Jak byly údaje získány.

Informatika (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
FI:DODIS Obhajoba disertační práce • 100 %
FI:DPDIS Příprava disertační práce • 100 %
FI:DPUBL Příprava publikace • 100 %

Údaje byly předpočítány: 22. 1. 2022 11:35

Všechny obory fakulty