Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Miroslav Horký PrF M-PPV PR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

magisterský studijní program/obor:
Právo a právní věda/Právo

Miroslav Horký

Povodně

Floods

Anotace: V souladu se zadaným tématem se tato práce zabývá Povodněmi. Po obecném úvodu, kde jsou vymezeny povodně se dále hovoří o tom, jak to z legislativního hlediska probíhá jak před povodní, tak i při povodni. Jelikož jde o velice rozsáhlou problematiku, práce se věnuje situacím, které platí hlavně pro obec. Dá se ovšem říci, že velmi podobné je to na úrovni krajů jako vyšších územně samosprávných celků …více

Abstract: In accordance with the selected theme, this work deals with the floods. After a general introduction, where floods are set to continue talks about how the legislative standpoint is how the flooding and the flood. Since this is a very large problems, the work deals with situations that apply mainly to community. It can be said that this is very similar to the district level as higher territorial administrative …více

Povodně protipovodňová opatření protipovodňová ochrana mimořádný stav krizová situace povodňová komise Floods flood control flood protection the state of emergency crisis situation Flood Commission

Zadání: Diplomant po uvedení do problematiky povodní, vymezení základních pojmů a pramenů právní úpravy, bude věnovat pozornost základním právním prostředkům, které slouží k předcházení a likvidaci následků povodní, včetně eventuálních vazeb na integrovaný záchranný systém. Samostatnou pozornost bude věnovat plánování a realizaci protipovodňových opatření v území. Obecné závěry lze demonstrovat v rámci zvláštní …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 3. 5. 2010 12:23, Petra Marková
  • Záznam založen 4. 11. 2009 13:45, Petra Marková
  • Zveřejnit od 30. 3. 2010 11:33, Božena Vykopalová
  • Práce převzata 30. 3. 2010 11:33, Božena Vykopalová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 30. 4. 2010, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., KPŽP PrF MU, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta

Oponent:

  • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., KPŽP PrF MU
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 13. 4. 2010 10:38, doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Miroslav Horký PrF M-PPV PR /pravf_m/Horký, M.28.  3. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 757 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtHorký, M.28.  3. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 716 B, holý textAnotace česky annotation.txtHorký, M.28.  3. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Diplomova_prace.pdf, 11,5 MB, PDF Soubor Diplomova_prace.txt, 114,5 KB, holý textDiplomova_prace.pdfHorký, M.28.  3. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 207 B, holý textKlíčová slova keywords.txtHorký, M.28.  3. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.posudek vedoucí práce - doc. I.Průchová DPMHorky-p...uchova.docPrůchová, I.13.  4. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta, 113,5 KB, Microsoft Office Document Soubor posudek_oponenta.txt, 3,6 KB, holý text Soubor posudek_oponenta.pdf, 237,1 KB, PDFposudek_oponentaJančářová, I.22.  4. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 15:28, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému