Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Jiří Polášek FI B-AP BcAP

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor's degree programme/field of study:
Applied Informatics/Applied Informatics

Jiří Polášek

Learning environment for assembly language

Výukové prostředí pro jazyk symbolických instrukcí

Abstract: Cílem této práce je vytvoření aplikace usnadňující výuku programování školního mikropočítače Mesit MS11-A10 Student v jazyce symbolických instrukcí. Teoretická část práce se zabývá jazykem symbolických instrukcí, popisem mikropočítače Student a způsoby simulace počítače. Další část obsahuje shrnutí požadavků na aplikaci, popis existujících řešení a návrh řešení aplikace. Poslední část je věnována návrhu a popisu vytvořené aplikace.

Abstract: The goal of this thesis is to create a desktop application, which can simplify the process of learning of the assembly language on microcomputer Mesit MS11-A10 Student. Theoretical part of the thesis deals with an assembly language, description of microcomputer Student and methods of computer simulation. Next part contains a summary of the requirements on application, description of existing solutions …more

vývojové prostředí simulace jazyk symbolických instrukcí 68HC11 .NET C#

Description: Nastudujte základy jazyka symbolických adres pro zvolený počítač a seznamte se se simulátory takového počítače. Navrhněte, realizujte a ověřte vlastní řešení takového simulátoru, pracujícího na některé z moderních platforem, např. .NET.

Language used: Czech

  • Entered/Edited 1. 2. 2010 15:29, Eva Drštková
  • Record made 30. 4. 2009 09:17, Tomáš Navrátil
  • Accessible from: 5. 1. 2010 09:38, Tomáš Navrátil
  • Thesis/dissertation received 5. 1. 2010 09:38, Tomáš Navrátil

Bachelor's thesis defense

  • Took place 1. 2. 2010, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., KPSK FI MU

Reader:

Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 6. 1. 2010 09:21, doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Jiří Polášek FI B-AP BcAP /fi_b/Polášek, J. 4.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 528 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtPolášek, J. 5.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 435 B, plain textAnotace česky annotation.txtPolášek, J. 4.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile setup.exe, 1,4 MB, application/x-ms-dos-executableInstalátor vytvořené aplikace setup.exePolášek, J. 5.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 76 B, plain textKlíčová slova keywords.txtPolášek, J. 4.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta.doc, 33 KB, Word File posudek_oponenta.txt, 5,6 KB, plain text File posudek_oponenta.pdf, 266,2 KB, PDFOponentský posudek posudek_oponenta.doc Description: Oponentský posudek bakalářské prácePelikán, J.21.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
The file is inaccessible.posudek_vedouci_polasek.pdfPitner, T.26.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone logged in the IS
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Thesis.pdf, 716,2 KB, PDF File Thesis.txt, 72,1 KB, plain textText práce Thesis.pdfPolášek, J. 4.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Solution.zip, 3,2 MB, ZIP archiveZdrojové soubory vytvořené aplikace a instalátoru Solution.zipPolášek, J. 5.  1. 2010
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 28. 6. 2017 15:58, Week 26 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System