Jak byly údaje získány.

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 67 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 67 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 67 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 67 %
ESF:MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 67 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 33 %
ESF:BPJ_JAJR Jazyk 1 Angličtina - rozdílová zkouška • 17 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 17 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 17 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 17 %
2. semestr
ESF:MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 90 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 88 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 86 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 80 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 61 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 51 %
ESF:MPH_MEMA Mezinárodní management • 47 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 41 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 22 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 20 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 15 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 15 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 84 %
ESF:MPH_STRP Strategické řízení podniku • 67 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 46 %
ESF:MPH_MAR2 Marketing 2 • 38 %
ESF:MPH_MEOB Mezinárodní obchod • 29 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 29 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 21 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 16 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic • 14 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 14 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 13 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %
ESF:MPH_PMAN Provozní management • 11 %
4. semestr
ESF:MPH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 50 %
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 43 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 40 %
ESF:MPH_RIOP Řízení operací • 19 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 17 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 16 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 11 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:29

Všechny obory fakulty