Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Barbora Krejčíková PřF N-GK FG

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Fyzická geografie

Bc. Barbora Krejčíková

Vliv vybraných FG podmínek na dlouhodobé změny odtokového procesu v povodí řeky Moravy

Physical geographical conditions influencing runnof from the Morava River drainage basin

Pořadí pokusu: 2

Anotace: Práce hodnotí vliv změn v krajině v povodí horních toků řek Veličky, Kyjovky a Svratky. Pro práci byly využity topografické mapy z let 1836–1941, 1876, 1953–1955, 1991 a 2002–2006. Sledováno bylo 9 kategorií využití ploch – orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha a ostatní plocha. S využitím GIS byly spočítány podíly …více

Abstract: This diploma thesis evaluates the influence (impact) of landscape changes in the areas of upper rivers Velička, Kyjovka and Svratka, using the topographic maps of 1836-1941, 1876, 1953-1955, 1991 and 2002-2006. Nine categories of land use (exploitation) were observed: arable land, permanent grassland, garden and orchard, vineyard and hop field, forest, water area, built-up area, recreational area and …více

využití krajiny krajinný pokryv změny ve využití krajiny staré topografické mapy povodí Kyjovky Svratky a Veličky odtokové poměry

Zadání: Zadání Sestavte model popisující změny v charakteru využívaní země a druzích povrchů (land use/land cover - LU/LC) v povodí řeky Moravy. Na základě modelu charakterizujte dlouhodobé změny v odtokových poměrech řeky Moravy. Základní kroky zpracování 1. Sestavte rešerši dosavadních poznatků o dlouhodobých změnách odtokových poměrů řeky Moravy a o proměnách vybraných FG a SEG složek. 2. Vytvořte přehled …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 10. 2. 2012 12:35, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 8. 6. 2011 09:34, Marie Halasová
  • Zveřejnit od 11. 1. 2012 14:08, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 11. 1. 2012 14:08, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 10. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 1. 2012 06:20, prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Barbora Krejčíková PřF N-GK FG /prif_m_a2/Krejčíková, B.10.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor 2DP_final_krejcikova.pdf, 7,3 MB, PDF Soubor 2DP_final_krejcikova.txt, 264,7 KB, holý text2DP_final_krejcikova.pdfKrejčíková, B.10.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 775 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtKrejčíková, B.10.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 703 B, holý textAnotace česky annotation.txtKrejčíková, B.10.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 135 B, holý textKlíčová slova keywords.txtKrejčíková, B.10.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor KREJCIKOVA_B._oponent_-_opakovana_obhajoba_II.2012.doc, 40,5 KB, Word Soubor KREJCIKOVA_B._oponent_-_opakovana_obhajoba_II.2012.pdf, 275,9 KB, PDF Soubor KREJCIKOVA_B._oponent_-_opakovana_obhajoba_II.2012.txt, 4,8 KB, holý textPosudek oponenta KREJCIKOVA_B._oponent_-_opakovana_obhajoba_II.2012.docKolář, M. 8.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Krejcikova_II.pdfDobrovolný, P. 3.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:18, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému