Jak byly údaje získány.

Geologické vědy (doktorské prezenční)

1. ročník
3. semestr
PřF:GD001 Odevzdání rešerše k disertační práci • 100 %
PřF:GD101 Seminář DSP • 100 %
PřF:GD531 Disertační práce 3 • 100 %
7. semestr
PřF:GD581 Disertační práce 8 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty