Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Jan Walik PřF N-GK RGRR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Walik

Regionálně geografické aspekty zemědělství v okrese Opava

The Regional Geographical Aspects of Agriculture in the Opava District

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá zemědělstvím v okrese Opava. Úvodní část se zabývá fyzicko-geografickými a socioekonomickými charakteristikami území. Dále je stručně popsán vývoj a situace zemědělství v okrese Opava před rokem 1989 a také po tomto roce. Pomocí dotazníkového šetření u vybraných subjektů je zaznamenána současná situace konvenčního a ekologického zemědělství ve studovaném území. V závěru jsou naznačeny možnosti dalšího rozvoje v rámci společné zemědělské politiky EU.

Abstract: This diploma is about agriculture in Opava district. Introduction is about natural and social-economical features of this area. Than there is briefly described history and situation of agriculture in Opava district before 1989, and after that year too. Through questionnaires at selected subjects is recorded actual situation of conventional and ecological agriculture in study area. At the end there …více

Klíčová slova v češtině okres Opava zemědělství ekologické zemědělství transformace zemědělství Klíčová slova v angličtině Opava district agriculture ecological agriculture transition of agriculture

Zadání: V úvodní části budou zpracovány všeobecně geografické charakteristiky studovaného území. FG a SEG poměry budou zpracovány především z pohledu a významu k zemědělství. V další části práce bude věnována pozornost problematice zemědělství, bude zpracován i stav zemědělství v okrese před rokem 1990. Dále budou analýzovány transformační procesy v zemědělství po roce 1990 a zachyceny základní trendy tohoto …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 8. 6. 2011 07:26, Marie Halasová
  • Záznam založen 16. 2. 2010 15:00, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 13. 5. 2011 11:47, Marie Halasová
  • Práce převzata 13. 5. 2011 11:47, Marie Halasová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 6. 6. 2011, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 17. 5. 2011 08:50, doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Jan Walik PřF N-GK RGRR /prif_m/Walik, J.11.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 513 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtWalik, J.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 484 B, holý textAnotace česky annotation.txtWalik, J.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 207 B, holý textKlíčová slova keywords.txtWalik, J.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_oponent_Walik.pdf, 266,6 KB, PDF Soubor DP_oponent_Walik.txt, 5,3 KB, holý textPosudek oponenta DP_oponent_Walik.pdfSvobodová, H.20.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího Walik_dp_vedouci.docVěžník, A. 1.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Prilohy.doc, 2,9 MB, Word Soubor Prilohy.pdf, 1,6 MB, PDF Soubor Prilohy.txt, 225,1 KB, holý textPrilohy.docWalik, J.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Zemedelstvi_v_okrese_Opava.docx, 364,3 KB, docx Soubor Zemedelstvi_v_okrese_Opava.txt, 413,4 KB, holý text Soubor Zemedelstvi_v_okrese_Opava.pdf, 1,2 MB, PDFZemedelstvi_v_okrese_Opava.docxWalik, J.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:14, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému