Jak byly údaje získány.

Paleoslovenistika a slovanské jazyky (doktorské kombinované)

1. ročník
3. semestr
FF:JSBSL210 Slovinština pro začátečníky I • 100 %
FF:JSBSL220 Slovinština pro začátečníky II • 100 %
FF:PLDS07 Obecná metodologie • 100 %
FF:PLDS12 Obecná lingvistika • 100 %
FF:PLDS13 Charakteristika slovanských jazyků • 100 %
5. semestr
FF:JSBSL310 Slovinština pro mírně pokročilé I • 100 %
FF:PLDS03 Malé latinum • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:JSBSL320 Slovinština pro mírně pokročilé II • 100 %
FF:PLDS43 Referát na konferenci v tuzemsku • 100 %

Údaje byly předpočítány: 16. 10. 2021 11:38

Všechny obory fakulty