Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Eva Suchomelová PřF N-GK FG

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Fyzická geografie

Bc. Eva Suchomelová

Analýza písemných zpráv o počasí a hydrometeorologických extrémech z kronikářských záznamů z města Brna

Analysis of documentary evidence on hydrometeorological extrems from Brno chronicles

Anotace: Diplomová práce se zabývá hydrometeorologickými extrémy, které byly zaznamenány v kronikách města Brna. Z těchto kronikářských záznamů byla sestavena hlavní databáze o počasí a jeho extrémech. Podrobněji byly jednotlivé hydrometeorologické extrémy analyzovány pro období let 1920-1978. Analýza obsahuje zhodnocení jejich četností i charakteru škod, jež způsobily. Předkládaná práce je rovněž pokusem o …více

Abstract: My diploma work deals with hydrometeorological extremes, which were recorded in the chronicles of Brno. The main database of weather and its extremes has been compiled from the excerpted chronicle records. Hydrometeorological extremes throughout the period between 1920 and 1978 were analyzed in detail. The analysis includes an assessment of their frequency, and also the damage that they caused. This …více

hydrometeorologické extrémy kronikářské záznamy Brno databáze hydrometeorological extremes chronicle records database

Zadání: Z místních kronik uložených v Archívu města Brna proveďte excerpci písemných zpráv o počasí a hydrometeorologických extrémech z oblasti města Brna. Shromážděte vyhledané údaje ve vhodně navržené struktuře. Proveďte základní četnostní zpracování shromážděných zpráv. Za pomoci dostupných měření a pozorování ze sítě meteorologických stanic proveďte verifikaci dokumentárních údajů. Získané poznatky porovnejte …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 8. 6. 2011 09:26, Marie Halasová
  • Záznam založen 16. 2. 2010 15:08, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 13. 5. 2011 10:59, Marie Halasová
  • Práce převzata 13. 5. 2011 10:59, Marie Halasová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 6. 6. 2011, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 16. 5. 2011 06:31, prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Eva Suchomelová PřF N-GK FG /prif_m/Suchomelová, E.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 674 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtSuchomelová, E.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 596 B, holý textAnotace česky annotation.txtSuchomelová, E.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Suchomelova_Eva.pdf, 2,9 MB, PDF Soubor DP_Suchomelova_Eva.txt, 222 KB, holý textDP_Suchomelova_Eva.pdfSuchomelová, E.13.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 129 B, holý textKlíčová slova keywords.txtSuchomelová, E.12.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent_Suchomelova.pdf, 174,8 KB, PDF Soubor dp_oponent_Suchomelova.txt, 19 KB, holý textPosudek oponenta dp_oponent_Suchomelova.pdfChromá, K. 1.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Suchomelova.pdfDobrovolný, P.31.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:20, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému