE_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 100 %
ESF:MPE_TREN Transport Economics • 100 %

Finance (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPM_MAT2 Matematika 2 • 91 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 90 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 87 %
ESF:MPP_PRFI Právo a finance • 81 %
ESF:MPF_FIFI Firemní finance • 61 %
ESF:MPF_AUDI Auditing • 58 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 55 %
ESF:BPH_MAUC Manažerské účetnictví • 54 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 37 %
ESF:MPF_FIIN Finanční investování • 31 %
ESF:MPF_ACP1 Analýza cenných papírů 1 • 28 %
ESF:MPF_MEFI Mezinárodní finance • 25 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 93 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 85 %
ESF:MPF_FIU3 Finanční účetnictví 3 • 63 %
ESF:MPF_UCFI Účetnictví firem • 61 %
ESF:MPF_PRDA Přímé daně • 59 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 36 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 33 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 29 %
ESF:MPF_ACP2 Analýza cenných papírů 2 • 28 %
ESF:MPF_FIDE Finanční deriváty • 28 %
ESF:MPF_MFIN Mezinárodní finanční instituce • 28 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 76 %
ESF:MPF_UFII Účetnictví finančních institucí • 71 %
ESF:MPF_NEDA Nepřímé daně • 63 %
ESF:MPF_FAAP Finanční analýza a plán • 60 %
ESF:MPF_MUST Mezinárodní účetní standardy • 60 %
ESF:MPF_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy • 27 %
ESF:MPF_PZOZ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích • 19 %
ESF:MPF_STPR Strukturované produkty • 19 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 16 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 14 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %
ESF:MPF_ZAJI Zajištění • 11 %
4. semestr
ESF:MPF_DIS2 Diplomový seminář 2 • 74 %
ESF:MPF_SPSC Speciální seminář C • 61 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 18 %
ESF:MPF_SPSA Speciální seminář A • 18 %
ESF:MPF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 16 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %

Finance (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 64 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 52 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 52 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 44 %
ESF:MPF_AIFI International Finance and Institutions • 44 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 40 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 36 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 36 %
ESF:MPF_APOT Portfolio Theory • 32 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 20 %
ESF:MPF_AACC International Accounting • 16 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 16 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 16 %
ESF:BPF_AFIN Finance (Basics) • 12 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 12 %
ESF:MPF_ATAX Taxation • 12 %
ESF:MPF_STPA Structured Products • 12 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 12 %
2. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 65 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 65 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 65 %
ESF:MPF_APOT Portfolio Theory • 57 %
ESF:MPF_ADTH Diploma thesis assignment • 39 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 39 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 30 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 30 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 30 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 26 %
ESF:MPF_ATAX Taxation • 26 %
ESF:MPF_AACC International Accounting • 22 %
ESF:BPF_AFIM Financial Markets • 17 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 17 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 17 %
ESF:BPF_ARMI Risk Management and Insurance • 13 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 13 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 13 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 13 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPF_ADS1 Diploma seminar 1 • 85 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 65 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 45 %
ESF:MPF_STPA Structured Products • 45 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 35 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 15 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 15 %
ESF:MPF_ATAX Taxation • 15 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 15 %
4. semestr
ESF:MPF_ADS2 Diploma seminar 2 • 100 %
ESF:MPF_ADTH Diploma thesis assignment • 92 %
ESF:MPF_ADS1 Diploma seminar 1 • 23 %

Finance a právo (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PrF:NF101ZK Daňové právo I - obecná část • 98 %
PrF:NF102ZK Právo finančního trhu I • 98 %
PrF:NF103ZK Řízení při dohledu nad finančním trhem • 94 %
ESF:MPF_FIIN Finanční investování • 91 %
ESF:MPF_BAN2 Bankovnictví 2 • 89 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 89 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 33 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 11 %
2. semestr
ESF:MPF_POJ2 Pojišťovnictví 2 • 100 %
PrF:NF201ZK Daňové právo II - zvláštní část • 98 %
PrF:NF202ZK Právo finančního trhu II • 98 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 94 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 94 %
ESF:MPF_EARB Ekonomika a řízení bank • 90 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 88 %
ESF:MPF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven • 86 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 26 %
2. ročník
3. semestr
PrF:NF301ZK Dotační právo • 95 %
ESF:MPF_PZOZ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích • 71 %
ESF:MPF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 67 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 19 %
PrF:BF504ZK Celní správa a nepřímé daně • 14 %
PrF:NF103ZK Řízení při dohledu nad finančním trhem • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 14 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 14 %
4. semestr
ESF:MPF_DIS2 Diplomový seminář 2 • 74 %
ESF:MPF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 26 %
PrF:BV602K Finanční právo trestní • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 11 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 11 %
ESF:MPF_EARB Ekonomika a řízení bank • 11 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 11 %
ESF:MPM_BADM Business Analytics - Data Analysis and Decision Making • 11 %

Finance (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
ESF:MPV_VEVO Veřejná volba • 100 %
3. semestr
ESF:MPF_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 40 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 40 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 40 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 40 %
ESF:MPF_STPA Structured Products • 40 %
FF:CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí • 20 %
FF:MED59 Urban Farming and the Environmental History of Istanbul • 20 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 20 %
PdF:FJ2050 Intenzivní kurz obchodní francouzštiny • 20 %
FSpS:E012 Hiking • 20 %
ESF:BPF_AFIA Financial Accounting • 20 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 20 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 20 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPF_ADS2 Diploma seminar 2 • 100 %
ESF:MPF_ADTH Diploma thesis assignment • 100 %
FF:CJQM01 Český jazyk pro cizince - mírně pokročilí I - gramatika • 14 %
FF:CJQM02 Český jazyk pro cizince - mírně pokročilí I - konverzace • 14 %
FF:CJQM03 Český jazyk pro cizince - mírně pokročilí I - esej • 14 %
FF:CJQM04 Český jazyk pro cizince - mírně pokročilí I - fonetika • 14 %
ESF:BPF_AFIN Finance (Basics) • 14 %
ESF:BPF_MAPF Managing Personal Finances • 14 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 14 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 14 %

Hospodářská politika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 100 %

Hospodářská politika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 78 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 69 %
ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 • 69 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 66 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 59 %
ESF:MPP_SOPR Soutěžní právo • 53 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 31 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 22 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 16 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 13 %
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 80 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 80 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 80 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 76 %
ESF:MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1 • 60 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 32 %
ESF:MPE_IORG Industrial organization • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 16 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 16 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 12 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 12 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 71 %
ESF:MPE_EKTR Ekonomie transformace • 64 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 57 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 50 %
ESF:MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2 • 29 %
ESF:MPE_DAAR Datová analýza v R pro praktické využití • 21 %
ESF:MPE_TIAP Transport Investment Appraisal • 21 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 21 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 14 %
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 14 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 14 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 14 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 14 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 14 %
4. semestr
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 60 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 40 %
ESF:MPE_DAR2 Datová analýza v R pro praktické využití 2 • 20 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 20 %

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 61 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 53 %
FSS:MVZN4201 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy • 44 %
ESF:MPE_EKTR Ekonomie transformace • 36 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 36 %
FSS:HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů • 25 %
FSS:HMV402 Mezinárodní politická ekonomie • 25 %
FSS:MVZN5064 Ekonomika obrany a bezpečnosti • 25 %
ESF:MPP_SOPR Soutěžní právo • 25 %
FSS:HMV422 Mezinárodní obchodní režim • 22 %
FSS:EVSN5035 Monetary integration in the EU • 19 %
FSS:HMV427 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy • 19 %
FSS:MVZN5065 Mezinárodní finanční instituce • 19 %
FSS:HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice • 17 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 17 %
FSS:HMV418 Ekonomika obrany a bezpečnosti • 14 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 14 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 70 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 48 %
FSS:MVZN4202 Dějiny mezinárodních vztahů • 45 %
FSS:MVZN4203 Mezinárodní politická ekonomie • 45 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 45 %
FSS:MVZN5067 Evropa v mezinárodní ekonomice • 36 %
FSS:MVZN5066 Mezinárodní obchodní režim • 30 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 30 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 30 %
FSS:MVZN4201 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy • 27 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 24 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 24 %
FSS:HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů • 21 %
FSS:HMV402 Mezinárodní politická ekonomie • 18 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 15 %
FSS:MVZN5064 Ekonomika obrany a bezpečnosti • 12 %
FSS:MVZN5065 Mezinárodní finanční instituce • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZN4204 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje • 36 %
FSS:MVZN4207 Mezinárodní instituce (HMV) • 36 %
FSS:MVZN5068 Diplomový seminář I • 36 %
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 36 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 29 %
ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 • 29 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 29 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 29 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 21 %
FSS:MVZN5900 Stáž • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
ESF:MPE_DAAR Datová analýza v R pro praktické využití • 14 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 14 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 14 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 14 %
4. semestr
FSS:MVZN4205 Diplomová práce • 40 %
FSS:MVZN5071 Diplomový seminář II • 40 %
ESF:MPE_DAR2 Datová analýza v R pro praktické využití 2 • 40 %
FF:CJVALI Angličtina - Práce s literárními texty • 20 %
FSS:MVZN4202 Dějiny mezinárodních vztahů • 20 %
FSS:MVZN4203 Mezinárodní politická ekonomie • 20 %
FSS:MVZN5066 Mezinárodní obchodní režim • 20 %
FSS:MVZN5067 Evropa v mezinárodní ekonomice • 20 %
FSS:MVZN5900 Stáž • 20 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 20 %
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 20 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 20 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 20 %

Matematické a statistické metody v ekonomii (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 94 %
ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza • 89 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 87 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 85 %
ESF:MPE_VPAM Vybrané partie aplikované matematiky • 62 %
ESF:MPM_VSM Vícerozměrné statistické metody • 47 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 42 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 42 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 30 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 21 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 15 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 13 %
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 94 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 94 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 87 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 83 %
ESF:MPE_AMEM Applied Macroeconomic Modelling • 45 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 36 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 28 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 28 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 26 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 21 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 21 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 15 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 11 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 11 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 83 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 61 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 22 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 22 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 22 %
ESF:MPM_VSM Vícerozměrné statistické metody • 22 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 22 %
ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza • 13 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 13 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 13 %
4. semestr
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 64 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 23 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 18 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 18 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 18 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 14 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 14 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 14 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 14 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 50 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 50 %
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 50 %
ESF:MPH_MAN2 Management 2 • 50 %
ESF:MPH_STRP Strategické řízení podniku • 50 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 50 %
3. semestr
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 96 %
ESF:MPH_STRP Strategické řízení podniku • 76 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 45 %
ESF:MPH_MAR2 Marketing 2 • 44 %
ESF:MPH_MEOB Mezinárodní obchod • 33 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 31 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 24 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 16 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 16 %
ESF:MPH_PMAN Provozní management • 13 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 13 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 52 %
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 46 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 36 %
ESF:MPH_RIOP Řízení operací • 20 %
ESF:MPP_PRMN Právo pro manažery • 11 %

Podniková ekonomika a management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPH_PIPM Podniková informatika pro manažery • 94 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 89 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 87 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 82 %
ESF:MPH_MEOB Mezinárodní obchod • 68 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 53 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 48 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 30 %
ESF:MPH_IKKO Interkulturální komunikace • 21 %
ESF:MPH_MAKK Marketingová komunikace • 20 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 14 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 13 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 11 %
2. semestr
ESF:MPH_PODN Podnikání • 94 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 92 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 92 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 88 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 85 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 81 %
ESF:MPH_MGPS Manažerská psychologie • 47 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 41 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 31 %
ESF:MPH_ZNMG Znalostní management • 19 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 16 %
ESF:MPH_PRAX Praxe • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_INMG Inovační management • 98 %
ESF:MPH_STMG Strategický management • 97 %
ESF:MPH_PRMG Projektový management • 65 %
ESF:MPH_PRAX Praxe • 63 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 58 %
ESF:MPH_SPOF Společenská odpovědnost firem • 37 %
ESF:MPH_ORBE Organizational Behavior • 32 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 21 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 16 %
ESF:MPH_ASDM Analýza statistických dat pro manažery • 15 %
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 13 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %
4. semestr
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 58 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 37 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 22 %
ESF:MPH_PRAX Praxe • 20 %
ESF:MPH_ZNMG Znalostní management • 18 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 13 %

Podniková ekonomika a management (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:MPH_AMA2 Management 2 • 100 %
ESF:MPH_ABLT Business Logistics and Transportation • 67 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 67 %
FF:BAX401 Maďarština I. • 33 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 33 %
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 33 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 33 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 33 %
ESF:MPH_AOMA Operations Management • 33 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 33 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 33 %
3. semestr
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 78 %
ESF:MPH_ABLT Business Logistics and Transportation • 56 %
ESF:MPH_AOMA Operations Management • 56 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 56 %
ESF:BPH_BUPR Business Projects • 33 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 22 %
ESF:MPH_ADS2 Diploma seminar 2 • 22 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 22 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 22 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 22 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 11 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 11 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 11 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 11 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 11 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 11 %
ESF:XPX_ZAST Zahraniční stáž • 11 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPH_ADTH Diploma thesis assignment • 87 %
ESF:MPH_ADS2 Diploma seminar 2 • 80 %
ESF:MPH_ABLT Business Logistics and Transportation • 33 %
ESF:MPH_AOMA Operations Management • 33 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 33 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 27 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 20 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 13 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 13 %

Podniková informatika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 86 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 83 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 83 %
FI:PA017 Software Engineering II • 79 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 79 %
ESF:BPH_PINF Podniková informatika • 76 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 55 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 45 %
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 28 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 21 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 17 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 17 %
ESF:MPM_MAT2 Matematika 2 • 17 %
ESF:MPH_CCRM Cloud CRM • 14 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 82 %
FI:PV165 Procesní řízení • 79 %
ESF:MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT • 79 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 75 %
FI:PA179 Project Management • 71 %
FI:PA152 Efficient Use of Database Systems • 50 %
FI:PA167 Rozvrhování • 32 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 21 %
FI:PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace • 18 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 18 %
FI:PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET • 14 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 14 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 14 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 14 %
ESF:BPH_PRRI Základy projektového řízení • 11 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 11 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 11 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 80 %
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 47 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 47 %
ESF:MPH_INMG Inovační management • 33 %
ESF:MPH_PMAN Provozní management • 33 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 27 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 20 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 20 %
ESF:MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT • 20 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 20 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 20 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 13 %
FI:PA167 Rozvrhování • 13 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 13 %
FI:PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů • 13 %
ESF:MPH_CCRM Cloud CRM • 13 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 13 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 13 %
4. semestr
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 40 %
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 27 %
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 27 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 27 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 20 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 13 %
FI:PA167 Rozvrhování • 13 %
ESF:MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT • 13 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 13 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 13 %

Projektový management (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 68 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 68 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 62 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 59 %
ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 38 %
ESF:MPR_PRAN Prostorová analýza • 32 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 29 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 29 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 24 %
ESF:MPR_FIUC Finance územních celků • 24 %
ESF:MPR_IPRK Inovační procesy a konkurenceschopnost • 24 %
ESF:MPR_PCEU Projektový cyklus v EU • 24 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 24 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 21 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 18 %
2. semestr
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 92 %
ESF:MPR_FIUC Finance územních celků • 75 %
ESF:MPR_IPRK Inovační procesy a konkurenceschopnost • 71 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 71 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 67 %
ESF:MPR_PCEU Projektový cyklus v EU • 46 %
ESF:MPR_RAMM Regionální a městský marketing • 46 %
ESF:MPR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 25 %
ESF:MPR_PRAN Prostorová analýza • 25 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 25 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 21 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 21 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 21 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 17 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 17 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 75 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %
ESF:MPR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 50 %
ESF:MPR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 50 %
ESF:MPR_PCEU Projektový cyklus v EU • 33 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 17 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 17 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 17 %
4. semestr
ESF:MPR_DIS2 Diplomový seminář 2 • 60 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 40 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 40 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 40 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 40 %
ESF:MPR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 40 %
FF:DOBRO_ARTS Dobrovolnictví • 20 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 20 %
FF:RLBCB273 Vývoj křesťanského kultu • 20 %
PrF:BM404ZK Finance územní samosprávy • 20 %

Public Finance and Economics (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 60 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 60 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 60 %
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 60 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 40 %
ESF:MPE_TIAP Transport Investment Appraisal • 40 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 40 %
ESF:MPV_APF2 Public Finance 2 • 40 %
ESF:MPV_LMSI Labour market and socioeconomic inequalities • 40 %
ESF:BPV_EUPP European Union Public Policy • 20 %
ESF:BPV_TRPS Reforms in the Public Sector • 20 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 20 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 20 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 20 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 20 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 20 %
2. semestr
ESF:MPV_ADTH Diploma thesis assignment • 100 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 100 %
ESF:BPV_EPSI Economic, Political and Social Identity in the European Union • 50 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 50 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 50 %
ESF:MPE_ECTR Economics of Transition • 50 %
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 50 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPF_AACC International Accounting • 100 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 100 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 100 %
ESF:MPV_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 100 %
ESF:MPV_CSES Civil Society, Economy and the State • 100 %
4. semestr
ESF:MPV_ADS2 Diploma seminar 2 • 100 %
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 77 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 54 %
ESF:MPV_MZVS Metody zkoumání veřejného sektoru • 54 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 54 %
ESF:MPV_VEVO Veřejná volba • 54 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 50 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 38 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 35 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 35 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 35 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 35 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 27 %
ESF:MPV_EKBY Ekonomika bydlení • 15 %
ESF:MPV_EKKU Ekonomika kultury • 15 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 15 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 12 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 12 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 67 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 58 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 58 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 58 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 58 %
ESF:MPV_EKBY Ekonomika bydlení • 42 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 33 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 33 %
ESF:MPV_MZVS Metody zkoumání veřejného sektoru • 33 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 33 %
ESF:MPV_VEVO Veřejná volba • 33 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 25 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 25 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 17 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 17 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 17 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 71 %
ESF:MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností • 57 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 43 %
ESF:MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 43 %
ESF:MPV_PRAX Praxe • 43 %
ESF:MPV_RVVS Řízení ve veřejné správě • 43 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 43 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 29 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 29 %
ESF:MPV_DIS1 Diplomový seminář 1 • 29 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 14 %
PdF:BIP052 Dendrologické vycházky • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 14 %
ESF:BPR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 14 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 14 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 14 %
ESF:MPR_PCEU Projektový cyklus v EU • 14 %
ESF:MPV_AKVS Auditing a kontrola ve veřejném sektoru • 14 %
CST:CJV_F_CRIS Les crises économiques du capitalisme • 14 %
4. semestr
ESF:MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností • 100 %
PdF:BIP052 Dendrologické vycházky • 67 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 67 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 67 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 33 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 33 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 33 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 33 %
ESF:MPV_DIS1 Diplomový seminář 1 • 33 %
ESF:MPV_DIS2 Diplomový seminář 2 • 33 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 33 %
ESF:MPV_PRAX Praxe • 33 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 33 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 33 %

Veřejná ekonomika a správa (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
ESF:BPF_AFIM Financial Markets • 100 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 100 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPV_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
ESF:MPV_ADTH Diploma thesis assignment • 100 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 100 %
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 100 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 100 %
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training • 100 %
ESF:MPV_LMSI Labour market and socioeconomic inequalities • 100 %

Veřejná správa (Administration publique) (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MPVS Makroekonomie • 100 %
ESF:MPR_EUIP Evropská unie - instituce a právo • 100 %
ESF:MPV_VEPO Veřejná politika • 100 %
ESF:MPV_VRRK Všeobecný rozhled a rozvoj komunikačních schopností • 100 %
ESF:MPV_VVSU Veřejná správa a správní právo v ČR • 100 %
ESF:MPE_MIVS Mikroekonomie • 86 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
2. semestr
ESF:MPE_EAEI Ekonomické aspekty evropské integrace • 95 %
ESF:MPE_ETVS Ekonomická teorie pro VS • 95 %
ESF:MPF_FEFI Efektivnost investic • 95 %
ESF:MPV_EPPE Evropské právo pro ekonomy • 95 %
ESF:MPV_MSCR Měsíční stáž v instituci veřejné správy v ČR • 95 %
ESF:MPV_PVVS Projekty ve veřejné správě • 95 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 95 %
ESF:MPV_VFEU Veřejné finance ČR a EU • 95 %
PdF:FJ3019 Kanadská francouzština • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPP_PPPP Pracovní právo • 100 %
ESF:MPR_SPPO Společné politiky EU • 100 %
ESF:MPV_RKIS Řízení a kontrola v institucích veřejné správy • 100 %
ESF:MPV_RKMN Rozvoj komunikačních dovedností • 100 %
ESF:MPV_VSFR Veřejná správa a správní právo ve Francii • 100 %
ESF:MPV_MDS1 Diplomový seminář MFTAP 1 • 92 %
ESF:MPE_MIVS Mikroekonomie • 15 %
4. semestr
ESF:MPV_VMSF Stáž v instituci veřejné správy ve Francii • 100 %
ESF:MPV_MDS2 Diplomový seminář MFTAP 2 • 92 %

Business Economy and Management (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 100 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 50 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 50 %
2. semestr
ESF:DXH_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_TEFI Teorie firmy • 100 %
ESF:DXJ_KAAB Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. B • 100 %
FSS:ZURN6332 Qualitative Research in Social Media • 50 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 50 %
ESF:DXH_POMV Pomoc při výuce • 50 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 50 %

Ekonomie (doktorské prezenční)

1. ročník
7. semestr
ESF:DXE_PDPR Příprava disertační práce • 100 %

Finance (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 67 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 67 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 33 %
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 33 %
2. semestr
ESF:DXF_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 67 %
ESF:DXF_POMV Pomoc při výuce • 67 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 67 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 67 %
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 33 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 33 %
ESF:DXJ_KAAB Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. B • 33 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
2. ročník
3. semestr
ESF:DXE_EMT2 Econometrics 2 • 100 %
ESF:DXF_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXF_POMV Pomoc při výuce • 100 %
ESF:DXF_PREZ Prezentace na odborném semináři • 100 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 100 %

Finance (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 100 %
ESF:DXF_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 100 %

Hospodářská politika (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 60 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 60 %
ESF:DXE_HOPO Hospodářská politika • 40 %
ESF:DXE_SLIT Studium literatury • 40 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 40 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 20 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 20 %
2. semestr
ESF:DXE_HOPO Hospodářská politika • 75 %
ESF:DXE_SLIT Studium literatury • 75 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 75 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 25 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 25 %
ESF:BPF_AFMT Financial Mathematics • 25 %
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 25 %
ESF:DXE_PDPR Příprava disertační práce • 25 %
ESF:DXE_POMV Pomoc při výuce • 25 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 25 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 25 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %
ESF:DXE_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXE_POMV Pomoc při výuce • 100 %

Podniková ekonomika a management (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 67 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 67 %
ESF:DXH_POMV Pomoc při výuce • 67 %
ESF:DXH_SLIT Studium literatury • 67 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 33 %
ESF:DXH_TEFI Teorie firmy • 33 %
ESF:MPH_PRMG Projektový management • 33 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 33 %
2. semestr
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 100 %
ESF:DXH_POMV Pomoc při výuce • 100 %
ESF:DXH_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_TEFI Teorie firmy • 100 %

Regionální ekonomie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXR_INRR Inovace a regionální rozvoj • 100 %
ESF:DXR_REGE Regionální ekonomie • 100 %
ESF:DXR_RERS Regional research seminar • 100 %
2. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 100 %
ESF:DXR_SLIT Studium literatury • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:DXR_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXR_POMV Pomoc při výuce • 100 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 100 %

Veřejná ekonomie (doktorské prezenční)

1. ročník
8. semestr
ESF:DXV_PDPR Příprava disertační práce • 100 %

Veřejná ekonomie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 67 %
ESF:DXH_TEFI Teorie firmy • 33 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 33 %
ESF:DXV_SLIT Studium literatury • 33 %
2. semestr
ESF:DXV_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 100 %
ESF:DXV_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 50 %
ESF:DXV_POMV Pomoc při výuce • 50 %
ESF:DXV_PREZ Prezentace na odborném semináři • 50 %

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 100 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 90 %
ESF:BKV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 90 %
ESF:BKV_VPTP Veřejná politika a tvorba programů • 90 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 80 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 40 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 40 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 40 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 20 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 20 %
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 20 %
ESF:BKV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKV_FILA Filantropie • 100 %
ESF:BKV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 50 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 50 %
ESF:BKP_ZASP Základy soukromého práva • 50 %
ESF:BKV_VPTP Veřejná politika a tvorba programů • 50 %
4. semestr
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BKV_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKV_URVS Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru • 100 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 50 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 50 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 50 %

Finance (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKF_CZAF Cvičení ze základů financí • 100 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 97 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 89 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 83 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 40 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 31 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 26 %
ESF:BKP_ZAPR Základy práva • 23 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 17 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 17 %
ESF:BKP_OPR1 Obchodní právo 1 • 17 %
ESF:BKV_ZAPO Základy politologie • 17 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BKP_OPR1 Obchodní právo 1 • 100 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 71 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 36 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 14 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 14 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 14 %
ESF:BKR_ONPZ Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů • 14 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKF_FIMA Finanční matematika • 100 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 50 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 40 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 30 %
4. semestr
ESF:BKF_BAN1 Bankovnictví 1 • 100 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 100 %
ESF:BKF_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 57 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 43 %
ESF:BKF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 29 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 29 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 14 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 14 %
ESF:MKJ_JAZA Pomocný kurz angličtiny • 14 %

Podniková ekonomika a management (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKH_ZAFI Základy filozofie • 97 %
ESF:BKR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 97 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 95 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 95 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 89 %
ESF:BKH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 87 %
ESF:BKP_ZAPR Základy práva • 87 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 76 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 13 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 94 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 94 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 72 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 56 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 33 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 17 %
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 11 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 89 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 89 %
ESF:BKH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 33 %
ESF:BKE_ZAEK Základy ekonometrie • 22 %
ESF:MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 22 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 11 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 11 %
ESF:BKH_MAN1 Management 1 • 11 %
ESF:BKH_MAUC Manažerské účetnictví • 11 %
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 11 %
ESF:BKH_TEBP Teze bakalářské práce • 11 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 11 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 11 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 11 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 11 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 11 %
4. semestr
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
ESF:BKH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 86 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 86 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 29 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 14 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 14 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 14 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 14 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 14 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BKP_SPPR Správní právo • 100 %
ESF:BKR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 100 %
ESF:BKR_CERU Cestovní ruch • 92 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 83 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 67 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 25 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 17 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 17 %
2. semestr
ESF:BKR_DEMO Demografie • 100 %
ESF:BKR_GECR Geografie cestovního ruchu • 100 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 78 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 67 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 22 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 11 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 11 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 11 %
ESF:MKF_DEPE Dějiny peněz • 11 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 11 %
ESF:MKJ_JAZA Pomocný kurz angličtiny • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 80 %
ESF:BKR_PMUR Plánování a management v územním rozvoji • 80 %
ESF:BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 80 %
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 60 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 60 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 40 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 40 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 40 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 20 %
ESF:BKH_MAN1 Management 1 • 20 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 20 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 20 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 20 %
ESF:BKR_CERU Cestovní ruch • 20 %
ESF:BKR_MACR Marketing destinace cestovního ruchu • 20 %
ESF:BKV_ZAPO Základy politologie • 20 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 20 %
4. semestr
ESF:BKR_MGCR Management destinace cestovního ruchu • 100 %
ESF:BKR_ONPZ Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů • 100 %
ESF:BKR_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 75 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 75 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 50 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 25 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 25 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 94 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 94 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 94 %
ESF:BKP_SPPR Správní právo • 88 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 18 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 12 %
ESF:BKJ_JNJ1 Jazyk 1 Němčina • 12 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 12 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 12 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 12 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 12 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 83 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 83 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 83 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 83 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 33 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 33 %
ESF:BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 33 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 17 %
FI:PV004 UNIX • 17 %
PdF:FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:SZ6103 Robotické hračky ve výuce • 17 %
PdF:SZ6105 Deskové hry ve vzdělávání • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 17 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 17 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 17 %
ESF:BKV_VESP Veřejná a sociální politika • 17 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 17 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BKH_MAN1 Management 1 • 100 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 100 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 100 %
ESF:BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 100 %
ESF:BKV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
4. semestr
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 100 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 100 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 100 %
ESF:BKV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BKV_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKV_URVS Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru • 100 %
ESF:BKV_VESP Veřejná a sociální politika • 100 %

Cestovní ruch (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 84 %
ESF:MKR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 80 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 68 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 64 %
ESF:MKR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 52 %
ESF:MKR_MVCR Metody výzkumu cestovního ruchu • 36 %
ESF:XKX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 32 %
ESF:MKR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 20 %
ESF:MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 20 %
ESF:MKR_TEDP Teze diplomové práce • 20 %
ESF:MKR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 20 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 16 %
ESF:MKR_ROVE Rozvoj venkova • 16 %
ESF:MKJ_JAJ2 Jazyk 2 Angličtina • 12 %
ESF:MKJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II • 12 %
ESF:MKR_RAMM Regionální a městský marketing • 12 %
2. semestr
ESF:MKR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 100 %
ESF:MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 100 %
ESF:MKR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 100 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 91 %
ESF:MKR_TEDP Teze diplomové práce • 91 %
ESF:MKR_ROVE Rozvoj venkova • 64 %
ESF:MKR_RAMM Regionální a městský marketing • 55 %
ESF:MKJ_JAJ2 Jazyk 2 Angličtina • 18 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 18 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 100 %
ESF:MKR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 100 %
ESF:MKR_PCER Politiky cestovního ruchu • 100 %
ESF:MKR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 100 %
ESF:MKR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 60 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 20 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 20 %
ESF:MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština • 20 %
ESF:MKR_DIS2 Diplomový seminář 2 • 20 %
ESF:MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 20 %
ESF:MKR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 20 %
ESF:MKR_TEDP Teze diplomové práce • 20 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 20 %
4. semestr
ESF:MKR_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
ESF:MKR_ROVE Rozvoj venkova • 100 %
ESF:MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština • 33 %

Finance (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKP_PRFI Právo a finance • 96 %
ESF:MKM_MAT2 Matematika 2 • 89 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 86 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 77 %
ESF:MKF_FIFI Firemní finance • 41 %
ESF:MKF_FIIN Finanční investování • 39 %
ESF:MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1 • 34 %
ESF:BKH_MAUC Manažerské účetnictví • 33 %
ESF:MKF_AUDI Auditing • 31 %
ESF:MKF_MEFI Mezinárodní finance • 31 %
ESF:MKF_BAN2 Bankovnictví 2 • 26 %
ESF:MKF_RRVP Řízení rizik finančních institucí • 24 %
ESF:MKF_POMA Pojistná matematika • 21 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 11 %
2. semestr
ESF:MKF_TEDP Teze diplomové práce • 94 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 92 %
ESF:MKF_TEPO Teorie portfolia • 61 %
ESF:MKF_PRDA Přímé daně • 45 %
ESF:MKF_UCFI Účetnictví firem • 45 %
ESF:MKF_FIDE Finanční deriváty • 43 %
ESF:MKF_ACP2 Analýza cenných papírů 2 • 41 %
ESF:MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 • 41 %
ESF:MKF_MFIN Mezinárodní finanční instituce • 41 %
ESF:MKF_EARB Ekonomika a řízení bank • 22 %
ESF:MKF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven • 18 %
ESF:MKF_POJ2 Pojišťovnictví 2 • 18 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 18 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 14 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKF_UFII Účetnictví finančních institucí • 81 %
ESF:MKF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 69 %
ESF:MKF_FAAP Finanční analýza a plán • 50 %
ESF:MKF_MUST Mezinárodní účetní standardy • 50 %
ESF:MKF_NEDA Nepřímé daně • 50 %
ESF:MKF_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy • 44 %
ESF:MKF_ZAJI Zajištění • 31 %
ESF:MKF_POTR Pojistný trh • 25 %
ESF:BKH_MAUC Manažerské účetnictví • 19 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 19 %
ESF:MKF_FIIN Finanční investování • 19 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 19 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 13 %
ESF:MKF_PZOZ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích • 13 %
ESF:MKF_STPR Strukturované produkty • 13 %
ESF:MKF_TEDP Teze diplomové práce • 13 %
ESF:MKM_MAT2 Matematika 2 • 13 %
4. semestr
ESF:MKF_DIS2 Diplomový seminář 2 • 69 %
ESF:MKF_SPSC Speciální seminář C • 50 %
ESF:MKF_SPSB Speciální seminář B • 31 %
ESF:MKF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 25 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 25 %
ESF:MKF_SPSA Speciální seminář A • 13 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MKH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 50 %
ESF:MKH_MEOB Mezinárodní obchod • 50 %
ESF:MKH_MZPO Manažerské poradenství • 50 %
ESF:MKH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 50 %
ESF:MKH_STRP Strategické řízení podniku • 50 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 50 %
ESF:MKJ_JFJ2 Jazyk 2 Francouzština • 50 %
ESF:MKM_MAT2 Matematika 2 • 50 %
3. semestr
ESF:MKH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 88 %
ESF:MKH_STRP Strategické řízení podniku • 80 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 64 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 48 %
ESF:MKH_MZPO Manažerské poradenství • 40 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 28 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 28 %
ESF:MKH_CONT Controlling • 28 %
ESF:MKH_RIOP Řízení operací • 28 %
ESF:MKH_MAR2 Marketing 2 • 24 %
ESF:MKH_MEOB Mezinárodní obchod • 24 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 20 %
ESF:MKH_PMAN Provozní management • 20 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 20 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 16 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 12 %
ESF:MKF_DEPE Dějiny peněz • 12 %
ESF:MKH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 12 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MKH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 42 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 37 %
ESF:MKH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 32 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 21 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 21 %
ESF:MKH_RIOP Řízení operací • 21 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 16 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
ESF:MKH_MAR2 Marketing 2 • 11 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 11 %
ESF:MKH_ZNMG Znalostní management • 11 %
ESF:MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností • 11 %

Podniková ekonomika a management (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKH_PIPM Podniková informatika pro manažery • 96 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 91 %
ESF:MKH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 90 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 83 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 78 %
ESF:MKH_MEOB Mezinárodní obchod • 50 %
ESF:MKH_IKKO Interkulturální komunikace • 45 %
ESF:MKH_MAKK Marketingová komunikace • 24 %
2. semestr
ESF:MKH_AIMA International Management • 96 %
ESF:MKH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 96 %
ESF:MKH_PODN Podnikání • 96 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 90 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 87 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 83 %
ESF:MKH_MGPS Manažerská psychologie • 83 %
ESF:MKH_ZNMG Znalostní management • 38 %
ESF:MKP_PRMN Právo pro manažery • 32 %
ESF:MKH_PRAX Praxe • 21 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKH_INMG Inovační management • 100 %
ESF:MKH_STMG Strategický management • 100 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 72 %
ESF:MKH_PRAX Praxe • 72 %
ESF:MKH_SPOF Společenská odpovědnost firem • 48 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 44 %
ESF:MKH_PRMG Projektový management • 40 %
ESF:MKH_ASDM Analýza statistických dat pro manažery • 16 %
ESF:MKH_PMAN Provozní management • 16 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 16 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 16 %
ESF:MKH_IKKO Interkulturální komunikace • 12 %
ESF:MKH_ORBE Organizational Behavior • 12 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 12 %
ESF:MKJ_JFJ2 Jazyk 2 Francouzština • 12 %
4. semestr
ESF:MKH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 83 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 26 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 22 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 22 %
ESF:MKH_ZNMG Znalostní management • 17 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 13 %
ESF:MKH_PRAX Praxe • 13 %

Projektový management (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 100 %
ESF:MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 97 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 84 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 74 %
ESF:MKR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 48 %
ESF:MKR_PCEU Projektový cyklus v EU • 45 %
2. semestr
ESF:MKR_FIUC Finance územních celků • 94 %
ESF:MKR_IPRK Inovační procesy a konkurenceschopnost • 94 %
ESF:MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 94 %
ESF:MKR_TEDP Teze diplomové práce • 94 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 82 %
ESF:MKR_PCEU Projektový cyklus v EU • 65 %
ESF:MKR_RAMM Regionální a městský marketing • 59 %
ESF:MKR_PRAN Prostorová analýza • 35 %
ESF:BKJ_JAJR Jazyk 1 Angličtina - rozdílová zkouška • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 100 %
ESF:MKR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 100 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 67 %
ESF:MKR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 67 %
ESF:MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština • 50 %
CST:CJV_R_ECON Obchodní ruština on-line • 50 %
ESF:MKH_MZPO Manažerské poradenství • 33 %
ESF:MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 33 %
ESF:MKH_PEMA Personální management • 17 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 17 %
4. semestr
ESF:MKR_DIS2 Diplomový seminář 2 • 83 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 33 %
ESF:MKR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 33 %
ESF:BKP_OPR1 Obchodní právo 1 • 17 %
ESF:MKP_PRPR Pracovní právo • 17 %
ESF:MKV_EKBY Ekonomika bydlení • 17 %
ESF:MKV_VES2 Veřejná správa 2 • 17 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKV_MZVS Metody zkoumání veřejného sektoru • 98 %
ESF:MKV_VEVO Veřejná volba • 98 %
ESF:MKV_VEF2 Veřejné finance 2 • 95 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 77 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 75 %
ESF:MKV_EKKU Ekonomika kultury • 61 %
ESF:MKJ_JAJ2 Jazyk 2 Angličtina • 11 %
ESF:MKV_ORCH Organizační chování • 11 %
ESF:XKX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 11 %
2. semestr
ESF:MKV_VES2 Veřejná správa 2 • 100 %
ESF:BKV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 94 %
ESF:MKV_ANVP Analýza veřejné politiky • 94 %
ESF:MKV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 94 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 89 %
ESF:MKV_TEDP Teze diplomové práce • 83 %
ESF:MKV_EKBY Ekonomika bydlení • 61 %
ESF:MKV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 39 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKV_AKVS Auditing a kontrola ve veřejném sektoru • 100 %
ESF:MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 100 %
ESF:MKV_ORCH Organizační chování • 100 %
ESF:MKV_RVVS Řízení ve veřejné správě • 100 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 90 %
ESF:MKV_DIS1 Diplomový seminář 1 • 50 %
4. semestr
ESF:MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností • 100 %
ESF:MKV_DIS1 Diplomový seminář 1 • 56 %
ESF:MKV_DIS2 Diplomový seminář 2 • 44 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 22 %
ESF:MKJ_JFJ2 Jazyk 2 Francouzština • 22 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 22 %
ESF:MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština • 11 %
ESF:MKJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II • 11 %
ESF:MKR_ROVE Rozvoj venkova • 11 %
ESF:MKV_ANVP Analýza veřejné politiky • 11 %
ESF:MKV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 11 %

Business Economy and Management (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 100 %
ESF:DXH_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_TEFI Teorie firmy • 100 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 100 %
ESF:DXJ_KAAB Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. B • 100 %

Finance (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_HOPO Hospodářská politika • 100 %
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 100 %
2. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXF_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:DXF_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXF_PREZ Prezentace na odborném semináři • 100 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 100 %

Finanzwesen (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 50 %
ESF:DXF_GESL Studium der Literatur • 50 %
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 50 %
ESF:DXF_OSTA Odborná stáž • 50 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 50 %
2. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 50 %
ESF:DXF_GESL Studium der Literatur • 50 %
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 50 %
ESF:DXF_POMV Pomoc při výuce • 50 %
ESF:DXF_SLIT Studium literatury • 50 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 50 %
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 50 %
ESF:DXH_TEFI Teorie firmy • 50 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:DXF_GEVD Vorbereitung der Doktorarbeit • 100 %
ESF:DXF_OSTA Odborná stáž • 100 %
ESF:DXF_POMV Pomoc při výuce • 100 %
ESF:DXF_PREZ Prezentace na odborném semináři • 100 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 100 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 100 %

Hospodářská politika (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 50 %
ESF:DXE_HOPO Hospodářská politika • 50 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 50 %
ESF:DXJ_KAAB Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. B • 50 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 50 %

Public Economics (doktorský kombinovaný)

1. ročník
2. semestr
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 100 %
ESF:DXV_ZSTA Zahraniční stáž • 100 %
ESF:DXV_PDPR Příprava disertační práce • 67 %
ESF:DXE_PDPR Příprava disertační práce • 33 %

Regionální ekonomie (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXR_INRR Inovace a regionální rozvoj • 100 %
ESF:DXR_REGE Regionální ekonomie • 100 %
ESF:DXR_RERS Regional research seminar • 100 %
2. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:DXH_MSTA Multivariate Statistical Analysis • 100 %
ESF:DXR_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXR_PREZ Prezentace na odborném semináři • 100 %
ESF:DXR_SLIT Studium literatury • 100 %

Veřejná ekonomie (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXV_POMV Pomoc při výuce • 100 %
ESF:DXV_SLIT Studium literatury • 100 %

Veřejná ekonomie (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXV_POMV Pomoc při výuce • 100 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 100 %
ESF:DXV_SLIT Studium literatury • 100 %

Údaje byly předpočítány: 8. 5. 2021 11:35