Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Lukáš Herman PřF N-GK KART

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lukáš Herman

Moderní kartografické metody modelování měst

Modern cartographic methods of city modelling

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelů měst ve formátu CityGML. Rešeršní část práce je založena na obecném přehledu metod a technologií užívaných v oblasti konstrukce a vizualizace 3D modelů. Na obecnější informace přímo navazuje rozbor samotného formátu CityGML, jeho možností, praktického využití a existujících rozšíření. CityGML slouží k ukládání a výměně komplexních 3D geometrických, topologických …více

Abstract: This diploma thesis deals with making city models in CityGML format. Theoretical part is based on general overview of methods and technologies used in the area of construction and visualization 3D city models. General information is followed by the analysis of CityGML format itself, its possibilities, practical applications and existing extensions. CityGML can be used for storage and exchange of complex …více

3D modelování 3D vizualizace CityGML hlukové mapování modely měst Nový Lískovec 3D modelling 3D visualization noise mapping urban models

Zadání: Hlavním cílem této diplomové práce je ověření základních principů modelování měst v souladu s OGC specifikací CityGML. Při vlastním zpracování se opírejte o tyto body: 1) Zpracujte rešerši současných metod vizualizace modelů měst, využijte české i zahraniční zdroje 2) Prostudujte OGC specifikaci CityGML a popište způsoby realizace modelu města v tomto značkovacím jazyce 3) Z vybraných podkladových …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 6. 6. 2011 13:01, Marie Halasová
  • Záznam založen 16. 2. 2010 14:54, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 13. 5. 2011 11:56, Marie Halasová
  • Práce převzata 13. 5. 2011 11:56, Marie Halasová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 6. 6. 2011, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU
Plný text práce
  • herman_dp.pdf herman_dp.txt herman_dp.pdf (IS automaticky), RNDr. Lukáš Herman (GeogÚ VoZ PřF MU)

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 20. 5. 2011 14:18, doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Lukáš Herman PřF N-GK KART /prif_m/Herman, L.11.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 984 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtHerman, L.11.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 938 B, holý textAnotace česky annotation.txtHerman, L.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor herman_dp.pdf, 17,6 MB, PDF Soubor herman_dp.txt, 211,3 KB, holý textherman_dp.pdfHerman, L.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 145 B, holý textKlíčová slova keywords.txtHerman, L.11.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent_Herman.docx, 15,7 KB, docx Soubor dp_oponent_Herman.pdf, 264,9 KB, PDF Soubor dp_oponent_Herman.txt, 4 KB, holý textPosudek oponenta dp_oponent_Herman.docxKubíček, P.31.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího posudek_vedouci.pdfŘezník, T.20.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor cd.zip, 84,2 MB, archív ZIPPříloha 5 cd.zipHerman, L.13.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:20, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému