Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Josef Forman PřF N-GK FG

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Josef Forman

Znečištění ovzduší přízemním ozonem v městě Brně

Air pollution with surface ozone in Brno.

Anotace: Diplomová práce se zabývá znečištěním ovzduší přízemním ozonem na území města Brna. Úvodní části se věnují obecné charakteristice O3, jeho vzniku chemickými reakcemi v atmosféře a základním faktorům, které se podílejí na výrazném vzrůstu jeho koncentrací. Pozornost je také věnována legislativě ochrany ovzduší, brněnské staniční síti, která měří přízemní ozon a emisnímu vývoji prekurzorů ozonu na území …více

Abstract: The thesis deals with air pollution by ground level ozone on the area of Brno. Opening parts are devoted to general characterization of ozone, its origin by chemical reactions in atmosphere and general factors that participate on significant rise its concentrations. Focus is also aim to air protect legislation, station net of Brno that measures ground level ozone and to emission evolution of precursors …více

cílový imisní limit zvláštní imisní limit přízemní ozon město Brno počet překročení meteorologické podmínky teplota vzduchu target value information threshold value ground level ozone Brno city number of exceedance meteorological conditions air temperature

Zadání: 1. Objasněte příčiny vzniku přízemního ozónu a uveďte faktory ovlivňující hodnoty koncentrací. 2. Analyzujte výskyt přízemního ozónu v městě Brně ve vybraném období s akcentem na denní, týdenní, resp. roční chod. 3. Proveďte detailní rozbor epizod s extrémně vysokými koncentracemi přízemního ozónu ve vazbě na meteorologické a další faktory. 4. Uveďte srovnání koncentrací přízemního ozónu v městě …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 8. 6. 2011 06:50, Marie Halasová
  • Záznam založen 16. 2. 2010 15:08, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 12. 5. 2011 09:14, Marie Halasová
  • Práce převzata 12. 5. 2011 09:14, Marie Halasová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 6. 6. 2011, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • RNDr. Miroslav Kolář, CSc., abs PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 16. 5. 2011 10:34, RNDr. Miroslav Kolář, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Josef Forman PřF N-GK FG /prif_m/Forman, J.10.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 1 KB, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtForman, J.10.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 1012 B, holý textAnotace česky annotation.txtForman, J.10.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 269 B, holý textKlíčová slova keywords.txtForman, J.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DIPLOMOVA_PRACE.pdf, 2,4 MB, PDF Soubor DIPLOMOVA_PRACE.txt, 155,9 KB, holý textPlný text práce DIPLOMOVA_PRACE.pdfForman, J.10.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent_-_Forman.doc, 37 KB, Word Soubor dp_oponent_-_Forman.pdf, 269,1 KB, PDF Soubor dp_oponent_-_Forman.txt, 4,1 KB, holý textPosudek oponenta dp_oponent_-_Forman.docKolář, M. 3.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího DPv_2011_-_Forman.docKolář, M. 4.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:17, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému