Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Eva Hrnčířová PřF N-MA UM, UZ

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Matematika/Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Eva Hrnčířová

Problematika města ve výuce zeměpisu

The urban issues in the geographic education

Anotace: Tato diplomová práce podává přehled o problematice měst v hodinách zeměpisu na našich středních školách. V úvodu práce jsou naznačena témata probíraná na gymnáziích. Podle dostupné literatury je pak vytvořen podrobný popis problematiky měst. Praktická část se zabývá současnou situací témat měst z pohledu učitelů na našich školách. V závěru jsou potom uvedeny snahy o zařazení těchto témat do dnešní výuky zeměpisu.

Abstract: This diploma thesis gives a summary about urban issues in the geographic lessons at our secondary schools. At the beginning of thesis are suggested a themes discussed at grammar schools. According to an available literature is then created a detailed description of a problems of cities. The practical part deals with the current situation of urban issues from the perspective of teachers at our schools. In conclusion is then made efforts to include these topics in today's geographic education.

problémy měst současné trendy ve vývoji měst světová urbanizace výuka zeměpisu problems of cities current trends in urban development world urbanization geographic education

Zadání: Cílem práce je vytvoření přehledu současného vnímání městských témat ve výuce zeměpisu. 1. Práce by měla v úvodní rešeršní části shromáždit poznatky o stavu problematiky, tj. zjistit urbánní témata frekventovaná ve výuce zeměpisu a okomentovat způsob jejich uchopení. 2. Zvláštní pozornost bude věnována zdůvodnění významu měst jako prostorů významných současných ekonomických a společenských procesů …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 14. 6. 2010 08:34, Romana Němcová
  • Záznam založen 26. 11. 2009 08:49, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 12. 5. 2010 13:22, Romana Němcová
  • Práce převzata 12. 5. 2010 13:22, Romana Němcová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 11. 6. 2010, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., abs PřF MU
Plný text práce

Literatura:

  • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305.
  • KNOX, Paul L. a Steven PINCH. Urban social geography : an introduction. 5th ed. Harlow: Pearson, 2006. xvi, 375. ISBN 0131249444.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 25. 5. 2010 12:50, Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Eva Hrnčířová PřF N-MA UM, UZ /prif_m/Hrnčířová, E. 9.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 496 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtHrnčířová, E. 9.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 416 B, holý textAnotace česky annotation.txtHrnčířová, E. 9.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent.Hrncirova.doc, 37 KB, Word Soubor dp_oponent.Hrncirova.pdf, 266,2 KB, PDF Soubor dp_oponent.Hrncirova.txt, 3,1 KB, holý textdp-oponent dp_oponent.Hrncirova.docToušek, V.10.  6. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 179 B, holý textKlíčová slova keywords.txtHrnčířová, E. 9.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.posudek_vedouci dpHrncirova_vedouci.docMulíček, O. 9.  6. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Hrncirova_DP_komplet.doc, 2,7 MB, Word Soubor Hrncirova_DP_komplet.pdf, 2,5 MB, PDF Soubor Hrncirova_DP_komplet.txt, 171,6 KB, holý textText práce Hrncirova_DP_komplet.docHrnčířová, E. 9.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:17, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému