Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Tereza Gimunová PřF N-GK KART

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tereza Gimunová

Mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika pro město Litovel.

Maps of Flood Hazards and Flood Risks for the Town of Litovel.

Anotace: Tématem diplomové práce jsou mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik vymezené ve Směrnici EU 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Součástí práce je zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro město Litovel a porovnání jejich variant v závislosti na vybrané povodni s vysokou pravděpodobností výskytu.

Abstract: The theme of this diploma thesis are flood hazard maps and flood risk maps that are defined in Directive 2007/60/EC, on the assessment and management of flood risks. The thesis includes making flood hazard maps and flood risk maps of the town Litovel and comparison of the variantions depending on chosen flood with a high probability.

záplavové území povodňové ohrožení povodňové nebezpečí povodňové riziko povodňové škody Litovel inundated area flood danger flood hazard flood risk flood losses

Zadání: 1. Zhodnocení současného stavu tvorby a kvality uvedených map doma a v zahraničí. 2. Zpracování citlivost analýzy používaných dat. 3. Vytvoření Mapy povodňového nebezpečí podle těchto scénářů: a) povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (Q300-Q500) b) povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu (Q100) c) povodně s vysokou pravděpodobností výskytu (Q20) 4. Zpracování Mapy povodňového …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 17. 2. 2012 12:50, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 16. 2. 2010 14:54, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 11. 1. 2012 14:29, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 11. 1. 2012 14:29, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 16. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce
  • DP_Gimunova.doc DP_Gimunova.txt DP_Gimunova.pdf DP_Gimunova.doc (IS automaticky), Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová (abs PřF MU, PrF MU)

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 3. 2. 2012 17:31, prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Tereza Gimunová PřF N-GK KART /prif_m/Gimunová, T.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 335 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtGimunová, T.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 345 B, holý textAnotace česky annotation.txtGimunová, T.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Gimunova.doc, 41,6 MB, Word Soubor DP_Gimunova.txt, 121 KB, holý text Soubor DP_Gimunova.pdf, 9,7 MB, PDFDP_Gimunova.docGimunová, T.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 178 B, holý textKlíčová slova keywords.txtGimunová, T.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor GIMUNOVA_T_mvjqvugn._Mapy_povodnoveho_nebezpeci_-_oponent_-_II.2012.pdf, 42 KB, PDF Soubor GIMUNOVA_T_mvjqvugn._Mapy_povodnoveho_nebezpeci_-_oponent_-_II.2012.txt, 5,4 KB, holý textPosudek oponenta GIMUNOVA_T...I.2012.pdfKolář, M.14.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího DP_Gimunova_posudek_vedouciho_2012.pdfKonečný, M.11.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor prilohy.zip, 101,4 MB, archív ZIPprilohy.zipGimunová, T.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:17, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému