Zajímám se o studium na fakultě

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů s cílem získávat od Masarykovy univerzity aktuální informace na zadanou adresu. Rok maturity smí být použit k personalizaci zasílaných informací. Tento souhlas uděluji na dobu 4 let. Jsem si vědom/a svého práva, že nezávisle na této lhůtě mohu svůj souhlas, udělený pro tento účel, odvolat. Odkaz na odvolání souhlasu bude součástí každé zasílané informace a odvolání bude obratem aplikováno.