Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Jan Russnák PřF N-GK KART

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jan Russnák

3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

3D model of the Faculty of Science at the Masaryk University

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá 3D modelováním budov a celých zastavěných komplexů. Teoretická rešeršní část shrnuje způsoby sběru 3D dat, metody jejich zpracování vedoucí k 3D modelům budov, formáty v nichž jsou uloženy i řadu praktických ukázek jejich využití. Těžiště práce však leží v praktické aplikační části, která se zabývá tvorbou 3D modelu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně …více

Abstract: This diploma thesis deals with 3D building modelling and whole built-up compound. The theoretical part summarizes possible ways of acquiring 3D data, methods of the 3D data processing leading to 3D building models, formats they are saved in and many examples of their real usage. The main focus of this thesis is in the practical application part that deals with the creation of 3D model of the Faculty …více

3D modelování 3D vizualizace mapování textur Přírodovědecká fakulta 3D modelling 3D visualization ArcScene SketchUp texture mapping Faculty of Science

Zadání: S využitím dostupných materiálů sestavte 3D model vybrané části areálu Přírodovědecké fakulty. Základní etapy zpracování: 1) Zpracujte rešerši dané tematiky, využijte české a zahraniční zdroje 2) Nastiňte základní metody tvorby 3D modelů zastavěných ploch (komplexů budov, apod.) 3) Na základě podkladových dat (Masarykovy univerzity, příp. externích) vytvořte data použitelná pro tvorbu 3D modelu areálu …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 17. 2. 2012 13:02, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 16. 2. 2010 14:54, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 11. 1. 2012 13:10, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 11. 1. 2012 13:10, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 16. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Mgr. Karel Staněk, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 1. 2012 10:04, doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Jan Russnák PřF N-GK KART /prif_m/Russnák, J. 9.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 917 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 783 B, holý textAnotace česky annotation.txtRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 159 B, holý textKlíčová slova keywords.txtRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor russnak_dp.pdf, 7 MB, PDF Soubor russnak_dp.txt, 177,7 KB, holý textPlný text práce russnak_dp.pdfRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.podrobny_model_kotlarska.zipRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• osoba Mgr. Karel Staněk, Ph.D., učo 1944
• osoba Mgr. Jan Russnák, učo 223112
• osoba doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D., učo 52529
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent_russnak.pdf, 139,1 KB, PDF Soubor dp_oponent_russnak.txt, 1,9 KB, holý textPosudek oponenta dp_oponent_russnak.pdfStaněk, K.13.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího posudek_vedouci.pdfŘezník, T. 8.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor zjednoduseny_model_kotlarska_KML.kmz, 33,2 MB, archív ZIPzjednoduseny_model_kotlarska_KML.kmzRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor zjednoduseny_model_kotlarska_VRML.wrl, 11 MB, holý textzjednoduseny_model_kotlarska_VRML.wrlRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor zjednoduseny_model_kotlarska_3D_PDF.pdf, 85,5 MB, PDF Soubor zjednoduseny_model_kotlarska_3D_PDF.txt, 1 B, holý textzjednoduseny_model_kotlarska_3D_PDF.pdfRussnák, J.11.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:15, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému