Jak byly údaje získány.

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
ESF:BPR_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %

Údaje byly předpočítány: 3. 4. 2021 11:32

Všechny obory fakulty