Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Martin Hanáček PřF N-GE GEOL

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Hanáček

Sedimentologické studium glacifluviálních sedimentů na lokalitě Kolnovice na Jesenicku

Sedimentological research of the glacifluvial deposits at the Kolnovice locality in Jeseníky area

Anotace: V pískovně u Kolnovic na Jesenicku byly studovány proglaciální glacifluviální sedimenty o mocnosti ~17 m. Výzkum byl zaměřen na popis litofacií, litofaciálních asociací a intepretaci architekrur (podle Mialla 1977, 1985) a na provenienci štěrkového materiálu. Na bázi profilu je coset litofacie Sp, následuje litofaciální asociace St, Gt, Gm, Gh a ?Sr. Ve východní části odkryvu je do této litofaciální …více

Abstract: Proglacial glaciofluvial sediments with the overall thickness of ~17 m were studied at the Kolnovice sandpit in the Jeseník Region. The aim of the research was to describe and interpret lithofacies, lithofacies associations and sedimentary architectures (according to Miall 1977, 1985) and the provenance of gravel material. A co-set of Sp lithofacies starts at the base of the studied section and is …více

Klíčová slova pleistocén elster kontinentální zalednění glacifluviální sedimenty litofaciální a archtitekturní analýza valounové analýzy pískovna Kolnovice Jesenicko Česká republika. Keywords Pleistocene Elsterian continental glaciation glaciofluvial sediments lithofacies and architectural analysis clast petrology and provenance Kolnovice sandpit Jeseník Region Czech Republic.

Zadání: Glacifluviální sedimenty jesenické oblasti kontinentálního zalednění byly intenzívně studovány především z hlediska sedimentární petrologie (velké množství prací především Z. Gáby). Doposud však nebyl patřičný důraz věnován fyzické sedimentologii glacifluviálních akumulací, přitom dostupných pískoven se zde nacházelo velké množství. Během základního geologického mapování (m.j. Cháb et al. 2004, Žáček …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 14. 6. 2010 13:02, Romana Němcová
  • Záznam založen 29. 3. 2010 13:54, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 14. 5. 2010 11:21, Romana Němcová
  • Práce převzata 14. 5. 2010 11:21, Romana Němcová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 10. 6. 2010, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., ÚGP VoZ PřF MU, Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Plný text práce
  • Diplomka - text Diplomka - text Diplomka - text Diplomka - text (IS automaticky), Mgr. Martin Hanáček (GeogÚ VoZ PřF MU)

Literatura:

  • BENN, Douglas I. a David J. A. EVANS. Glaciers & glaciation. 1st pub. London: Arnold, 1998. vii, 734. ISBN 0340584319.
  • EVANS, D.J.A. a D.I. BENN. A practical guide to the study of glacial sediments. London: Arnold, 2004. 266 s.
  • EYLES, N. a C.H. EYLES. Lithofacies types and vertical profile models; an alternative approach to the description and environment of glacial diamict and diamictite sequences. Sedimentology, 1983, roč. 30, s. 393-410. ISSN 0037-9409.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 17. 5. 2010 16:55, doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Martin Hanáček PřF N-GE GEOL /ewg38/Hanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /th/ewg38/13281014/, jedna složka nebo soubor/1Diplomka - kompletní přílohy /13281014/Hanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 1,7 KB, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtHanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 1,5 KB, holý textAnotace česky annotation.txtHanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor priloha_III.doc, 20 KB, Word Soubor priloha_III.txt, 846 B, holý text Soubor priloha_III.pdf, 159,3 KB, PDFDiplomka - přílohy priloha_III.docHanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Sedimentologicke_studium_glacifluvialnich_sedimentu_na_lokalite_Kolnovice_na_Jesenicku.doc, 346 KB, Word Soubor Sedimentologicke_studium_glacifluvialnich_sedimentu_na_lokalite_Kolnovice_na_Jesenicku.pdf, 637,4 KB, PDF Soubor Sedimentologicke_studium_glacifluvialnich_sedimentu_na_lokalite_Kolnovice_na_Jesenicku.txt, 150,8 KB, holý textDiplomka - text Sedimentol...enicku.docHanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 397 B, holý textKlíčová slova keywords.txtHanáček, M.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Posudek_ooponent-Hanacek.doc, 35 KB, Word Soubor Posudek_ooponent-Hanacek.txt, 6,3 KB, holý text Soubor Posudek_ooponent-Hanacek.pdf, 171,6 KB, PDFPosudek_ooponent-Hanacek.docHolečková, S.31.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.posudek_vedouci-Hanacek_DP.docHolečková, S. 2.  6. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2018 10:16, 8. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému