Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Linda Hanousková PřF N-GK SG

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Sociální geografie

Bc. Linda Hanousková

Kritická geografická analýza konceptu "shrinking city"

Critical geographical analysis of shrinking city concept

Anotace: Předmětem diplomové práce je podrobná analýza výskytu Shrinking cities ve světě, se zaměřením na střední a východní Evropu a prostředí vybraných českých měst. V první části diplomové práce je diskutována podstata jevu, znaky a historický vývoj. Dále je rozebrán výskyt a specifické prostředí shrinking cities ve světě a Evropě. Empirická část se pomocí zvolených demografických ukazatelů snaží dojít k závěru, zda lze Brno a Ostravu za shrinking city považovat či nikoliv.

Abstract: The subject of the thesis is a detailed analysis of shrinking cities in the world with a focus on Central and Eastern Europe and the environment of selected Czech tors. The principle of the phenomenon, its characteristics and historical development are discussed in the first part of the thesis. Next part disassamble the occurrence and the specific environment of shrinking cities in the world and Europe …více

shrinking cities urbanizace populační pokles industrializace stárnutí populace urbanization population decline industrialization population ageing

Zadání: Práce bude soustředěna na kritické posouzení adekvátnosti aplikace konceptu "shrinking city" v prostředí měst střední a východní Evropy, resp. v prostředí měst českých. V rozsáhlé rešerši bude mj. zevrubně vysvětlena podstata konceptu "shrinking city" v různých prostorových a časových kontextech. Následovat by měla volba ukazatelů, které poslouží k otestování konceptu v podmínkách vybraných měst. Práce …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 15. 2. 2012 15:42, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 16. 2. 2010 14:51, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 11. 1. 2012 14:25, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 11. 1. 2012 14:25, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 14. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Literatura:

  • KNOX, Paul L. Urban social geography : an introduction. 3rd ed. Essex: Longman, 1996. x, 350. ISBN 0582229375.
  • Cities of Europe : changing contexts, local arrangements, and the challenge to urban cohesion. Edited by Yuri Kazepov. Malden, MA: Blackwell Publ., 2004. xxii, 342. ISBN 1405121327.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 1. 2012 10:27, Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Linda Hanousková PřF N-GK SG /prif_m/Hanousková, L.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 557 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtHanousková, L.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 472 B, holý textAnotace česky annotation.txtHanousková, L.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 172 B, holý textKlíčová slova keywords.txtHanousková, L.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Hanouskova.pdf, 5,7 MB, PDF Soubor DP_Hanouskova.txt, 185,5 KB, holý textPlný text práce DP_Hanouskova.pdfHanousková, L.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Hanouskova__DP__oponent_.doc, 54 KB, Word Soubor Hanouskova__DP__oponent_.txt, 9,3 KB, holý text Soubor Hanouskova__DP__oponent_.pdf, 198,6 KB, PDFPosudek oponenta Hanouskova__DP__oponent_.docSeidenglanz, D. 2.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího Hanouskova_DP_vedouci.docMulíček, O. 2.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:12, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému