Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Petra Kubizňáková PřF N-GK RGRR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Regionální geografie a regionální rozvoj

Bc. Petra Kubizňáková

Globalizace, pracovní migrace a rozvoj: přispívají remitence ke snížení globálních nerovností více než rozvojová pomoc?

Globalization, International Migration and Development: Do remittances contribute more to reduction of global inequalities than development aid?

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou remitencí v celosvětovém i regionálním měřítku. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky, zda remitence přispívají ke změně rozložení bohatství na světě více než oficiální rozvojová pomoc. Význam a vývoj remitencí v globální ekonomice je obsahem první části. Druhá část je zaměřena na zmapování toků remitencí a vývoj těchto toků v regionech a zemích …více

Abstract: This thesis deals with the issue of remittances in the global and regional scale. The main goal is to answer the question of whether remittances contribute to a change in the distribution of wealth in the world more than official development assistance. The importance and progression of remittances in the global economy is presented in the first part. The second part is focused on the mapping of flows …více

remitence oficiální rozvojová pomoc rozvoj chudoba nerovnost remittances official development assistance development poverty inequality

Zadání: Od 90. let 20. století došlo k výraznému nárůstu objemu remitencí, které se tak staly významným mezistátním finančním tokem, přispívajícím ke změnám v globálním rozložení příjmů. Celkový objem remitencí zasílaných zahraničními pracovníky již přesahuje objem financí věovaných vládami na rozvojovou pomoc (Official Develoment Aid - ODA). Prvním cílem práce je "zmapování" geografie toků remitencí, a jejího …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 8. 6. 2011 07:18, Marie Halasová
  • Záznam založen 16. 2. 2010 15:00, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 19. 5. 2011 10:18, Marie Halasová
  • Práce převzata 19. 5. 2011 10:18, Marie Halasová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 6. 6. 2011, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • RNDr. Petr Daněk, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Mgr. Alice Navrátilová, abs FSS MU
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 2. 6. 2011 19:46, RNDr. Petr Daněk, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Petra Kubizňáková PřF N-GK RGRR /prif_m/Kubizňáková, P.18.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 795 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtKubizňáková, P.18.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 723 B, holý textAnotace česky annotation.txtKubizňáková, P.18.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Kubiznakova_Petra.pdf, 3,8 MB, PDF Soubor DP_Kubiznakova_Petra.txt, 271,9 KB, holý textDP_Kubiznakova_Petra.pdfKubizňáková, P.18.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent_Kubiznakova.doc, 54,5 KB, Word Soubor dp_oponent_Kubiznakova.pdf, 270,7 KB, PDF Soubor dp_oponent_Kubiznakova.txt, 9,5 KB, holý textdp_oponent_Kubiznakova.docNavrátilová, A. 1.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 143 B, holý textKlíčová slova keywords.txtKubizňáková, P.18.  5. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek školitele dp_vedouci_Kubiznakova.docHerber, V. 2.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Kubiznakova_qeqeornx.docDaněk, P. 3.  6. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:18, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému