Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Petra Neničková PřF N-GK KART

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografická kartografie a geoinformatika

Bc. Petra Neničková

Mapování povrchové teploty (LST) základních druhů povrchů

Land surface temperature (LST) mapping of basic land cover types

Anotace: Cílem této práce je charakterizovat prostorovou diferenciaci povrchové teploty pro vybrané území a popsat rozdíly této proměnné pro základní druhy povrchů. Vstupními daty jsou dva termální snímky z družice Landsat 5 a 7 z let 1986 a 2001. Pro vybranou oblast byla sestavena mapa základních druhů povrchu vycházející z databáze CORINE Land Cover, podle které byla poté stanovena hodnota emisivity vstupující …více

Abstract: The aim of this thesis is to characterize spatial differentiation of land surface temperature in a selected area and describe differences of this variable for basic land cover types. The entrance sets of data are two multi-spectral Landsat 5 and 7 satellite images from the years 1986 and 2001. The compiled map of the basic land cover types in selected area was based on CORINE Land Cover database. According …více

povrchová teplota termální snímky základní druhy povrchů Landsat emisivita CORINE Land Cover normalizovaný diferenční vegetační index Land surface temperature thermal images basic land cover types emissivity Normalized Difference Vegetation Index

Zadání: Na základě série družicových snímků sestavte mapy povrchové teploty (LST - Land Surface Temperature) pro vybrané území. Charakterizujte prostorovou diferenciaci LST a popište zjištěné rozdíly v hodnotách LST pro základní druhy povrchů. Základní kroky zpracování: 1. Sestavení databáze snímků pro zvolené studované území, jejich výběr a shromáždění podpůrných dat (meteorologická data, DTM, …) 2. Geometrická …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 17. 2. 2012 12:52, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 16. 2. 2010 14:54, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 11. 1. 2012 14:06, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 11. 1. 2012 14:06, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 16. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 1. 2012 06:21, prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Petra Neničková PřF N-GK KART /prif_m/Neničková, P.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 703 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtNeničková, P.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 605 B, holý textAnotace česky annotation.txtNeničková, P.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 285 B, holý textKlíčová slova keywords.txtNeničková, P.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor nenickova_DP_final.pdf, 1,7 MB, PDF Soubor nenickova_DP_final.txt, 166,6 KB, holý textPlný text práce nenickova_DP_final.pdfNeničková, P.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor 2012-02-nenickova.pdf, 104,4 KB, PDF Soubor 2012-02-nenickova.txt, 3,4 KB, holý textPosudek oponenta 2012-02-nenickova.pdfKaplan, V. 8.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Nenickova.pdfDobrovolný, P. 3.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor nenickova_DP_mapa.pdf, 9,4 MB, PDF Soubor nenickova_DP_mapa.txt, 1,1 KB, holý textPříloha nenickova_DP_mapa.pdfNeničková, P.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:20, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému